Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 13 marca 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2020 r.
 
 
 

37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Sochaczew-Bielice.


(Zarys historii dywizjonu - JW 3939)

 

 

1. Sformowanie 37. dr OP.

Oznaka 37. dr OP Herb Sochaczewa. 37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Sochaczewie-Bielice sformowany został, z dniem 31 grudnia 2011 r. Podstawa: Decyzja MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych.

Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk. Mirosława Grzybowskiego. Dywizjon sformowano głównie w oparciu o stan osobowy i sprzęt rozformowanych 5., 61. i 63. dywizjonu rakietowego.

W skład dywizjonu wchodzą trzy zespoły ogniowe wyposażone w przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-125 Newa-SC. Miejsce stacjonowania dywizjonu m. Sochaczew-Bielice (rejon byłego lotniska 32. plrt).

2. Kalendarium dywizjonu.


Miejsce 37. dr OP w ugrupowaniu 3. WBR OP.
Miejsce 37. dr OP w ugrupowaniu 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

mjr Andrzej Stachurzewski
 
 
     Przekazanie dowodzenia. W dniu 22 września 2014 roku dowódca 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ppłk Mirosław Grzybowski, w obecności dowódcy 3. WBR OP gen. bryg. Stefana Mordacza, żołnierzy dywizjonu oraz pracowników wojska, przekazał dowodzenie swojemu następcy mjr. Andrzejowi Stachurzewskiemu (zdjęcie obok, źródło: 37. dywizjon rakietowy OP m. Sochaczew).
 
 


ppłk Tomasz Korytowski

 

Przekazanie dowodzenia. Od 28.06.2019 r. nowym dowódcą 37. dr OP m. Sochaczew został ppłk Tomasz Korytowski. Jest absolwentem WAT (1994-1998). Pełnił służbę w 21. brt, 65. dr OP, 32. dr OP i 33. dr OP. Do dnia 06.06.2018 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy-szefa sztabu 33. dr OP m. Gdynia. Do dnia 28.06.2019 dowódca 35. dr OP m. Skwierzyna. Zdjęcie obok, źródło: http://35drop.wp.mil.pl.

Dotychczasowy dowódca 37. dr OP, ppłk Andrzej Stachurzewski odszedł do rezerwy.


ppłk Arkadiusz Grzegorowski

 

Przekazanie dowodzenia. Od 05.10.2020 r. nowym dowódcą 37. dr OP m. Sochaczew został ppłk Arkadiusz Grzegorowski.


[ Na początek strony ]