Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 25 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 29.08.2012 r.
 
 

23. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Sobieszewo


( Jednostka Wojskowa 1110 ) 
 

 


1. Historia 23. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Herb Gdańska Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia.

Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów ogniowych i jeden dywizjon techniczny. Nowo formowane dywizjony mają dysponować PZR SA-75 Dzwina.

Jednym z tych dywizjonów był 23. dywizjon ogniowy OPK m. Gdańsk-Sobieszewo, JW 1110, pierwszy dowódca kpt. Zenon Szymańczak.

Kadra i żołnierze służby zasadniczej zostali przeszkoleni do obsługi PZR SA-75 Dzwina w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki m. Bemowo Piskie w okresie od 10.11.1962 do 23.03.1963 r. Podczas egzaminów końcowych słuchacze kursu uzyskali najwyższą ocenę (4.50) w historii Centrum.


Miejsce 23. do OPK m. Sobieszewo w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK.
Miejsce 23. do OPK m. Sobieszewo w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK - rok 1964.
SD i SNR: 54°21’9.52”N 18°49’27.16 E.
 

Dywizjon nie posiadały jeszcze w owym czasie sprzętu bojowego. W celu utrzymania na wysokim poziomie wyszkolenia, wysłano obsługi dywizjonu na praktyki do 13 DA OPK na Śląsk.

W 1963 roku zapadła decyzja wprowadzenia na uzbrojenie wszystkich dywizjonów rakietowych brygady nowego PZR S–75M Wołchow. Dowódca WOPK, rozkazem Nr 001/Org. z dnia 15.02.1964r., polecił przeszkolić w CSS AiR na nowy PZR S-75M Wołchow obsługi dywizjonów. Szkolenie odbyło się w okresie od 15.03.1964 do 09.06.1964r.

W pierwszej połowie 1964 roku dywizjon otrzymuje nowy zestaw rakietowy S-75M Wołchow. Historyczne dla dywizjonu pierwsze strzelanie bojowe na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR odbyło się w czerwcu 1965 roku - dowódca dywizjonu kpt. Zenon Szymańczak. Odbyte strzelanie dało ligitymację do pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej Kraju (z czasem 6 minut na osiągnięcie gotowości do startu rakiet dyżurnych).

W kolejnych latach sprzęt dywizjonu ulegał modernizacji. Na miejsce RLS P-12 wprowadzono RLS P-18, dywizjon został włączony do systemu automatycznego dowodzenia WEKTOR i wzbogacił się o wysokościomierz PRW-13.

W ramach restukturyzacji Sił Zbrojnych RP 23. dywizjon rakietowy OP rozformowano w 1999 roku.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Zenon Szymańczakod 1963 do 1968;
– ppłk Stanisław Wiśniowskiod 1968 do 1975;
– mjr Jan Kuleszaod 1975 do 1976;
– mjr Czesław Sulimaod 1976 do 1980;
– mjr Mieczysław Kaczmarekod 1980 do 1985;
– kpt. Mirosław Badochaod 1985 do 1988;
– ppłk Janusz Dudzikowskiod 1988 do 1993;
– ppłk Ireneusz Kozłowskiod 1993 do 1999.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty byłego dywizjonu w m. Sobieszewo? Oto były 23. dr OP w obiektywie Tomasza Bracha. Zdjęia wykonano 28 sierpnia 2012 roku. Autor zdjęć, rocznik 1964, mieszka w Warszawie i z zawodu jest technikiem elektrykiem. Z zamiłowania jest radiotechnikiem i automatykiem, stąd jego zainteresowanie aparaturą radiolokacyjną w tym i będącą kiedyś na uzbrojeniu Wojsk OPK. Pracuje w Warszawie jako starszy mistrz w grupie wysokich częstotliwości, odpowiada za bezawaryjna prace generatorów wcz wielkiej mocy wykorzystywanych jako źródło wysokiego napięcia w cyklotronie używanym przez fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego.

Byłe obiekty sztabowo-koszarowe zmieniły swoje przeznaczenie i są nadal użytkowane. Obiekty bojowe, na tak zwanej strefie B, uległy naturalnej erozji.


Byłe obiekty sztabowo-koszarowe 23. dr OP m. Sobieszewo.
Byłe obiekty sztabowo-koszarowe 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.
Schron stacji naprowadzania rakiet (SNR) i stanowisko dowodzenia (SD) 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.
Schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo, boks kabinowy SNR.

 


Schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.
Wejście do schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.
Pomieszczenie w schronie SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Schron SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.
Instrukcja zabiegów... w schronie SNR i SD 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Obwodnica na strefie B 23. dr OP m. Sobieszewo.
Fragment obwodnicy na strefie B 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Obwałowanie wyrzutni rakiet na strefie B 23. dr OP m. Sobieszewo.
Obwałowanie wyrzutni rakiet na strefie B 23. dr OP m. Sobieszewo.

 


Wychodek na strefie B 23. dr OP m. Sobieszewo.
Po trzynastu latach wychodek na strefie B... dalej spełnia swe przeznaczenie.

 


Zapomniany pomnik w byłym 23. dr OP m. Sobieszewo.
Zapomniany pomnik - Czynem i sercem czcimy 1000-Lecie Państwa Polskiego - 22.07.1966.

 


Zapory przeciwczołgowe na kwietniki? Dlaczego nie. 23. dr OP m. Sobieszewo.
Zapory przeciwczołgowe na kwietniki? Dlaczego nie.

 Miejsce stacjonowania 23. do OPK m. Sobieszewo.
Most pontonowy na wyspę Sobieszewo. Foto: Wikimedia Commons.

 

[ Do spisu treści ]