Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika
1964 - 1998


Wiadomości archiwalne z 2019 roku.
 

Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.

 

[ Wiadomości bieżące ]  [ 2019 ]  [ 2018 ]  [ 2017 ]  [ 2016 ]  [ 2015 ]  [ 2014 ]  [ 2013 ]  [ 2012 ]  [ 2011

[ 2010 ]  [ 2009 ]  [ 2008 ]  [ 2007 ]  [ 2006 ]

11.10.2019 – Radiolokacyjna stacja artyleryjska SON-4.
Armata plot 85 mm.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Stacja SON-4 była przeznaczona do wykrywania celów powietrznych i do dokładnego określania bieżących współrzędnych jednego z nich. Określane przez stację współrzędne celu: azymut β, kąt położenia ε i odległość pochyła (skośna) D po odpowiednim ich przekształceniu, z układu sferycznego wykorzystywanego w stacji radiolokacyjnej w układ prostokątny dogodny dla przelicznika, były automatycznie przekazywane do przyrządu PUAZO-7. Przelicznik wypracowywał dane do strzelania: wyprzedzony azymut βw, kąt podniesienia φ i nastawę zapalnika z, które następnie przesyłano do baterii armat przeciwlotniczych KS-19.

Zobacz więcej ]

08.10.2019 – Przyrząd kierowania ogniem artylerii plot PUAZO-3.
Armata plot 85 mm.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Przyrząd PUAZO-3 służył określania i przekazywania do dział baterii armat przeciwlotniczych kal. 85 mm wz. 1939 (52-K i KS-12) danych do strzelania. Jeden przyrząd obsługiwał jedną baterię. Głównym elementem PUAZO-3 był mechaniczny przyrząd centralny (PC), który rozwiązywał zadanie spotkania pocisku z celem w sposób geometryczny, w cylindrycznym układzie współrzędnych, opierając się na hipotezie, że cel porusza się jednostajnie, prostoliniowo i na jednakowej wysokości. Danymi wejściowymi dla przyrządu były bieżące współrzędne celu względem PC: azymut β, kąt położenia ε i wysokość H.

Zobacz więcej ]

06.10.2019 – Armata przeciwlotnicza kalibru 85 mm wz. 1939.
Armata plot 85 mm.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

W drugiej połowie 1937 r., w Biurze Konstrukcyjnym Fabryki nr 8 im. M. I. Kalinina w podmoskiewskich Podlipkach (od grudnia 1938 r. Kaliningrad), zespół konstruktorów pod kierownictwem G. D. Dorochina opracował projekt modernizacji armaty przeciwlotniczej kal. 76 mm wz. 1931 r. 3K stawiając na jej łożu lufę kalibru 85 mm o długości 4 693 mm (55,2 klb.).

Zobacz więcej ]

13.08.2019  - Zmiana dowodzenia w 35. dr OP m. Skwierzyna.

Odznaka pamiątkowa 35. dr OP

12 sierpnia 2019 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. W obecności Dowódcy 3. Brygady Rakietowej OP gen. bryg. Andrzeja Dąbrowskiego, zdający obowiązki dowódcy dywizjonu mjr Jarosław Wojda, przekazał dowodzenie dywizjonem ppłk. Januszowi Romanikowi.

[ Notatka o 35. dr OP ].
 

29.06.2019 – Przekazanie dowodzenia w 35. i 37. dr OP.
Odznaka 37 dr OP

W dniu 28.06.2019 odbyło się przekazanie dowodzenia w 37. dr OP m. Sochaczew, nowym dowódcą został ppłk Tomasz Korytowski (dotychczasowy dowódca 35. dr OP).

Dotychczasowy dowódca 37. dr OP, ppłk Andrzej Stachurzewski odszedł do rezerwy.

W 35. dr OP dowodził będzie mjr Sówka Marcin - dotychczasowy zastępca dowódcy 35. dr OP.

[ Zobacz więcej. ]
 

27.06.2019 – Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
Odznaka artylerii plot PSZ

1 września przypada Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Centralne uroczystości zaplanowano w Lesznie, w dniach 29-30.08.2019 r. W dniu 29.08.2019 r. odbędzie się sympozjum naukowe, a 30.08.2019 r. planowane są główne obchody święta, w ramach których odbędą się:

  • od 08.00 - Dzień Otwartych Koszar.
  • 10.30 - Msza Święta w intencji WOPL.
  • 12.00 - uroczysty apel na terenie JW 1517.
  • 14.00 - uroczysty obiad i spotkanie pokoleń.

Dane odnośnie organizacji święta zamieszczone są na stronie internetowej 4. pplot.

20.06.2019 – Ćwiczenie p.k. TOBRUQ LEGACY 2019.

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. o 04:30 wyjechaliśmy z Gdyni do Jarosławca a potem dalej na Centralny Poligon SP m. Ustka w  celu obserwacji strzelań rakietowych wojsk biorących udział w ćwiczeniu TOBRUQ LEGACY 2019.

Strzelały obsługi z Węgier, Słowacji, USA, Czech, Polski i Rumunii.

[ Zobacz więcej. ]
 

24.05.2019 – Dalmierze optyczne.
ppłk w st. spocz. Wyderko Adam

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Do określania bieżących parametrów położenia celu, w jednostkach artylerii lufowej OPL, wykorzystywano w zasadzie trzy typy optycznych dalmierzy stereoskopowych opracowanych w ZSRR. W bateriach armat przeciwlotniczych kalibru 37 mm były to dalmierze ZDN. W bateriach armat przeciwlotniczych kalibru 85 mm wyposażonych w przyrządy kierowania ogniem PUAZO-3 wykorzystywano dalmierze DJa-1. W bateriach armat przeciwlotniczych kalibru 57, 85 i 100 mm posiadających przeliczniki PUAZO-6-60, PUAZO-6-12 i PUAZO-6-19 (odpowiednio) użytkowano dalmierze D-49 (D-49M). [ Zobacz więcej ]

24.05.2019 – Armata przeciwlotnicza kalibru 37 mm wz. 1939 (61-K).
ppłk w st. spocz. Wyderko Adam

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Holowana armata przeciwlotnicza kalibru 37 mm wz. 1939 służyła do strzelania do celów powietrznych, poruszających się w odległości do 4 000 m i na wysokości do 3 000 m. Budowa armaty pozwala na wykorzystanie jej do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych.

Zobacz więcej ]

08.05.2019 – Historia WOPK - Jednostki artylerii lufowej w latach 1945-1978.
ppłk w st. spocz. Wyderko Adam

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko, jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Mechanicznego - specjalność budowa samolotów i silników lotniczych.

W latach 1976-1988 był oficerem służby inżynieryjno-lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (od styczna 1983 r. 32. PLRT), stacjonującym w Sochaczewie. Służbę w Wojskach Lotniczych zakończył na stanowisku dowódcy eskadry technicznej.

W następnych latach służył kolejno w Szefostwie Techniki Lotniczej (1988-1991), w Szefostwie Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej (1991-1993), Departamencie Rozwoju i Wdrożeń MON (1993-2000) oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON (2000-2006), gdzie był starszym specjalistą. Nadzorował z ramienia wojska prace badawczo-rozwojowe w zakresie techniki lotniczej, w tym m. in. opracowanie specjalistycznych wersji śmigłowca W-3 Sokół: W-3U Salamandra, W-3W, W-3RM Anakonda oraz W-3RR Procjon.

Zobacz więcej ]
 

08-19.05.2019 – Wspomnienia kpr. rez. Janusza Chojnowskiego.
Janusz Chojnowski

Kpr. rez. Janusz Chojnowski powraca do swoich “Wspomnień...”. Temat kolejnej części wspomnień to “Ostre strzelanie” i “Wesołych Świąt”.

Jeszcze przed objęciem funkcji dowódcy drużyny młodego rocznika, ale w drugim roku mojej służby broń całej jednostki trafiła do rusznikarza. Oczywiście na bardzo krótko no, bo jak wojsko mogło być bez “giwer”?

Zobacz więcej ]

08.05.2019 – Aktualizacja notatki o 76. dr OP m. Chomęcice.
Odznaka pamiątkowa 76 dr OP.

Pan Tymoteusz Pflanz udostępnił kilka zdjęć z byłego 76. dr OP, gdy stacjonował on na poznańskim lotnisku Ławica.

[ Zobacz więcej ]
 

18.03.2019 - Wspomnienia przeciwlotnika, st. kpr. Stanisława Fiebiga z 42. dr OP m. Ustronie Morskie.
St. kpr. rez. Stanisław Fiebig.

Oto moje wspomnienia, czyli opis wybranych zdarzeń i refleksji z nimi związanych, 70-letniego rezerwisty, który 51 lat temu przybył do koszar 26. Brygady Artylerii OPK w Szczecinie na ulicy Ku Słońcu do JW 3692, celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Myślałem, że są to wojska o specjalności łącznościowej, bo tak mnie poinformowano w WKU Ostrów Wlkp. No cóż, jak “rakiety to rakiety”. Byłem dumny, że będę służyć w wojskach rakietowych, chociaż słyszałem, że w rakietach służy się 3 lata.

[ Zobacz więcej... ]

17.03.2019 - Aktualizacja notatki o 8. dr OP m. Lesznowola.
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

Kolejne zdjęcia i dokumenty udostępnił Paweł Bratek. Jesienią 1991 roku odbył szkolenie w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK. W latach 1992-1993 służył w 8. dr OP.

[ Notatka o 8. dr OP m. Lesznowola ]

13.03.2019  - Prezydent RP mianował płk. Andrzeja Dąbrowskiego do stopnia gen. bryg.

gen. bryg. Andrzej Dąbrowski

Gen. bryg. Andrzej Dąbrowski: absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1990 r.) i Akademii Obrony Narodowej (1998 r.). Był słuchaczem Kursu Taktyczno-operacyjnego Oficerów Stanowisk Dowodzenia WLOP (2002 r.) i Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (2013 r.) w Akademii Obrony Narodowej. W 2014 r. ukończył kurs International Capstone Course w Centre of High Defence Studies (CASD) w Rzymie.

Od 1990 do 1999 roku pełnił służbę w 6 dr OP m. Chrcynno na stanowiskach: dowódcy plutonu startowego, dowódcy baterii startowej, starszego oficera operacyjno-szkoleniowego i od 1998 roku (po ukończeniu studiów w AON), szefa sztabu - zastępcy dowódcy dywizjonu. W latach 1999-2000 pełnił obowiązki szefa sztabu w 60. dr OP m. Chotomów-Olszewnica i przez kolejne dwa lata dowódcy 5. dr OP m. Słupno.

W latach 2002-2006 pełnił obowiązki szefa sztabu 3. WBR OP m. Warszawa i przez kolejne dwa lata dowódcy 78. pułku rakietowego OP m. Mrzeżyno. Od 2008 do 2012 roku był szefem Oddziału Uzbrojenia i Sprzętu Bojowego w Dowództwie Sił Powietrznych. Po ukończeniu Podyplomowego Studium Polityki Obronnej w AON w 2013 roku zostaje wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ.

Od 23.06.2015 r, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

 

Copyright by Zbigniew Przęzak