Obiekty 22. dr OP m. Hel (2) (77 zdjęć)
Kolejne zdjęcia z 22. dr OP m. Hel udostępnił ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz. Zostały wykonane 31 października 2008 roku przez ppłk. rez. Jerzego Policha i kmdr. por. rez. Józefa Białogońskiego. Na zdjęciach możemy zobaczyć jak wyglądały obiekty strefy B 22. doar OPK m. Hel. Obecnie (2013 r.) po przedstawionych na zdjęciach obiektach nie ma śladu.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.