Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.
 
 
 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.

                                                                                                                                 Józef Piłsudski

Logo SŻPiS 2. KOP

Stowarzyszenie
Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej

 

No i stało się. 11 stycznia 2008 w Kasynie POW w Bydgoszczy, odbyło się pierwsze uroczyste koleżeńskie spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej (SŻPiS 2. KOP).

Na wstępie trochę informacji o SŻPiS 2. KOP. Statut Stowarzyszenia zarejestrowany. Władze Stowarzyszenia:

Prezes   - gen. bryg. Marian Dering

Z-ca Prezesa   - ppłk Wiesław Kosicki

Sekretarz   - ppłk Czesław Hrut

Skarbnik   - ppłk rez. Henryk Nazarewicz

Członek   - ppłk rez. Edmund Łączny

Członek   - Maria Wierzchosławska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - płk Tadeusz Lewandowski.

Więcej informacji o SŻPiS 2. KOP można uzyskać na stronie http://stowarzyszenie2kop.pl. Tam także dostępne są dane kontaktowe z Zarządem Stowarzyszenia.

Pierwsze uroczyste koleżeńskie spotkanie noworoczne SŻPiS 2. KOP - 11.01.2008.

Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 16:00 w Kasynie POW przy ulicy Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy. Gości witają Prezes gen. bryg. Marian Dering i jego Zastępca ppłk Wiesław Kosicki.Wielu byłych żołnierzy i pracowników ma okazję spotkać się po raz pierwszy od wielu lat, czy miesięcy.
 
 Przywitania są ciepłe i sympatyczne.
 
 No i uroczyste otwarcie spotkania. Zabiera głos Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. Marian Dering i oficjalnie wita gości i składa życzenia noworoczne. O stanie prawnym Stowarzyszenia, bieżących pracach i planach na ten rok, zapoznaje obecnych Zastępca Prezesa ppłk Wiesław Kosicki.
 
 Uczestnicy spotkania w skupieniu słuchają informacji o pracy i dalszych planach Stowarzyszenia.
 
 Przebieg spotkania rejestruje pani Maria Wierzchołowska - członek Zarządu Stowarzyszenia.
 
 Dalej?  Wymiana wspomnień, informacji o bieżących planach życiowych i planach na przyszłość.
 
 Spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze. W trakcie trwania spotkania Stowarzyszenie zwiększyło swoje szeregi o 16 nowych członków.
 
 

Kolejne spotkania planowane są 4 lipca z okazji Święta 2. KOP i 29 sierpnia 2008 z okazji Święta WP, lotników, przeciwlotników i radiotechników.

Zapraszam także do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystego spotkania  SŻPiS 2. KOP.

13.06.2008 -  Walne Zebranie i Spotkanie Koleżeńskie SŻPiS 2. KOP

 W dniu 13.06.2008 o godzinie 17:00 w Klubie Garnizonowym POW w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52, odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Żołnierzy Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W przypadku braku quorum, drugi termin wyznacza się dnia 13.06.2008 r. 30 minut później.

Porządek zebrania:

  • Wybór przewodniczącego zebrania i komisji uchwał.

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2007r.

  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2007 r.

  • Sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej.

  • Uchwalenie wymaganych statutem dokumentów.

  • Ustalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad zwalniania z ich opłacania.

  • Głosowanie absolutorium dla Zarządu.

  • Dokonanie zmian we władzach Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej.

  • Przyjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

  • Dyskusja i wolne wnioski.

Po Zebraniu odbędzie się Spotkanie Koleżeńskie z okazji Święta 2. Korpusu Obrony Powietrznej i Stowarzyszenia.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia prowadzone będzie w sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego POW, Spotkanie Koleżeńskie - w sali jadalnej. Opłata za uczestnictwo w Spotkaniu Koleżeńskim wynosi 30 zł. Do dnia 06.06.2008, proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Spotkaniu Koleżeńskim, tel. 507-334-655 - kol. Nazarewicz lub 604-293-271 - kol. Strzelecki.

Przed zebraniem w godzinach 16:00-17:00 odbędzie się zwiedzanie Muzeum POW i prezentacja eksponatów przeniesionych z Sali Tradycji 2 KOP. Prosimy o liczne przybycie.

Sekretarz SŻPiS 2.KOP

 Zobacz więcej: