Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 25 luty 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 08.11.2013 r.
 
 

21. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Puck (Rzucewo)


( Jednostka Wojskowa 1050 ) 
 

 


1. Historia 21. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju m. Gdynia.

Odznaka 21. dr OP Herb Pucka Na podstawie rozkazu dowódcy OPK nr 0012 z dnia 12.01.1963 roku, ma być sformowanych pięć dywizjonów ogniowych i jeden dywizjon techniczny. Nowo formowane dywizjony mają dysponować PZR SA-75 Dzwina.

Jednym z tych dywizjonów był 21. dywizjon ogniowy OPK m. Puck (Rzucewo), JW 1050, pierwszy dowódca kpt. Józef Płócienniczak.

 

Kadra i żołnierze służby zasadniczej zostali przeszkoleni do obsługi PZR SA-75 Dzwina w Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki m. Bemowo Piskie w okresie od 10.11.1962 do 23.03.1963 r. Podczas egzaminów końcowych słuchacze kursu uzyskali najwyższą ocenę (4.50) w historii Centrum.


Miejsce 21. do OPK m. Puck w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK.
Miejsce 21. do OPK m. Puck (Rzucewo) w ugrupowaniu bojowym 60. BA OPK - rok 1964.
SD i SNR: 54°41’37.06”N 18°27’15.68”E.
 

Dywizjon nie posiadały jeszcze w owym czasie sprzętu bojowego. W celu utrzymania na wysokim poziomie wyszkolenia, wysłano obsługi dywizjonu na praktyki do 13. DA OPK na Śląsk (Toszek, Kuźnia Raciborska, czerwiec - 15 październik 1963).

W 1963 roku zapadła decyzja wprowadzenia na uzbrojenie wszystkich dywizjonów rakietowych brygady nowego PZR S–75M Wołchow. Dowódca WOPK, rozkazem Nr 001/Org. z dnia 15.02.1964r., polecił przeszkolić w CSS AiR na nowy PZR S-75M Wołchow obsługi dywizjonów. Szkolenie odbyło się w okresie od 15.03.1964 do 09.06.1964r.

W pierwszej połowie 1964 roku dywizjon otrzymuje nowy zestaw rakietowy S-75M Wołchow. W czerwcu i lipcu dywizjon odbył szkolenie mające na celu przygotowania się do pełnienia dyżurów bojowych oraz strzelań bojowych na poligonie w Aszułuku w byłym ZSRR. Historyczne dla dywizjonu pierwsze strzelanie bojowe odbyło się 08 października 1964 roku (wyjazd na poligon w dniu 21.09.1964 r.). Odbyte strzelanie dało ligitymację do pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej Kraju (z czasem 6 minut na osiągnięcie gotowości do startu rakiet dyżurnych).

W grudniu 1968 roku zakończono budowę schronu SNR i wprowadzono sprzęt na swoje docelowe stanowiska ogniowe. Ukrycia typu U zakończono budować w sierpniu 1969 roku.

W kolejnych strzelaniach bojowych, 21.05.1969, na poligonie w Aszułuku uczestniczy jako obserwator, MON gen. broni Wojciech Jaruzelski. Kolejne strzelania w Aszułuku dywizjon odbył w kwietniu 1973 roku - ocena bardzo dobrze.

W czerwcu 1974 roku zakończono budowę kolejnego ważngo dla dywizjonu obiektu, magazynu nr 7 (magazynu rakiet).

W kwietniu 1975 roku zakończono budowę strzelnicy pistoletowej w rejonie ogródka szkoleniowego.

Kolejne strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku dywizjon odbył w sierpniu 1977 roku - ocena bardzo dobrze.

Po pietnastu latach dowodzenia, 5 grudnia 1978 r., dotychczasowy dowódca dywizjonu ppłk Józef Płócienniczak przekazał obowiązki dowódcy, dotychczasowemu szefowi sztabu, kpt. Włodzimierzowi Krakówce. W historii WRiA OPK ppłk. Józef Płócienniczak zapisał się, między innymi, jako trzeci dowódca w rankingu uzyskiwanych ocen podczas strzelań poligonowych w Aszułuku przez wszystkie dywizjony rakietowe OPK w latach 1960 - 1990 (wykonał 4 strzelania, na oc. średnią 4.94). Kolejne strzelania na poligonie w Aszułku dywizjon odbył na przełomie kwietnia i maja 1982 r., w sierpniu 1985 r. i ostatnie w czerwcu 1989 roku.

W kolejnych latach sprzęt dywizjonu ulegał modernizacji. Na miejsce RLS P-12 wprowadzono RLS P-18, dywizjon został włączony do systemu automatycznego dowodzenia WEKTOR i wzbogacił się o wysokościomierz PRW-13.

Dowódca dywizjonu, mjr Jan Gabryś, organizuje w dniu 10.10.1992 roku pierwsze “Spotkanie po latach” zainicjowane przez pierwszych żołnierzy dywizjonu z 1963 roku. Wśród przybyłych na spotkanie byli, między innymi: pierwszy dowódca płk Józef Płócienniczak oraz kolejny dowóca płk Włodzimierz Krakówka a także inicjatorzy spotkania pokoleń: szef sztabu 2. KOP płk Stefan Bartczak, zastępca dowódcy 2. KOP ds. TiZ płk Wiesław Kozikowski i ponad 50 żołnierzy zawodowych z małżonkami

W 1995 roku, na podstawie zarządzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr Pf 10/org z dnia 15.02.1995 r. dywizjon został przeformowany i wyposażony w PZR S-125M Newa. Wykonano szereg prac adaptacyjnych na strefie ogniowej dywizjonu (wycinka drzew, prace ziemne) i przekazano PZR S-75M Wołchow do 3. BR OP. Swoje pierwsze strzelanie bojowe na nowym zestawie na poligonie w Ustce dywizjon wykonał w czerwcu 1995 roku.

12 października 1996 r. odbyło się kolejne spotkanie pokoleń, które było kontynuacją “Spotkania po latach” z 1992 roku i które dało impuls do wielu inicjatyw, między innymi do ustanowienia odznaki dywizjonowej, ustanowienia święta dywizjonu oraz zawiązania się grona sympatyków.

26 kwietnia 1996 roku obowiązki dowódcy dywizjonu obejmuje mjr Jan Dziadoń, jak się okazało był to ostatni dowódca 21. dr OP.

W czerwcu 1997 roku dywizjon odbywa kolejne strzelania bojowe na poligonie w Ustce.

12 marca 1999 roku, ostateczna zmiana sojuszy, dywizjon zostaje włączony w struktury NATO.

We wrześniu 2001 roku dywizjon kolejny raz zmienia swój zasadniczy sprzęt bojowy, tym razem na zmodernizowany w Polsce mobilny PZR S-125 Newa-SC i odbył strzelanie kwalifikacyjne na poligonie w Ustce.

W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych, 28 grudnia 2001 roku 4. BR OP zostaje rozformowana, 21. dr OP, 25. dr OP i 65. dr OP, zostają podporządkowane dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

W grudniu 2002 roku przedyslokowano 242. pluton rozpoznania z Rozewia na teren dywizjonu. W lipcu 2003 roku przyjęto 210. kompanię radiotechniczną na zaopatrzenie gospodarcze i wydzielono jej pomieszczenia na zakwaterowanie. Dodatkowo na teren dywizjonu przyjęto zestaw rakietowy z 65. dr OP i przygotowano dla niego stanowiska ogniowe. 11 września 2003 roku dywizjon przechodzi na nowy etat.

Parę dni po zmianie etatu, 13 września 2003 roku dywizjon odbywa kolejne strzelania bojowe w Ustce, tym razem w ramach ćwiczeń przy współdziałaniu z dywizjonem Hawk z 2. Skzydła OP Niemiec.

Decyzją 50/MON z dnia 14 lutego 2006r Minister Obrony Narodowej ustanowił doroczne Święto 21. dr OP na dzień 21 września.

Decyzją 241/MON z dnia 14 czerwca 2006 r. Minister Obrony Narodowej ustanowił odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 21. dr OP.
 

Odznaka Stowarzyszenia Sympatyków 21. dr OP 12 wrześniu 2006 roku zostało powołane Stowarzyszenie Sympatyków 21. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z siedzibą w Pucku. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia został mjr w st. spocz. Adam Marcinowski.

21 września 2007 roku, na Puckim Rynku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla 21. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej. Honorowemu Komitetowi Fundatorów Sztandaru przewodniczył Adam Marcinowski - prezes Stowarzyszenia Sympatyków 21. dr OP. Rodzicami chrzestnymi byli Elżbieta Gniazdowska - zastępca starosty powiatu puckiego i płk Jan Gabryś - szef Szefostwa WOPL Sił Powietrznych. W imieniu Prezydenta RP sztandar wręczył płk Roman Lewandowski - zastępca szefa Zespołu Analiz i Oceny w Departamencie Systemu Obronnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Rok 2009 to rok zawieszenia poboru do odbywania zasadniczej służby wojskowej, pojawiają się nowe zjawiska, rejony sprząta firma zewnętrzna, od 1 października 2009 roku jednostkę ochrania firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu.


Puck, 01 września 2008 r.
Puck, 01 września 2008 r. Od lewej: kpt. Jacek Słupek, ppłk Jan Dziadoń, mjr w st. spocz. Adam Marcinowski oraz poczet sztandarowy 21. dr OP. Foto: mjr w st. spocz. Adam Marcinowski.

 

Z satysfakcją przyjęto informację o mianowaniu, w dniu 11 listopada 2009 roku, do stopnia generała brygady, byłego dowódcę 21. dr OP, płk Jana Gabrysia, pełniącego obowiązki szefa WOPL Sił Powietrznych.

Ostatnie strzelania bojowe na poligonie w Ustce, dywizjon odbył 20 i 21 września 2011r.

21 października 2011 roku odbyły się ostatnie obchody Święta 21. dr OP oraz kolejne... 17 spotkanie pokoleń, pożegnanie stanu osobowego 21. dr OP ze sztandarem i przekazanie sztandaru dla 33. dr OP.

Z dniem 31.12.2011 roku, decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r. 21. dr OP został rozformowany. Jednocześnie, na bazie rozformowanego 21. dr OP, 25. dr OP i 65. dr OP, decyzją MON Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28.01.2011 r., sformowany został 33. dywizjon rakietowy OP m. Gdynia (dowódca dywizjonu - ppłk Marek Kuchnowski), podległy dowódcy 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej OP m. Warszawa.


Na pamiątkę służby w 21. dr OP.
Medal “Na pamiątkę służby w 21. dr OP”.

 

[ Do spisu treści ]
 
 

2. Kadra dywizjonu.

 
 

Stanowiska służbowe na przestrzeni lat zajmowali: [1]
 
Dowódca dywizjonu:
 ppłk Józef Płócienniczak1963-1978
 ppłk Włodzimierz Krakówka1978-1988
 ppłk Bernard Sawicki1988-1989
 ppłk Jan Gabryś1989-1993
 mjr Ryszard Antropik1993-1996
 ppłk Jan Dziadoń1996-2011
 
Szef sztabu:Zastępca dowódcy ds. politycznych:Zastępca dowódcy ds. technicznych:
kpt Alojzy Dahlkekpt Czesław Pawluskpt. Stefan Bartczak
por. Franciszek Bujalskimjr Włodzimierz Bręczkiewiczpor. Zbigniew Wierzbiński
kpt. Wiesław Kozikowskikpt. Marian Paluchppor. Krzysztof Osmęda
kpt. Mieczysła Koźbiałkpt. Maciej Grabowskimjr Jan Badzio
kpt. Witold Rakmjr Tadeusz Zbierajewskimjr Ewaryst Kędzierski
mjr Włodzimierz Krakówkapor. Adam Marcinkowskikpt. Jan Dziadoń
kpt. Wiesław Publicewiczpor. Lech Stolarczykmjr Krzysztof Stawiasz
kpt. Bernard Sawickimjr Józef Miśtalkpt. Artur Patelak
mjr Andrzej Gajewskimjr Jan Kuczyński 
kpt. Ryszard Antropik  
kpt. Henryk Hebel  
mjr Leszek Czarnecki  
mjr Mariusz Czeczko  
 
Kwatermistrz:Oficer wychowawczy:Szef logistyki:
kpt. Alfons Czapkowskimjr Jan Kuczyńskikpt. Artur Patelak
kpt. Henryk Pheifermjr Ryszard Szymańskikpt. Krzysztof Łuczak
mjr M. Onufrakpor. Jarosław Jaźwiński 
mjr Jan Czuba  
mjr Zbigniew Wilkin  
kpt. Jarosław Dąbrowski  
kpt. Józef Miotk  
 
Szef szkolenia:Lekarz dywizjonu:Pomocnik szefa sztabu:
kpt. Tomasz Lenartkpt. Ryszard Łochowskipor. Witold Rak
mjr Henryk Hebelkpt. Ireneusz Jaśkowskikpt. Władysław Bębenek
kpt. Radosław Hillakpt. Krzysztof Zielińskikpt. Ryszard Siekanowicz
kpt. Jacek Słupekkpt. Edward Dawidowiczpor. Andrzej Tymiński
 kpt. Andrzej Graczykkpt. Józef Listwan
 kpt. Tadeusz Kozakpor. Jan Dziadoń
 kpt. Jarosław Rogackipor. Jan Żukowicz
 kpt. Marcin Machniakkpt. Wiesław Wysocki
  kpt. Dariusz Stodolny
  kpt. Radosław Hilla
 
Dowódca baterii radiotechnicznej:Dowódca baterii startowej:Dowódca baterii plot (plutonu plot):
por. Stefan Bartczakkpt. Władysław Pawłowiczpor. Kazimierz Kucharski
por. Jerzy Kruczkowskipor. Mirosław Ulatowskikpt. Zbigniew Wilkin
por. Wiesław Kozikowskikpt. Andrzej Gajewskimjr Ryszard Banaszek
kpt. Mieczysław Koźbiałkpt. Józef Chudzikst. chor. szt. Tadeusz Miłkowski
kpt Władysław Bębenekkpt. Henryk Hebelkpt. Dariusz Stodolny
kpt. Ewaryst Kędzierskikpt. Józef Miotkkpt. Radosław Hilla
kpt. Józef Listwankpt. Krzysztof Łuczakchor. sztab. Robert Kuźnicki
por. Stanisław Serugakpt. Janusz Romanikchor. Dariusz Liński
kpt. Ryszard Antropik  
por. Marek Przymanowski  
kpt. Mariusz Marut  
kpt. Mariusz Czeczko  
kpt. Marian Kossmann  
kpt. Adam Sławiński  
 
Dowódca baterii dowodzenia (kz):Szef łączności:Szef służby samochodowej:
por. Wojciech Brunkekpt. Leon Grędeckipor. Tadeusz Kuziak
kpt. Krzysztof Jackiewiczkpt. Tomasz Budnikpor. Jerzy Girndt
kpt. Radosław Hillakpt. Ryszard Błońskist. sierż. Medard Błażejewski
kpt. Jacek Słupekchor. Wiesław Pastwast. chor. sztab. Józef Mazur
kpt. Włodzimierz Leuszkpt. Krzysztof Jackiewiczst. chor. sztab. Tadeusz Miłkowski
kpt. Robert Lipkapor. Janusz Romanikchor. Wojciech Chyła
  chor. Tomasz Klepin
   
 
Szef służby uzbrojenia:Szef służby żywnościowej:Kierownik stołówki:
st. sierż. Zdzisław Stasiakst. sierż. Stefan Skoczeńst. sierż. sztab. Sławomir Gęca
st. sierż. Stanisław Wronast. chor. Marian Rodzikchor. Grzegorz Matuszczyk
st. sierż. Kazimierz Cierockichor. Krzysztof Licaumł. chor. Zbigniew Jóźwak
st. sierż. Tadeusz Jakubowskichor. Zbigniew Mielnikchor. Sławomir Szymański
sierż. Jan Jurczyk  
sierż. Tomasz Potrykus  
 
Szef MPS:Szef służby mundurowej:Podoficer ewidencyjny:
sierż. Jarosław Dziki st. sierż. Stanisław Wrona st. sierż. Marian Jakubiuk
st. sierż. Lucjan Sieradzki st. sierż. Roman Żołnowski sierż. Kazimierz Kęcik
sierż. sztab. Mieczysław Skowron st. sierż. Zdzisław Żurawski st. sierż. Antoni Dybowski
chor. Robert Gładysz st. sierż. sztab. Arkadiusz Wyrwa sierż. Jan Jurczyk
chor. Dariusz Walke chor. sztab. Cezary Przytulski  
  chor. sztab. Jan Jurczyk  
 
Oficer naprowadzania:Obsługa KDN:Dowódca P-18:
por. Zbigniew Wierzbińskikpt. Mariusz Marutkpt. Aleksander Śmiechowski
por. Mieczysław Koźbiałpor. Mariusz Czeczkochor. sztab. Bogdan Kotynia
por. Zygmunt Jaźwińskichor. sztab. Mirosław Tomczakst. chor. Tadeusz Miłkowski
mł. chor. Andrzej Bukielchor. sztab. Zbigniew Porawskist. chor. Adam Łysakowski
por. Andrzej Tymińskist. chor. Mirosław Radzanowskichor. sztab. Krzysztof Kopyś
chor. sztab. Jan Żukowiczmł. chor. Rafał Łobodast. chor. Krzysztof Pałuba
kpt. Józef Listwansierż. Adam Lisst. sierż. Sławomir Bisewski
st. chor. Jan Dziadońsierż. Sławomir Lipiecst. sierż. Adam Lis
por. Stanisław Serugasierż. Kordian Niewiadomskiplut. Artur Krysiewicz
por. Ryszard Antropikplut. Piotr Maciejczakst. sierż. Kordian Niewiadomski
st. chor. Roland Żukowskiplut. Hubert Majewski 
ppor. Przemysław Pałyszkast. sierż. Zbigniew Jóźwiak 
st. chor. Robert Gładyszsierż. Roman Elwart 
 kpr. Adam Karolczak 
 por. Adam Sławiński 
 ppor. Marek Jóźwik 
 chor. Konrad Michalski 
 sierż. Rafał Jankowski 
 plut. Dariusz Zielke 
 st. kpr. Marek Fidun 
 st. kpr. Jacek Plichta 
 
Dowódca PRW-13:Dowódca stacji AZUR:Dowódca zespołu zasilania:
st. chor. Stanisław Grzmilmł. chor. Szymon Lasońplut. Józef Drozdowski
chor. sztab. Tadeusz Miłkowski sierż. Stanisław Gęca
st. chor. sztab. Zenon Kuliński sierż. Adam Dawiec
  sierż. sztab. Alfred Osuch
  st. sierż. Jerzy Borkowski
  chor. Dariusz Walke
  mł. chor. Andrzej Raduński
  sierż. Sławomir Lipiec
  plut. Roman Elwart
  plut. Dariusz Zielke
  st. kpr. Arkadiusz Derc
 
Technik kabiny PW (KA):Technik SCR:Technik RNK:
por. Antoni Turskipor. Władysław Bębenekpor. Wiesław Kozikowski
por. Jan Grubast. chor. sztab. Zenon Kulińskipor. Jerzy Kruczkowski
por. Ewaryst Kędzierskichor. Dariusz Kaleńskipor. Jan Czuba
plut. Jerzy Krawiec por. Zbigniew Szadkowski
chor. sztab. Tadeusz Miłkowski st. chor. sztab. Zenon Kuliński
chor. sztab. Zbigniew Poprawski chor. Adam Dawiec
  mł. chor. Wiktor Świderek
  chor. Jacek Sobczak
 
Technik UWW:Technik UWK:Technik RSKP:
por. Kazimierz Kucharskipor. Witold Rakchor. Zbigniew Drozdowski
chr. Roman Juraszekmł. chor. Mieczysław Kulczyckisierż. Piotr Zdrojewski
chor. sztab. Wiesław Pastwachor. Marek Urbansierż. sztab. Marek Czarnecki
chor. Zdzisław Gawrońskichor. Jan Dziadońst. kpr. Bartosz Cieślak
st. chor. Roland Żukowskimł. chor. Grzegorz Czajka 
 st. chor. Cezary Przytulski 
 
Dowódca plutonu startowego (pomocnik dowódcy plutonu):
por. Czesław Sulimappor. Waldemar Świąderppor. Robert Lipka
por. Roman Głowackippor. Tadeusz Michalakchor. sztab. Andrzej Małkowski
por. Zbigniew Wilkinpor. Henryk Hebelplut. Jarosław Pustkowski
por. Roman Tumialispor. Jarosław Lepaplut. Rafał Jankowski
por. Mirosław Ulatowskipor. Wojciech Brunkeplut. Marek Joskowski
por. Andrzej Gajewskipor. Józef Miotkplut. Krzysztof Erdman
por. Ryszard Siekanowiczppor. Krzysztof Łuczakppor. Paweł Cichocki
por. Mieczysław Simonkpt. Sławomir Cieślakkpr. Radosław Bachoń
ppor. Włodzimierz Grabowskist. chor. sztab. Stanisław Krawczykppor. Rajmund Bogusławski
por. Józef Chudzikchor. sztab. Andrzej Wakuleskist. chor. Jacek Lasocki
  ppor. Daniel Wasiłek
 
Dowódca kompanii (plutonu) ochrony:Dowódca PTG:Dowódca plutonu technicznego:
kpt. Roman Grubaplut. Jarosław Dzikichor. sztab. Adam Dawiec
kpr. Czesław Jędryszakst. sierż. Kazimierz Calikst. chor. Marek Krasa
st. sierż. sztab. Andrzej Dąbrowskisierż. Alfred Osuchchor. sztab. Roman Lewandowski
kpt. Zbigniew Wilkinplut. Tadeusz Nagłowskippor. Marek Jańczak
sierż. Arkadiusz Wyrwachor. Adam Dawiec 
st. sierż. sztab. Mieczysław Urbanowskichor. Tomasz Klepin 
chor. sztab. Jacek Enpelchor. Sławomir Szymański 
 chor. Witold Kohnke 
 
Magazynier Nr 7 (Nr 21):Technik kabiny 5F23M:Kierownik klubu żołnierskiego:
sierż. Zdzisław Żurawskist. chor. sztab. Wiesław Pastwakpr. Edward Lamkowski
sierż. Jacek Zielkechor. Piotr Cierockist. chor. sztab. Tadeusz Baranowski
st. sierż. sztab. Mirosław Krzebietke st. chor. Zbigniew Maruszewski
st. plut. Jacek Wichert chor. Mariusz Klapkowski
st. kpr. Tomasz Langa st. chor. Krzysztof Pałuba
st. szer. Marcin Sawczuk  
st. szer. Mariusz Burczyk  
 
Instruktor chem. i ppoż:Pomocnik d-cy ds. podoficerów:Szef pododdziału:
st. sierż. sztab. Henryk Sopońskist. chor. sztab. Grzegorz Gajdulewiczkpr. Czesław Jędryszka
st. sierż. sztab. Ireneusz Domaszewiczchor. sztab. Andrzej Wakulewskisierż. Marian Jakubiak
chor. sztab. Roman Lewandowski sierż. Sławomir Gęca
chor. Marek Kramarczyk sierż. Roman Żołnowski
  plut. Jerzy Krawiec
  sierż. Jerzy Ziółkowski
  chor. sztab. Wiesław Lamek
  sierż. Czesław Skowron
  chor. Ireneusz Domaszewicz
  st. sierż. Mieczysław Skowron
  st. chor. sztab. Zenon Kuliński
  st. sierż. sztab. Mieczysław Urbanowski
  chor. Jacek Borys
  chor. Jan Ferra
  chor. sztab. Zbigniew Poprawski
  chor. Tomasz Potrykus
 
Komendant ochrony:Sekcja S1:Sekcja S2:
chor. Jan Ferrakpt. Radosław Hillakpt. Wojciech Brunke
mł. chor. Dariusz Lińskichor. sztab. Jan Jurczykpor. Mariusz Krupa
mł. chor. Mariusz Balcerpor. Paweł Cichockipor. Anna Cichocka
 mł. chor. Adam Wyrwamł. chor. Andrzej Rochewicz
 
Sekcja S3:Sekcja S4:Sekcja S6:
mjr Andrzej Peitlermł. chor. Mieczysław Skowronkpt. Krzysztof Jackiewicz
por. Grzegorz Konkelmł. chor. sztab. Marek Podkrólewiczpor. Janusz Romanik
por. Tomasz Lameckichor. Sławomir Szymańskipor. Robert Lipka
mł. chor. Sławomir Bisewski st. chor. Tomasz Fietz
  chor. Mariusz Klapkowski
 
Sekcja szkolenia:Sekcja szkolenia specjalistycznego:Sekcja techniczna:
kpt. Grzegorz Konkelkpt. Mariusz Marutpor. Janusz Szczypiór
kpt. Marek Kwietniewskist. chor. Grzegorz Gajdulewiczst. chor. Tomasz Klepin
por. Zajdelchor. sztab. Mirosław Tomczakplut. Robert Labuda
kpt. Mariusz Jakubowskichor. sztab. Mirosław Radzanowskiplut. Robert Ziółkowski
kpt. Marek Rososińskipor. Adam Sławińskist. kpr. Janusz Zielke
por. Cezary Draganmł. chor. Andrzej Liczkowski 
st. chor. Tomasz Fietzst. sierż. Sławomir Lipiec 
chor. Marek Kramarczykst. sierż. dariusz Grzankowski 
mł. chor. Rafał Łoboda  
mł. chor. Adam Lis  
 
Sekcja materiałowa:Kierownik kancelarii tajnej:Dowódca radiostacji:
kpt. Józef Miotkst. sierż. Ireneusz Wydersierż. Antoni Dybowski
por. Zbigniew Bugajskist. sierż. Arkadiusz Wyrwasierż. Marian Etmański
mł. chor. sztab. Cezary Przytulskichor. Jan Ferrasierż. Dariusz Grzankowski
mł. chor. sztab. Jan Jurczykchor. Władysław Ciesielskist. plut. Paweł Erdmann
mł. chor. sztab. Dariusz walkest. sierż. Mariusz Balcersierż. Tomasz Woźniak
st. kpr. Jan Kohnkesierż. Dariusz Grzankowski 
st. kpr. Łukasz Sieradzkisierż. Piotr Szczawiński 
plut. Jacek Wichert  
st. kpr. Włodzimierz Dettlaff  
 
Kasjer:Szef izby chorych:Instruktor polityczny:
sierż. Stefan Dabkowskiplut. Lucjan Sierotapor. Leon Chojnacki
chor. Andrzej Zarębast. sierż. Jan Ferrapor. Mrosław Matuszewski
chor. Marian Jakubiakst. sierż. sztab. Tadeusz Drzazgapor. Włodzimierz Grabowski
st. sierż. sztab. Antoni Dybowskichor. Ireneusz Popczykpor. Andrzej Malinowski
chor. Lucjan Sieradzkiplut. Robert Kudłacz 
pani Barbara Sulewska  
chor. Henryk Kwidzyński  
 
Technik WAK:Pracownik JW 1050:
por. Jan BurzyńskiEfrydyna MisiakMałgorzata Czarnecka
chor. StaniszewskiAnna Bielecka WeraRenata Jurczyk
plut. Stanisław KowalskiRenata KotyniaDanuta Rachwał
Zdzisław OrlińskiKrystyna TarnowskaAgnieszka Łuczak
 Renata HebelKatarzyna Łysakowska
 Weronika PorządnaAnna Patelak
 Dorota HebelKrystyna Kulińska
 Katarzyna BadaczewskaLucjan Sieradzki
 Katarzyna FerraZenon Kuliński
 Regina Antropik 

W dywizjonie służylo i pracowało również około 3300 żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, około 60 podchorążych SOR i SPR, około 50 żołnierzy służby nadterminowej oraz około 20 pracowników WAK.

Wykaz żołnierzy (108) pełniących służbę w ostatnim roku funkcjonowania dywizjonu: [ Zobacz więcej ].

[ Do spisu treści ]
 
 

3. Dokumenty i fotografie.

Dzięki mjr. w st. spoczynku Adamowi Marcinowskiemu i ppłk. Ewarystowi Kędzierskiemu mamy możliwość cofnąć się w czasie i zobaczyć migawki z życia dywizjonu:


Pierwszy dowódca 21. dr OP mjr Józef Płócienniczak.
Rok 1964, na zdjęciu pierwszy dowódca 21. dr OP mjr Józef Płócienniczak, jeszcze w zielonym mundurze. Na stopnień majora mianowany 12.10.1963 r. w Kuźni Raciborskiej. Foto z archiwum ppłk. Ewarysta Kędzierskiego.

 


Kwiecień 1982, kolejne strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku.
Kwiecień 1982, kolejne strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku. Na zdjęciu stanowisko ogniowe, PZR S-75M “Wołchow”, “Wołga-2”. Foto: Adam Marcinowski.

 


Dzień Wojska Polskiego - 1982.

Dzień Wojska Polskiego - 12.10.1982 roku. Foto z archiwum ppłk. Ewarysta Kędzierskiego. Na trybunie od lewej:
 

 • mjr Ewaryst Kędzierski - z-ca ds. technicznych;
 • kpt. Józef Miśtal - z-ca ds. politycznych;
 • kpt. Józef Listwan - dowódcz baterii radiotechnicznej;
 • mjr Włodzimierz Krakówka - dowódca 21. dr OP;
 • por. Andrzej Graczyk - lekarz dywizjonu;
 • st. ogn. Zdzisław Żurawski - kierownik magazynu nr 7;
 • kpt. Andrzej Gajewski - szef sztabu;
 • NN - przewodniczący dywizjonowego koła SZMW;
 • st. ogn. Kazimierz Cierocki - Rada Podoficerów;
 • ppor. Aleksander Gawron - oficer KW;
 • st. chor. Adam Dawiec - sekretarz POP.


 


Jak wyglądają obecnie (2013 r.) obiekty dywizjonu w m. Rzucewo? Można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że bardzo dobrze. Nowa elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, nowe wykładziny podłogowe i oświetlenie, pomieszczenia odmalowane, a kuchnia przystosowana do obowiązujących przepisów sanitarnych. Po rozformowaniu dywizjonu 31.12.2011 roku, w jego obiektach zagościł 3. zespół ogniowy 33. dr OP m. Gdynia. Oto kilka zdjęć wykonanych, za zgodą ppłk. Marka Kuchnowskiego - dowódcy 33. dr OP, 22 kwietnia 2013 r. przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka.

St. chor. rez. Włodzimierza Steinka służył w 25. dr OP w latach 1977 - 1979 jako technik RNK, wcześniej służył także w 60. dr OP m. Olszewnica w latach 1973 - 1975 i jak każdemu przeciwlotnikowi WOPK, nie obce jest mu CSS WRiA m. Bemowo Piskie czy poligon w dalekim Aszułuku.


Brama wjazdowa do byłego 21. dr OP.
Brama wjazdowa do byłego 21. dr OP.

 


Wejście do budynku koszarowego w 21. dr OP.
Wejście do budynku koszarowego w 21. dr OP.

 


Trybuna, widok z placu apelowego..
Trybuna, widok z placu apelowego.

 


Kotłownia 21. dr OP.
Kotłownia 21. dr OP.

 


Armata i koszarowiec, elewacja zachodnia.
Armata i koszarowiec, elewacja zachodnia.

 


Główne wejście do sztabu dywizjonu.
Główne wejście do sztabu dywizjonu.

 


Tablica pamiątkowa przy wejściu do sztabu dywizjonu.
Tablica pamiątkowa przy wejściu do sztabu dywizjonu. Foto: Adam Marcinowski.

 


Kancelaria dowódcy 21. dr OP.
Kancelaria dowódcy 21. dr OP, obecnie dowódcy 3. zespołu ogniowego 33 dr. OP.

 


Sala Tradycji 21. dr OP.
Sala Tradycji 21. dr OP, obecnie 3. zespołu ogniowego 33 dr. OP.

 


Boksy nr 1, 2 i 3 w schronie SNR i SD.
Boksy nr 1, 2 i 3 w schronie SNR i SD, pierwotnie przechowywały PZR S-75M Wołchow.

 


SNR PZR S-125 Newa-SC.
SNR PZR S-125 Newa-SC podczas zajmowania stanowiska ogniowego.

 


Wyrzutnia PZR S-125 Newa-SC na stanowisku ogniowym.
Wyrzutnia PZR S-125 Newa-SC na stanowisku ogniowym.

 


Planszet z kabiny UW
Planszet z kabiny UW z okresu posiadania na uzbrojeniu PZR S-75M Wołchow.

 


Wejście oraz ukrycie typu U dla obsług wyrzutni startowych.
Wejście oraz ukrycie typu U dla obsług wyrzutni startowych.

 


Tak wyglądało ukrycie typu U.
Tak wyglądało ukrycie typu U dla obsług wyrzutni startowych i baterii technicznych w latach 60. XX wieku i służy... do dnia dzisiejszego. W głębi, urządzenie filtracyjno-wentylacyjne i pokrywa wyjścia awaryjnego.

 

U W A G A: Pełny zbiór zdjęć wykonanych przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumach z dnia 22 kwietnia 2013 r. p.t.:

[ Do spisu treści ]


Bibliografia:

 • [1] ppłk mgr inż. Jan Dziadoń - “49 rocznica - 21 dywizjon rakietowy” - Puck 2011 rok.