Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”.
 
 
 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.

                                                                                                                                 Józef Piłsudski

Logo 2 KOP

Foto-reportaż z Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Żołnierz, Pracowników i  Sympatyków
2. Korpusu Obrony Powietrznej

ppłk rez. Stanisław Rudniewski

W dniu 13 czerwca 2008 r. o godzinie 17:00 w Klubie Garnizonowym POW w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Żołnierzy, Pracowników i Sympatyków 2. Korpusu Obrony Powietrznej oraz spotkanie koleżeńskie z okazji Święta 2. KOP i Stowarzyszenia.

Przed Walnym Zebraniem członkowie Stowarzyszenia zwiedzali Pomorskie Muzeum Wojskowe http://www.muzeumpmw.cen.bydgoszcz.pl .

 

 

Zwiedzających szczególnie interesowały eksponaty przeniesione z Sali Tradycji 2 KOP. Planowane jest dalsze poszerzenie ekspozycji tych eksponatów, a także informacji związanych z historią i działalnością 2 KOP.

 

O godzinie 17:00 rozpoczyna się Walne Zebranie.  Walne Zebranie zagaił i prowadził Prezes Stowarzyszenia gen. bryg. rez. Marian Dering. Podkreślił, że istnieją już podstawy prawne do prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie oraz o praktycznym ukończeniu okresu organizacyjnego.

 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zebrani przegłosowali absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia oraz dokonali zmian we władzach: w tajnym głosowaniu do Zarządu zostali wybrani: ppłk rez. Edward Strzelecki i ppłk rez. Zygmunt Stec. Do Komisji Rewizyjnej wybrano ppłk. rez. Jana Stalińskiego. Walne Zebranie zakończyło przyjęcie uchwały.

 

Po Walnym Zebraniu odbyło się Spotkanie Koleżeńskie z okazji Święta 2 KOP i Stowarzyszenia.

 

Więcej zdjęć z Walnego Zebrania w galerii "Walne Zebranie SŻPiS 2. KOP w obiektywie Stanisława Rudniewskiego".