Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 01 stycznia 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2019 r.
 
 
 

35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej m. Skwierzyna.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3949)

 

 

1. Sformowanie 35. dr OP.

Odznaka pamiątkowa 35. dr OP Odznaka pamiątkowa 35. dr OP - mundur polowy. 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej sformowany został, z dniem 01 lipca 2011 r., na podstawie rozkazu dowódcy Sił Powietrznych nr pf 211 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Dariusza Stróżewskiego, kadrę dywizjonu tworzą żołnierze służący do tej pory w 61. pułku rakietowym i 1. Śląskiej Brygadzie Rakietowej OP.

W skład dywizjonu wchodzą trzy zespoły ogniowe wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC. Miejsce stacjonowania dywizjonu m. Skwierzyna.

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 35. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 35. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

Historia dywizjonu zaczyna się 30 czerwca 2011 r. Jest to ostatni dzień funkcjonowania 61. pr OP i rozpoczęcie funkcjonowania (z dniem 01 lipca 2011 r.) 35. dr OP.


Sztandar 61. spr OP.
Dowódca 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego OP - ppłk Dariusz Stróżewski, przekazuje przyjęty sztandar
61. spr OP pocztowi sztandarowemu 35. sdr OP. Foto: Lubicz - Wikimedia Commons.
 

Zasadnicze uroczystości odbyły się na rynku Skwierzyny. Podczas uroczystego apelu 35. dr OP przyjął sztandar 61. pr OP. Także w tym dniu, w Sali Tradycji 61. Skwierzyńskiego pułku rakietowego OP, dowódca 1. SBR OP - gen. bryg. Andrzej Łosiński i dowódca 3. WBR OP - płk Stefan Mordacz (obecnie gen. bryg.), podpisali dokumenty o przejściu 35. dr OP ze struktur organizacyjnych 1. ŚBR OP do struktur organizacyjnych 3. WBR OP. Dla upamiętnienia tego dnia, przy placu apelowym dywizjonu, byli dowódcy posadzili tuzin dębów podarowanych dywizjonowi przez nadleśnictwo.

Zgodnie z Decyzją Nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 61. Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 35. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej;

 • przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
  • 61. pułku artylerii przeciwlotniczej (1944-1945);
  • 65. pułku artylerii przeciwlotniczej (1955-1967);
  • 61. pułku artylerii WOPL (1967-1976);
  • 61. Brygady WOPL (1976-1995);
  • 61. Brygady Przeciwlotniczej (1995-2001);
  • 61. Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (2001-2008);
  • 61. Skwierzyńskiego pułku rakietowego Obrony Powietrznej (2009-2011).
 • przejmuje sztandar rozformowanej 61. Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej OP.
 • przyjmuje wyróżniającą nazwę - “Skwierzyński”.

Jednocześnie, Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne święto 35. dr OP na dzień 25 października.

30 września 2011 roku do 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowy OP przybywa z wizytą Minister Obrony Narodowej - Tomasz Siemioniak.

Od 7 kwietnia 2017, mjr Robert Pulikowski czasowo pełnił obowiązki dowódcy dywizjonu.

Od 07.06.2018 r. nowym dowódcą 35. dr OP m. Skwierzyna został ppłk Tomasz Korytowski. Jest absolwentem WAT (1994-1998). Pełnił służbę w 21. brt, 65. dr OP, 32. dr OP i 33. dr OP. Do dnia 06.06.2018 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy-szefa sztabu 33. dr OP m. Gdynia. Z dniem 07.06.2018 r. mianowany do stopnia podpułkownika.


ppłk Tomasz Korytowski
Dowódca 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego OP - ppłk Tomasz Korytowski
Foto: http://35drop.wp.mil.pl.
 

W dniu 28.06.2019 odbyło się przekazanie dowodzenia w 37. dr OP m. Sochaczew, nowym dowódcą został ppłk Tomasz Korytowski (dotychczasowy dowódca 35. dr OP). W 35. dr OP dowodził będzie mjr Sówka Marcin - dotychczasowy zastępca dowódcy 35. dr OP.

12 sierpnia 2019 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. W obecności Dowódcy 3. Brygady Rakietowej OP gen. bryg. Andrzeja Dąbrowskiego, zdający obowiązki dowódcy dywizjonu mjr Jarosław Wojda, przekazał dowodzenie dywizjonem ppłk. Januszowi Romanikowi.


[ Na początek strony ]