Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 16 marca 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 08.04.2019 r.
 
 

8. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Lesznowola


( Jednostka Wojskowa 1040 ) 
 

 


1. Historia 8. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Oznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb Lesznowola. Rozkazem Nr 005/Oper. z dnia 28.01.1961 Minister Obrony Narodowej nakazał przyspieszyć przezbrajania jednostek artylerii OPL OK w sprzęt rakietowy o dwa lata, tak aby do końca 1963 r. zakończyć przeszkolenie, przyjęcie sprzętu i organizację obrony obiektów Warszawy, Śląska, Poznania i Gdyni.

Na podstawie Zarządzeniem Szefa Stabu Generalnego nr 0012/Org. z 09.02.1962 r. dowódca 1. Korpusu rozkazem Nr 0030/Org. z dnia 26.03.1962r., rozformował 86 łużycki pułk artylerii przeciwlotniczej i sformował kolejne cztery dywizjony rakietowe i jeden dywizjon techniczny 9. DA OPK:

Jednym z tych dywizjonów był 8. dywizjon ogniowy OK m. Lesznowola k. Grójca - JW 1033.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został mjr Zbigniew Kuźma. Pozostałe dywizjony z tej grupy to: 6. do m. Chrcynno, 7. do m. Pustelnik, 9. do m. Teresin k. Sochaczewa i 10. dywizjon techniczny m. Struga k. Marek.

Kadra z rozformowanego 86. pa OPL uczestniczy w CSS AiR w kursie szkolenia kadry i żołnierzy służby zasadniczej na SA–75 Dzwina (SA-2 Guideline). Kurs rozpoczyna się 10.05.1962r, kończy w dniu 20.10.1962r.


Miejsce 8. do OPK m. Chrcynno w ugrupowaniu bojowym 9.DA OPK.
Miejsce 8. do OPK m. Lesznowola w ugrupowaniu bojowym 9.DA OPK - rok 1962.
Współrzędne geograficzne SD i SNR: 51°53’55.73”N 20°55’26.51”E.
 

W 1963 roku dywizjon wykonał pierwsze strzelania bojowe do tarczy powietrznej M-6 na poligonie w Aszułuku. W strzelaniu brały udział także 7., 8., 9 do i 10. dywizjon techniczny. Wszystkie dywizjony uzyskały ocenę dobra.

Do pełnienia dyżurów bojowych dywizjon przystąpił z dniem 8 marca 1963 roku.

Do połowy 1964 roku, 6., 7., 8., i 9. dr OP zostały przezbrajane na PZR S–75M Wołchow. Kadra została przeszkolona na nowy zestaw rakietowy w CSS AiR w okresie 6.04 – 30.05.1964 r. W grudniu 1964 roku przekazano PZR SA–75 “Dwina” do dywizjonów 79. spr OP w Poznaniu

W 1967r. na uzbrojenie dywizjonu wprowadzono dodatkowo baterie 37. mm armat przeciwlotniczych i przeciwlotnicze karabiny maszynowe PKM-2. Zapewniały one osłonę przeciwlotniczą przed atakami środków napadu powietrznego z małych i bardzo małych wysokości.

W 1966 roku 6., 7., 8. i 9.,do jako pierwsze w brygadzie strzelały do tarcz powietrznych lecących w aktywnych oraz pasywnych zakłóceniach radioelektronicznych otrzymując oceny bardzo dobre za wyjątkiem 8. do (ocena dobra). Kolejne strzelania bojowe odbył dywizjon z powodzeniem (ocena bardzo dobra) w roku 1973, 1978 i 1983.

W 1979 roku dywizjon został wyróżniony odznaką “Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego”.

W ramach restukturyzacji Sił Zbrojnych RP, w 1995 roku 8. dywizjon rakietowy OP został rozformowany.

Dowódcy dywizjonu:
– mjr Zbigniew Kuźmaod 1962 do ????;
– mjr Andrzej Nowakod ???? do ????;
– ppłk Czesław Urbanod ???? do ????;
– ppłk Józef Dyrlagaod ???? do ????;
– ppłk Edward Wątrobaod 1973 do 1983;
– mjr Zbigniew Gręboszod ???? do ????;
– mjr Tadeusz Cieślińskiod ???? do ????;
– mjr Zenon Kobusod ???? do ????;
– ppłk Stanisław Hurukod ???? do 1995.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Kilka zdjęć udostępnionych z rodzinnego archiwum Pani Beaty, córki byłego dowódcy 8. dywizjonu rakietowego OP, ppłk. Edwarda Wątroby.


8. dywizjon rakietowy OP m. Lesznowola, lata 70. XX wieku.
8. dr OP m. Lesznowola, lata 70. XX wieku. Uroczyste otwarcie nowego obiektu szkoleniowego (plac apelowy, musztry i ogródek sportowy) w dywizjonie.

 


8. dywizjon rakietowy OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku.
8. dr OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku. Uroczysty apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Meldunek o gotowości do apelu przyjmuje dowódca dywizjonu ppłk Edward Wątroba.

 


8. dywizjon rakietowy OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku.
8. dr OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku. Uroczysty apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Odczytanie okolicznościowych rozkazów.

 


8. dywizjon rakietowy OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku.
8. dr OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku. Uroczysty apel z okazji Dnia Wojska Polskiego.

 


8. dywizjon rakietowy OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku.
8. dr OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku. Uroczysty apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Życzenia i kwiaty od uczniów szkoły podstawowej w Lesznowoli, która była objęta patronatem dywizjonu.

 


8. dywizjon rakietowy OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku.
8. dr OP m. Lesznowola, lata 80. XX wieku. Uroczysty apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Dowódca dywizjonu w asyście szefa szabu odznacza madalami kadrę zawodową dywizjonu.

 


Obiekty 8. dywizjonu rakietowego OP w obiektywie Przemysława Boguszewskiego, publicysty, varsavianisty. Zajmuje się historią Warszawy i Mazowsza oraz budownictwa wojskowego w okresie XVIII-XXI w. Autor wielu opracowań oraz artykułów naukowych, popularno-naukowych i prasowych poświęconych głównie powyższej tematyce:[1]


Budynek PKT w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.
Budynek dyżurnego punktu kontroli technicznej pojazdów samochodowych (PKT) w byłym 8. dr OP m. Lesznowola - 2010 rok.

 


Obiekt techniczny w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.
Parkowa stacja obsługi pojazdów samochodowych (PSO) w byłym 8. dr OP m. Lesznowola - 2010 rok.

 


Wejście do schronu SD i SNR w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.
Wejście do schronu SD i SNR w byłym 8. dr OP m. Lesznowola - 2010 rok.

 

Kolejne zdjęcia i dokumenty udostępnił Paweł Bratek. Jesienią 1991 roku odbył szkolenie w Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk OPK. W latach 1992-1993 służył w 8. dr OP.Kabina PW w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Kabina PW w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Kabina PW w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Kabina PW w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Kabina UW w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Kabina UW w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Wyrzutnia rakiet w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Wejście do koszarowca w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Wejście do koszarowca w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Ostatnie sprzątanie w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Przepustki w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Skierowanie w byłym 8. dr OP m. Lesznowola.

 Książeczka zdrowia.

 

[ Do spisu treści ]

Bibliografia: