Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika
1964 - 1998


Wojska Rakietowe i Artylerii Wojsk OPK (WLOP)

Od autora:

płk w st. spocz. Zbigniew PrzęzakZasadniczy okres restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP jest za nami. W ramach restrukturyzacji wiele jednostek wojskowych zostało rozformowanych. Służyłem między innymi w 38 dywizjonie rakietowym OP w Stargardzie Szczecińskim, 37 dywizjonie rakietowym OP w Nowogardzie, 78 pułku rakietowym OP w Mrzeżynie, Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim i w Oddziale Wojsk Rakietowych i Artylerii 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Tych jednostek już nie ma. 37 dr OP i 38 dr OP podlegał Dowódcy 26 Brygady Rakietowej OP, jej także już nie ma. W wielu publikacjach można odnaleźć informację o tych jednostkach. Są to jednak informacje oficjalne i suche.

Pragnę w formie "Wspomnień i refleksji przeciwlotnika" pokazać jak wyglądała droga do służby i sama służba  w jednostkach Wojsk Rakietowych OPK (WLOP). Wspomnienia zawierają moje subiektywne oceny występujących w nich wydarzeń.

Czas zaciera daty i fakty. Dlatego serdecznie zapraszam uczestników opisywanych wydarzeń do współpracy nad korektą podawanych informacji, przesyłania materiałów i zdjęć. Postaram się je publikować na niniejszej witrynie internetowej ( ).

Serdecznie pragnę podziękować za pomoc przy odtwarzaniu historii:

 • CSS WR:  płk rez. Jan Kosztowniak, płk rez. Zdzisław Tołłoczko, ppłk rez. Ryszard Widzicki i mł. chor. sztab. rez. Dariusz Kołtek.
 • 1 ŚBR OP: st. chor. sztab. rez. Tadeusz Kędzierski.
 • 3 WBR OP: ppłk w st. sp. Ryszard Marek Sienkiewicz i Przemysław Boguszewski.
 • 4 GBR OP: ppłk w st. sp. Ryszard Marek Sienkiewicz i st. chor. rez. Włodzimierz Steinka.
 • 26 BR OP: płk w st. spocz. Mieczysław Wasąg, ppłk rez. Krzysztof Fojut, ppłk rez. Grzegorz Walczak, st. chor. sztab. Henryk Krajnik i bomb. Adam Bieńkiewicz.
 • 28 dr OP, 42 dr OP, 78 pr OP i WSO OPL: kpt. Sławomir Kargul.
 • 37 dr OP:  ppłk rez. Edward Kornicki i mjr rez. Zbigniew Żołna.
 • 38 dr OP:  ppłk rez. Władysław Trzeciak, ppłk rez. Czesław Szlagowski i ppłk Witold Łaszuk.
 • 39 dr OP:  ppłk rez. Aleksander Blejsz i kpr. rez. Janusz Chojnowski.
 • 78 pr OP:  gen. bryg. Marian Dering, ppłk Czesław Hrut, mjr rez. Zbigniew Żołna i st. chor. sztab. Andrzej Konarski.

Z poważaniem, płk w st. spocz. Zbigniew Przęzak

płk w st. spocz. Zbigniew Przęzak                 


Archiwum z roku:    [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]

Wiadomości bieżące:


13.08.2019  - Zmiana dowodzenia w 35. dr OP m. Skwierzyna.

Odznaka pamiątkowa 35. dr OP

12 sierpnia 2019 odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 35. Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. W obecności Dowódcy 3. Brygady Rakietowej OP gen. bryg. Andrzeja Dąbrowskiego, zdający obowiązki dowódcy dywizjonu mjr Jarosław Wojda, przekazał dowodzenie dywizjonem ppłk. Januszowi Romanikowi.

[ Notatka o 35. dr OP ].
 

06.08.2019 - Płk w st. spocz. Jan Kosztowniak odszedł na wieczną wartę.
płk Jan Kosztowniak

05 sierpnia 2019 płk dypl. w st. spocz. Jan Kosztowniak odszedł na wieczną wartę.

Do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze został przyjęty, po zdaniu egzaminów, w sierpniu 1960 roku. Nauka w OSR trwała od 28.09.1960r. do kwietnia 1963r. Ostatnie 7 miesięcy nauki odbywały się w Bemowie Piskim.

Pierwszy stopień oficerski uzyskał 01.05.1963 r. i kolejno, w latach 1963–1973, pełnił służbę:

 • w 25 do OPK Dąbrówka – 60 BA OPK, na stanowisku starszego technika UWW;
 • w 7 do OPK Pustelnik Miński – 9 DA OPK, na stanowisku starszego technika UWW, dowódcy baterii radiotechnicznej i starszego pomocnika szefa sztabu ds. operacyjno–szkoleniowych.

W 1973 r., po pomyślnie zdanych egzaminach, rozpoczyna stacjonarne studia w Akademii Sztabu Generalnego. Po ukończeniu studiów w ASG, lipiec 1976 r., zostaje wyznaczony na stanowisko szefa sztabu w 6 do OPK Chrcynno należącym do 3 Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK (w 1967 roku zmieniono nazwę Dywizji na 9 DA OPK).

Od sierpnia 1976 roku pełni obowiązki dowódcy 6 do OPK. Natomiast w listopadzie 1979 roku, obejmuje stanowisko Zastępcy Komendanta ds. Liniowych w CSS WR.

Od 27 maja 1989 roku pełnił obowiązki Komendanta CSS WR do czasu rozformowania CSS WR, to jest, do dnia 12.06.1997 roku. Na podstawie złożonego wypowiedzenia, decyzją MON Nr Pf365 z dnia 29.12.1997, odszedł do rezerwy w dniu 30.04.1998 roku.

Wystawienie urny nastąpi w Kaplicy przy Kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego (Salezjanie) w Ełku dnia 12 sierpnia 2019 o godzinie 12:00.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 12 sierpnia 2019 roku o godzinie 13:00 wyprowadzeniem urny z Kaplicy do Kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego (ul. Jana Pawła II) w Ełku, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym Nr 3 w Bartoszach.

Cześć Jego Pamięci.

29.06.2019 – Przekazanie dowodzenia w 35. i 37. dr OP.
Odznaka 37 dr OP

W dniu 28.06.2019 odbyło się przekazanie dowodzenia w 37. dr OP m. Sochaczew, nowym dowódcą został ppłk Tomasz Korytowski (dotychczasowy dowódca 35. dr OP).

Dotychczasowy dowódca 37. dr OP, ppłk Andrzej Stachurzewski odszedł do rezerwy.

W 35. dr OP dowodził będzie mjr Sówka Marcin - dotychczasowy zastępca dowódcy 35. dr OP.

[ Zobacz więcej. ]
 

27.06.2019 – Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.
Odznaka artylerii plot PSZ

1 września przypada Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Centralne uroczystości zaplanowano w Lesznie, w dniach 29-30.08.2019 r. W dniu 29.08.2019 r. odbędzie się sympozjum naukowe, a 30.08.2019 r. planowane są główne obchody święta, w ramach których odbędą się:

 • od 08.00 - Dzień Otwartych Koszar.
 • 10.30 - Msza Święta w intencji WOPL.
 • 12.00 - uroczysty apel na terenie JW 1517.
 • 14.00 - uroczysty obiad i spotkanie pokoleń.

Dane odnośnie organizacji święta zamieszczone są na stronie internetowej 4. pplot.

20.06.2019 – Ćwiczenie p.k. TOBRUQ LEGACY 2019.

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. o 04:30 wyjechaliśmy z Gdyni do Jarosławca a potem dalej na Centralny Poligon SP m. Ustka w  celu obserwacji strzelań rakietowych wojsk biorących udział w ćwiczeniu TOBRUQ LEGACY 2019.

Strzelały obsługi z Węgier, Słowacji, USA, Czech, Polski i Rumunii.

[ Zobacz więcej. ]
 

24.05.2019 – Dalmierze optyczne.
ppłk w st. spocz. Wyderko Adam

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Do określania bieżących parametrów położenia celu, w jednostkach artylerii lufowej OPL, wykorzystywano w zasadzie trzy typy optycznych dalmierzy stereoskopowych opracowanych w ZSRR. W bateriach armat przeciwlotniczych kalibru 37 mm były to dalmierze ZDN. W bateriach armat przeciwlotniczych kalibru 85 mm wyposażonych w przyrządy kierowania ogniem PUAZO-3 wykorzystywano dalmierze DJa-1. W bateriach armat przeciwlotniczych kalibru 57, 85 i 100 mm posiadających przeliczniki PUAZO-6-60, PUAZO-6-12 i PUAZO-6-19 (odpowiednio) użytkowano dalmierze D-49 (D-49M). [ Zobacz więcej ]

24.05.2019 – Armata przeciwlotnicza kalibru 37 mm wz. 1939 (61-K).
ppłk w st. spocz. Wyderko Adam

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Holowana armata przeciwlotnicza kalibru 37 mm wz. 1939 służyła do strzelania do celów powietrznych, poruszających się w odległości do 4 000 m i na wysokości do 3 000 m. Budowa armaty pozwala na wykorzystanie jej do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych.

Zobacz więcej ]

08.05.2019 – Historia WOPK - Jednostki artylerii lufowej w latach 1945-1978.
ppłk w st. spocz. Wyderko Adam

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko, jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Mechanicznego - specjalność budowa samolotów i silników lotniczych.

W latach 1976-1988 był oficerem służby inżynieryjno-lotniczej w 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (od styczna 1983 r. 32. PLRT), stacjonującym w Sochaczewie. Służbę w Wojskach Lotniczych zakończył na stanowisku dowódcy eskadry technicznej.

W następnych latach służył kolejno w Szefostwie Techniki Lotniczej (1988-1991), w Szefostwie Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej (1991-1993), Departamencie Rozwoju i Wdrożeń MON (1993-2000) oraz w Departamencie Polityki Zbrojeniowej MON (2000-2006), gdzie był starszym specjalistą. Nadzorował z ramienia wojska prace badawczo-rozwojowe w zakresie techniki lotniczej, w tym m. in. opracowanie specjalistycznych wersji śmigłowca W-3 Sokół: W-3U Salamandra, W-3W, W-3RM Anakonda oraz W-3RR Procjon.

Zobacz więcej ]
 

08-19.05.2019 – Wspomnienia kpr. rez. Janusza Chojnowskiego.
Janusz Chojnowski

Kpr. rez. Janusz Chojnowski powraca do swoich “Wspomnień...”. Temat kolejnej części wspomnień to “Ostre strzelanie” i “Wesołych Świąt”.

Jeszcze przed objęciem funkcji dowódcy drużyny młodego rocznika, ale w drugim roku mojej służby broń całej jednostki trafiła do rusznikarza. Oczywiście na bardzo krótko no, bo jak wojsko mogło być bez “giwer”?

Zobacz więcej ]

08.05.2019 – Aktualizacja notatki o 76. dr OP m. Chomęcice.
Odznaka pamiątkowa 76 dr OP.

Pan Tymoteusz Pflanz udostępnił kilka zdjęć z byłego 76. dr OP, gdy stacjonował on na poznańskim lotnisku Ławica.

[ Zobacz więcej ]
 

18.03.2019 - Wspomnienia przeciwlotnika, st. kpr. Stanisława Fiebiga z 42. dr OP m. Ustronie Morskie.
St. kpr. rez. Stanisław Fiebig.

Oto moje wspomnienia, czyli opis wybranych zdarzeń i refleksji z nimi związanych, 70-letniego rezerwisty, który 51 lat temu przybył do koszar 26. Brygady Artylerii OPK w Szczecinie na ulicy Ku Słońcu do JW 3692, celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Myślałem, że są to wojska o specjalności łącznościowej, bo tak mnie poinformowano w WKU Ostrów Wlkp. No cóż, jak “rakiety to rakiety”. Byłem dumny, że będę służyć w wojskach rakietowych, chociaż słyszałem, że w rakietach służy się 3 lata.

[ Zobacz więcej... ]

17.03.2019 - Aktualizacja notatki o 8. dr OP m. Lesznowola.
Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii

Kolejne zdjęcia i dokumenty udostępnił Paweł Bratek. Jesienią 1991 roku odbył szkolenie w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK. W latach 1992-1993 służył w 8. dr OP.

[ Notatka o 8. dr OP m. Lesznowola ]

13.03.2019  - Prezydent RP mianował płk. Andrzeja Dąbrowskiego do stopnia gen. bryg.

gen. bryg. Andrzej Dąbrowski

Gen. bryg. Andrzej Dąbrowski: absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1990 r.) i Akademii Obrony Narodowej (1998 r.). Był słuchaczem Kursu Taktyczno-operacyjnego Oficerów Stanowisk Dowodzenia WLOP (2002 r.) i Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (2013 r.) w Akademii Obrony Narodowej. W 2014 r. ukończył kurs International Capstone Course w Centre of High Defence Studies (CASD) w Rzymie.

Od 1990 do 1999 roku pełnił służbę w 6 dr OP m. Chrcynno na stanowiskach: dowódcy plutonu startowego, dowódcy baterii startowej, starszego oficera operacyjno-szkoleniowego i od 1998 roku (po ukończeniu studiów w AON), szefa sztabu - zastępcy dowódcy dywizjonu. W latach 1999-2000 pełnił obowiązki szefa sztabu w 60. dr OP m. Chotomów-Olszewnica i przez kolejne dwa lata dowódcy 5. dr OP m. Słupno.

W latach 2002-2006 pełnił obowiązki szefa sztabu 3. WBR OP m. Warszawa i przez kolejne dwa lata dowódcy 78. pułku rakietowego OP m. Mrzeżyno. Od 2008 do 2012 roku był szefem Oddziału Uzbrojenia i Sprzętu Bojowego w Dowództwie Sił Powietrznych. Po ukończeniu Podyplomowego Studium Polityki Obronnej w AON w 2013 roku zostaje wyznaczony na stanowisko głównego specjalisty w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ.

Od 23.06.2015 r, dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

 

Copyright by Zbigniew Przęzak