Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 25 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 09.06.2013 r.
 
 

22. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Hel


( Jednostka Wojskowa 1126 ) 
 

 


1. Historia 22. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Herb Helu Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów ogniowych i jeden dywizjon techniczny. Nowo formowane dywizjony mają dysponować PZR SA-75 Dzwina.

Jednym z tych dywizjonów był 22. dywizjon ogniowy OPK m. Hel, JW 1126, pierwszy dowódca kpt. Jerzy Olszewski.

Kadra i żołnierze służby zasadniczej zostali przeszkoleni do obsługi PZR SA-75 Dzwina w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki m. Bemowo Piskie w okresie od 10.11.1962 do 23.03.1963 r. Podczas egzaminów końcowych słuchacze kursu uzyskali najwyższą ocenę (4.50) w historii Centrum.


Miejsce 22. do OPK m. Hel w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK.
Miejsce 22. do OPK m. Hel w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK - rok 1964.
SD i SNR: 54°36’52.05”N 18°48’42.55 E.
 

Dywizjon nie posiadały jeszcze w owym czasie sprzętu bojowego. W celu utrzymania na wysokim poziomie wyszkolenia, wysłano obsługi dywizjonu na praktyki do 13 DA OPK na Śląsk.

W 1963 roku zapadła decyzja wprowadzenia na uzbrojenie wszystkich dywizjonów rakietowych brygady nowego PZR S–75M Wołchow. Dowódca WOPK, rozkazem Nr 001/Org. z dnia 15.02.1964r., polecił przeszkolić w CSS AiR na nowy PZR S-75M Wołchow obsługi dywizjonów. Szkolenie odbyło się w okresie od 15.03.1964 do 09.06.1964r.

W pierwszej połowie 1964 roku dywizjon otrzymuje nowy zestaw rakietowy S-75M Wołchow. Historyczne dla dywizjonu pierwsze strzelanie bojowe na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR odbyło się 21 maja 1965 roku - dowódca dywizjonu mjr Antoni Kiwior. Odbyte strzelanie dało ligitymację do pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej Kraju (z czasem 6 minut na osiągnięcie gotowości do startu rakiet dyżurnych). W późniejszym czasie, po dozbrojeniu w rakiety 20 DSU, dywizjony nadmorskie osiągały gotowośc do startu rakiet w 3 minuty.

Na terenie strefy bojowej dywizjonu rozlokowana była 214 kompania radiotechniczna sformowana 16.05.1977 r. Początkowo dysponowała RLS P-15, następnie NUR-21, PRW i stanowiskiem dowodzenia. Kompania została rozformowana w marcu 1992 r.


Obiekty 22. do OPK m. Hel na strefie B.
Obiekty 22. do OPK m. Hel na strefie B: 1 - schron SNR i SD, 2 - wyrzutnie rakiet, 3 - wiaty na STZ z rakietami, 4 - stanowiska ogniowe PKM-2 (szt.2) i PKMZ-2 (szt.1), 5 - ukrycia dla obsług, 6 - stacja transformatorowa, mag. 7a i mag. 7b - magazyny gotowych rakiet (bez paliwa i utleniacza), 8 - domek dla grupy dyżurnej (kadra i żołnierze baterii radiotechnicznej, żołnierze baterii startowej odpoczywali w schronie SNR), 9 - SD baterii technicznej (lab. chem.), st.4 - stanowisko montażu i zbrojenia rakiet, st.5 - stanowisko dystrybucji paliwa (saminy), st.10a - schron do sprawdzania pirotechniki (WDM - detonatorów ładunku bojowego rakiet), st.17 - stanowisko dystrybucji utleniacza, st.17a - stanowisko neutralizacji zbiorników paliwa i utleniacza w rakietach i neutralizator utleniacza, 18 - strzelnica, 214 krt - SO 214 krt z 21 brt m. Władysławowo, baplot 57 mm - miejsce dyslokacji baterii osłonowej 57 mm armat plot (szt. 6).
 

W kolejnych latach sprzęt dywizjonu ulegał modernizacji. Na miejsce RLS P-12 wprowadzono RLS P-18, dywizjon został włączony do systemu automatycznego dowodzenia WEKTOR i wzbogacił się o wysokościomierz PRW-13.

W ramach restukturyzacji Sił Zbrojnych RP 22. dywizjon rakietowy OP rozformowano w końcu września 2001.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Jerzy Olszewskiod 1963 do 1964;
– mjr Antoni Kiwiorod 1964 do 1968;
– mjr Kazimierz Recod 1968 do 1981;
– mjr Tadeusz Krzyżowskiod 1981 do 1987;
– mjr Edward Strzeleckiod 1987 do 1989;
– mjr Marek Kacperekod 1989 do 1994;
– mjr Zbigniew Krzywoszod 1994 do 1998;
– mjr Leszek Kuchnowskiod 1998 do 1999;
– mjr Marek Kuchnowskiod 1999 do 2001;

Skład osobowy 22. dr OP z 1973/74 roku. [1]

Dowództwo i sztab dywizjonu
Dowódca ppłk Kazimierz Rec
Zastępca dowódcy ds.politycznych mjr Chojnicki
Szef sztabu - zastępca dowódcy mjr Eugeniusz Szumowski
Pom. szefa sztabu - of. łączności kpt.Stanisław Jurek
Szef służb technicznych - zastępca dowódcy kpt. Jan Suwara
Szef służb uzbrojenia i elektroniki ppor. Mieczysław Kaczmarek (od września 1974 r.)
Szef służby samochodowej por. Mieczysław Perczyński
Kwatermistrz kpt. Piotr Wielgus
Szef służby mundurowej chor sztab. Tadeusz Madejewski
Szef izby chorych chor. Papis
Bateria radiotechniczna
Dowódca baterii kpt. Henryk Konarkowski
Szef baterii st. ogn. Zdzisław Koszewski (do grudnia 1973)
Dowódca plutonu por. Tadeusz Krzyżowski
Technik RNK i PW chor. Wit Pałucki
Technik por. Marian Orłowski
Technik por. Jan Gurin
Technik por. Jaroszuk
Bateria startowa
Dowódca baterii startowej kpt. Walaszek Ryszard
Dowódca plutonu startowego chor. Tadeusz Kamiński
Dowódca plutonu startowego plut. Emil Kopczyński
Bateria techniczna
Dowódca baterii por Henryk Mikuła
Szef baterii st. ogn. sztab. Jan Górczyński
Kierownik sekcji montażu i zbrojenia ppor. Andrzej Gędziorowski
Technik montażu i zbrojenia chor. Jerzy Gulbinowicz
St. technik paliwa chor. Antoni Chmura
Technik utleniacza mł. chor. Ryszard Piotrowski
Dowódca RSKP por. Janusz Rogulski
St. technik RSKP por. Waldemar Nowakowski
Technik RSKP chor. Wit Pałucki
Kompania ochrony
Dowódca kpt. Witold Tarkiewicz
Bateria osłonowa
Dowódca por. Jerzy Błażejczyk

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

 

  Ppłk rez. Edward Strzelecki:  
ppłk Edward Strzelecki

Ppłk rez. Edward Strzelecki, absolwent WOSWR Jelenia Góra z 1975 roku. W latach 1975-1977 r. był oficerm naprowadzania w 22. doar OPK.

W latach 1977-1979 dowódca plutonu i w latach 1979-1981 był dowódcą baterii radiotechnicznej w 22. doar OPK. W latach 1981-1987 szef służb technicznych - zastępca dowódcy i w latach 1987-1989 p.o. dowódca 22. doar OPK m. Hel.. W 1987 r. ukończył WKDO w CSS WRiA. W latach 1989-2005 służył w Oddziale Wojsk Rakietowych i Artylerii 2. KOP 4. między innymi jako oficer operacyjno-szkoleniowy i specjalista w Wydziale Szkolenia Oddziału Wojsk Rakietowych w latach 1989-2002 i jako szef Wydziału Szkolenia - zastępca szefa Oddziału WR w latach 2002-2005.
 

Jak wyglądają obiekty byłego dywizjonu w m. Hel? Oto kilka zdjęć wykonanych 05 stycznia 2013 r. przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka.

St. chor. rez. Włodzimierza Steinka służył w 25. dr OP w latach 1977 - 1979 jako technik RNK, wcześniej służył także w 60. dr OP m. Olszewnica w latach 1973 - 1975 i jak każdemu przeciwlotnikowi WOPK, nie obce jest mu CSS WRiA m. Bemowo Piskie czy poligon w dalekim Aszułuku.

Obiekty byłego 22. dr OP m. Hel, po jego rozformowaniu w 2001 roku, zostały przekazane do Marynarki Wojennej i dalej do Agencji Mienia Wojskowego. 12 marca 2013 roku AMW organizuje kolejny (trzeci) przetarg na nieruchomości z rejonu strefy A (administracyjnej) byłego 22. dr OP.


Brama do byłego 22. dr OP m. Hel, po rozformowaniu obiekty MW i obecnie AMW.
Brama do byłego 22. dr OP m. Hel, po rozformowaniu obiekty MW i obecnie AMW.
 


Dyżurka oficera dyżurnego w byłym 22. dr OP m. Hel.
Dyżurka oficera dyżurnego w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Wejście do: kantyny, stołówki  kadry, sanitariatów...
Wejście do: kantyny, stołówki kadry, sanitariatów i dalej wejście na stołówkę żołnierską w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Budynek sztabu w byłym 22. dr OP m. Hel.
Budynek sztabu w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Budynek koszarowy w byłym 22. dr OP m. Hel.
Budynek koszarowy w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


PKT w byłym 22. dr OP m. Hel.
PKT w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Garaże w parku samochodowym w w byłym 22. dr OP m. Hel.
Garaże w parku samochodowym w w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


PSO w parku samochodowym w byłym 22. dr OP m. Hel.
PSO w parku samochodowym w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Boksy garażowe w parku samochodowym w byłym 22. dr OP m. Hel.
Boksy garażowe w parku samochodowym w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Boksy garażowe w parku samochodowym w byłym 22. dr OP m. Hel.
Boksy garażowe w parku samochodowym w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


MPS w byłym 22. dr OP m. Hel.
MPS w byłym 22. dr OP m. Hel.
 

U W A G A: Pełny zbiór zdjęć wykonanych przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumie p.t. Obiekty byłego 22. dr OP m. Hel (41 zdjęć. z dnia 05.01.2013 r.).


ppłk Stanisław Wojniusz Kolejne zdjęcia z 22. dr OP m. Hel udostępnił ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz. Zdjęcia zostały wykonane 31 października 2008 roku przez ppłk. rez. Jerzego Policha i kmdr. por. rez. Józefa Białogońskiego. Na zdjęciach możemy zobaczyć jak wyglądały obiekty strefy “B” 22. doar OPK m. Hel. Obecnie (2013 r.) po przedstawionych na zdjęciach obiektach nie ma śladu.

Ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz jest absolwentem OSR Jelenia Góra z 1966 roku. W latach 1966-1973 r. był technikiem RNK i dowódcą plutonu WCz w 22. doar OPK. W latach 1973-1980 r. był dowódcą baterii radiotechnicznej i w latach 1980-1983 dowódcą 64. doar OPK m. Hel-Bór. W 1978 r. ukończył WKDO w CSS WRiA jako prymus. W latach 1983-1996 służył w 4. GBR OP m. Gdynia.


Magazyn rakiet w 22. dr OP m. Hel.
Magazyn rakiet w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Stanowisko nr 4 do montażu i zbrojenia rakiet.
Stanowisko nr 4 do montażu i zbrojenia rakiet w byłym 22. dr OP m. Hel.
 


Stanowisko 10a do sprawdzania WDM (detonatorów ładunków bojowych rakiet) w baterii technicznej 22. dr OP.
Stanowisko 10a do sprawdzania WDM (detonatorów ładunków bojowych rakiet) w baterii technicznej byłego 22. dr OP.
 


Wiata do neutralizacji zbiorników rakiet.
Odporna na działanie kwasu azotowego wiata do neutralizacji zbiorników rakiet PZR S-75M Wołchow.
 


Neutralizator kwasu azotowego.
Neutralizator kwasu azotowego na stanowisku zlewania resztek RMN i neutralizacji zbiorników rakiet PZR S-75M Wołchow.
 


Domek zmiany dyżurnej dywizjonu w 22. dr OP.
“Domek” zmiany dyżurnej dywizjonu w 22. dr OP.
 


Schron SNR i SD w 22. dr OP m. Hel.
Schron SNR i SD w 22. dr OP m. Hel.
 


Schron SNR i SD w 22. dr OP m. Hel.
Schron SNR i SD w 22. dr OP m. Hel.
 


Wejście do schronu na podjeździe działobitni PKM-2.
Wejście do schronu na podjeździe działobitni PKM-2.
 


Wiata, pozostałość po wiacie, na STZ z rakietami w 22. dr OP.
Wiata, pozostałość po wiacie, na STZ z rakietami w 22. dr OP.
 


Stanowisko RSWP w 22. dr OP.
Stanowisko RSWP w 22. dr OP.
 

U W A G A: Pełny zbiór zdjęć wykonanych przez ppłk. rez. Jerzego Policha i kmdr. por. rez. Józefa Białogońskiego można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumie p.t. Obiekty strefy B byłego 22. dr OP m. Hel (40 zdjęć. z dnia 31.10.2008 r.).Andrzej Gędziorowski - pocztówki z Aszułuku:

Pocztówka z Aszułuku.
Aszułuk wiosna 1974 roku, ppor. Andrzej Gędziorowski w otoczeniu żołnierzy baterii technicznej. Foto: Z archiwum mjr. rez. Andrzeja Gędziorowskiego.

 


Pocztówka z Aszułuku.
Aszułuk wiosna 1974 roku, ppor. Andrzej Gędziorowski kierownik montażu i zbrojenia baterii technicznej w 22. dr OP m. Hel. Foto: Z archiwum mjr. rez. Andrzeja Gędziorowskiego.

 

  Zobacz więcej:  

[ Do spisu treści ]


 

[1] Skład osobowy dywizjonu z 1973/74 roku częściowo odtworzono dzięki pomocy płk. rez. Janusza Rogulskiego, mjr. rez. Andrzeja Gędziorowskiego i ppłk. w st. spocz. Ryszarda M. Sienkiewicza.