Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 13 marca 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 24.09.2014 r.
 
 
 

37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Sochaczew-Bielice.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3939)

 

 

1. Sformowanie 37. dr OP.

Oznaka 37. dr OP Herb Sochaczewa. 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Sochaczewie-Bielice sformowany został, z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Mirosława Grzybowskiego. Dywizjon sformowano głównie w oparciu o stan osobowy i sprzęt rozformowanych 5., 61. i 63. dywizjonu rakietowego.

W skład dywizjonu wchodzą trzy zespoły ogniowe wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC. Miejsce stacjonowania dywizjonu m. Sochaczew-Bielice (rejon byłego lotniska 32. plrt).

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 37. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 37. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

mjr Andrzej Stachurzewski
 
 
     Przekazanie dowodzenia. W dniu 22 września 2014 roku Dowódca 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Mirosław Grzybowski, w obecności dowódcy 3. WBR OP gen. bryg. Stefana Mordacza, żołnierzy dywizjonu oraz pracowników wojska, przekazał dowodzenie swojemu następcy mjr. Andrzejowi Stachurzewskiemu (zdjęcie obok, źródło: 37. dywizjon rakietowy OP m. Sochaczew).


[ Na początek strony ]