Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 03 sierpnia 2011 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 13.04.2016 r.
 
 
 

61. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Małocice


( Jednostka Wojskowa 2367 ) 
 

 


1. Historia 61. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka 61. dr OP 61. dywizjon rakietowy OP w m. Małocice był jednym z pierwszych dywizjonów S-125 Newa formowanych w ramach 3 DA OPK w 1970 roku.

Rozkazem Dowódcy 1 KOPK z dnia 31.03.1970 r. rozformowano wówczas 64 pułk artylerii 3 DA OPK, dowodzony przez ppłk. dypl. Józefa Bolińskiego, na bazie którego utworzono nowe dywizjony:

Nowo sformowane dywizjony, po przeszkoleniu i przyjęciu sprzętu weszły w system dyżurów bojowych w styczniu i lutym 1971 r. W dniach 18-30 czerwca 1971 r. wykonały strzelania rakietowe na poligonie w Aszułuku. Kolejne strzelania na poligonie w Aszułuku 61 dr OP obył w latach: 1974, 1978, 1983 i 1990.

W 1978 roku dywizjony, w tym i 61 dr OP, zostały przezbrojone na PZR S-125M.


Miejsce dyslokacji 61. dr OP m. Małocice
Miejsce stacjonowania 61. dr OP w latach 1970-1999, od grudnia 1999 r. w m. Sochaczew.
 


Obiekty 61. dr OP m. Małocice
Obiekty 61. dr OP w latach 1970-1999 w m. Małocice.

W roku 1983 i 1984, dywizjon w ramach współzawodnictwa zajął pierwsze miejsce na szczeblu 1. Korpusu OP.

W 1994 roku dywizjon wykonał pierwsze bojowe strzelania rakietowe na poligonie w m. Ustka w ramach ćwiczenia KARAT’94.

W grudniu 1999 roku dywizjon został przegrupowany na nowe stanowisko do m. Sochaczew, a w roku 2003 zostaje przezbrojony na PZR S-125 Newa-SC.


61 dr OP w ugrupowaniu 3. ŁDA OPK Warszawa.
Miejsce 61. dr OP w ugrupowaniu 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK - stan na 1970 rok.
 
 

Dywizjon obchodzi swoje święto w dniu 31 marca (decyzja nr 639/MON z 31 grudnia 2007).


Decyzja 639/MON z dnia 31 grudnia 2007.
 

Dowódcy dywizjonu:
– mjr Jan Pokorskiod 1970 do 1974;
– ppłk Stefan Szymanowskiod 1974 do 1980;
– ppłk Wiesław Styczyńskiod 1980 do 1988;
– mjr Krzysztof Olszewskiod 1988 do 1992;
– mjr Maciej Pikulaod 1992 do 1997;
– ppłk Andrzej Stopczyńskiod 1997 do 2001;
– ppłk Mirosław Grzybowskiod 2001 do 2011.

Skład osobowy 61. dr OP w latach 1979-1982 [1]

Dowództwo, Sekcja polityczna, Służby Techniczne i Kwatermistrzostwo.
Dowódca ppłk dypl. Stefan Szymanowski od 1974 do 09.1980
mjr dypl. Wiesław Styczyński
Zastępca dowódcy ds. politycznych kpt. Marian Duński
mjr Stefan Stawiński od połowy 1979 do lutego 1982
mjr Kazimierz Pakuła od marzec/kwiecień 1982
Instruktor młodzieżowy ppor. Stanisław Oświecimski
Kinooperator sekcji politycznej sierż. Piotr Dzimiński
Szef sztabu - zastępca dowódcy mjr Ryszard Miazek do października 1979
kpt. Sławomir Tarasiuk od grudnia 1979
St. pomocnik szefa sztabu ds. oper.-szkol. kpt. Janusz Wawrzyniak do 01.1980
kpt. Ryszard Krasiński
Pomocnik szefa sztabu ds. łączności - d-ca plutonu łączności kpt. Mirosław Stonawski
Dowódca radiostacji chor. Zygmunt Jakubiak
Dowódca plutonu ochrony sierż. Janusz Zadęcki
Kierownik kancelarii tajnej st. sierż. Marek Poznański
st. sierż. Bogdan Urban
Referent kancelarii tajnej Elżbieta Nowak do 1980
Małgorzata Łukasiak od 1980
Referent organizacyjno-ewidencyjny Jadwiga Fudecka
Instruktor opchem i ppoż. plut. Marek Franiewski
Szef służb technicznych kpt. Wiesław Latała do połowy 1981
ppor. Ryszard Lis
Szef służby uzbrojenia i elektroniki kpt. Ryszard Sienkiewicz
Szef służby samochodowej st. chor. szt. Edward Jagiełło do 1980
ppor Jerzy Rożek
Kwatermistrz mjr Zbigniew Dziewiecki
Dowódca PTG sierż. Ryszard Pietras
Szef służby mundurowej st. sierż. Jerzy Koniesiewicz
Szef służby żywnościowej st. sierż. Eugeniusz Kawa
Magazynier MPS st. sierż. Władysław Marynowski
Lekarz por. Janusz Golicz do 1981
por. Marek Kulej od 1981
Pielęgniarka Elżbieta Ryfa
Płatnik Teresa Wróblewska
Bateria radiotechniczna.
Dowódca baterii radiotechnicznej kpt. Alfred Godzwon
Szef baterii sierż. Andrzej Badowski
st. sierż. Józef Szczypkowski
Dowódca SNR - starszy oficer naprowadzania kpt.Jan Stankiewicz
Oficer naprowadzania ppor. Jerzy Mormol od września 1980
Technik kolumny UNW mł. chor. Andrzej Fus
Technik SNR (ON) chor. Zbigniew Cegiełka
Technik SNR mł. chor. Ireneusz Kisielewski od 1980
Technik SNR mł. chor. Dariusz Kisielewski od 1980
Dowódca zespołów zasilania SNR sierż. Czesław Wrzosek
Dowódca RSWP kpt. Andrzej Mazur
kpt. Michał Gmurczyk od 1980
Technik wysokościomierza RSWP - Bogota chor. Waldemar Sopyła
Dowódca zespołów zasilania RSWP st. sierż. Henryk Borowski
Bateria startowa.
Dowódca baterii startowej por. Bogusław Rogala
por. Antoni Karwowski od wiosny 1979
por. Antoni Lewandowski od marca 1980
Szef baterii st. sierż Ryszard Taras
Dowódca plutonu startowego ppor. Waldemar Krzemianowski od 1980
Dowódca wyrzutni, p.o. dowódcy plutonu plut. Zdzisław Chromiak
Pluton obsługi technicznej.
Dowódca POT ppor. Marek Gąsiorowski do 1980
kpt. Stanisław Czubak
Dowódca RSKP por. Stanisław Czubak
Technik RSKP mł. chor. Marek Mazurek
Technik montażu i zbrojenia sierż. Stanisław Pichłacz
Mechanik dystr. spręż. powietrza st. sierż. Eugeniusz Ząbczyński

W związku z reorganizacją WOPL w Siłach Powietrznych, 31 grudnia 2011 roku 61. dr OP i stacjonujące także w Sochaczewie 5. dr OP i 63. dr OP, zostały rozformowane.

W Sochaczewie powstał nowy 37. dr OP w składzie trzech zespołów ogniowych z PZR S-125 Newa-SC.

[ Do spisu treści ]

2. Dzień dzisiejszy, dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty dywizjonu w m. Małocice po 12 latach od ich opuszczenia? Oto kilka zdjęć wykonanych 8 maja i 19 czerwca 2011 roku przez ppłk. w st. spocz. Ryszarda Marka Sienkiewicza.

  Ppłk w st. spocz. Ryszard Marek Sienkiewicz:  
por. Ryszard Sienkiewicz - 12.10.1975.

Ppłk Ryszard Sienkiewicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Od sierpnia 1973 r. brał czynny udział w formowaniu 65. doar OPK jako Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Służbę w 65. doar OPK zakończył w grudnia 1976 r.
           Od grudnia 1976 r. do marca 1979r. pełni obowiązki dowódcy baterii radiotechnicznej w 63. dr OP m. Rusiec, następnie do końca października 1982 r. pełni obowiązki SSUiE w 61. dr OP m. Małocice.
           Od listopada 1982 do października 1993 r. służy w WAT na Wydziale Elektromechanicznym jako dowódca Parku Sprzętu, potem jako starszy konstruktor w Katedrze Budowy i Eksploatacji Rakiet.
 

Współrzędne geograficzne 61. dr OP m. Małocice: 52°22’4.63”N i 20°41’12.35”E. Nieopodal byłych obiektów 61. dr OP znajdują się miejscowości Augustówka (0,8 km drogami) i Małocice (1,6 km drogami).

Obiekty dywizjonu zajmowały obszar o bokach około 767x453 m. Dokładnie zajmowane przez dywizjon pole powierzchni wynosiło 34,75 ha, w tym 14,41 ha przypadało na strefę administracyjną dywizjonu (“A”) i 20,34 ha na strefę ogniową (“B”). Długość ogrodzenia zewnętrznego wynosiła 2440 m, strefy “B” 1850 m.

W trakcie rekonesansu w rejonach obiektów 61. dr OP okazało sie, że tak naprawdę, poza bramą wjazdową do dywizjonu, nie było co fotografować. Na terenie byłego miejsca stacjonowania 61. dr OP m. Małocice, trwają intensywne prace budowlane. Wszystkie obiekty byłego dywizjonu są wyburzone. Firma UBM realizuje projekt Oaza Kampinos, nowoczesne i eleganckie osiedle domów jednorodzinnych.


Obiekty 61. dr OP m. Małocice
Obiekty 61. dr OP w latach 1970-1999 w m. Małocice.


Wysokie topole rosną przy ogrodzeniu byłęgo miejsca stacjonowania 61. dr OP m. Małocice.
Wysokie topole rosną przy ogrodzeniu byłęgo miejsca stacjonowania 61. dr OP m. Małocice.

 


Droga dojazdowa do 61. dr OP m. Małocice.
Droga dojazdowa do 61. dr OP m. Małocice.

 


Na terenie byłego 61. dr OP m. Małocice trwają prace inwestycyjne.
Na terenie byłego 61. dr OP m. Małocice trwają prace inwestycyjne.

 


Ppłk w st. spocz. Ryszard Marek Sienkiewicz przed bramą 61. dr OP m. Małocice.
Ppłk w st. spocz. Ryszard Marek Sienkiewicz przed bramą 61. dr OP m. Małocice.

 


Droga z 61. dr OP m. Małocice, po prawej parking dla samochodów prywatnych.
Droga z 61. dr OP m. Małocice, po prawej parking dla samochodów prywatnych.

 


Budowa oczyszczalni ścieków na terenie byłego 61. dr OP m. Małocice.
Budowa oczyszczalni ścieków na terenie byłego 61. dr OP m. Małocice.

 


Pozostałości po drogach 61. dr OP m. Małocice.
Pozostałości po drogach 61. dr OP m. Małocice.

 


Przy tej drodze były cztery ukrycia dla STZ z rakietami. 61. dr OP m. Małocice.
Przy tej drodze były cztery ukrycia dla STZ z rakietami.

 


Słupek z głowicą telefoniczną na terenie byłego 61. dr OP m. Małocice.
Słupek z głowicą telefoniczną na terenie byłego 61. dr OP m. Małocice.

 


Pozostałość po wejściu do ukrycia dla obsług na terenie byłego 61. dr OP m. Małacice.
Pozostałość po wejściu do ukrycia dla obsług magazynu rakiet na terenie POT byłego 61. dr OP m. Małacice.

 


Obwałowanie rozebranego magazynu rakiet 61. dr OP m. Małocice.
Obwałowanie rozebranego magazynu rakiet 61. dr OP m. Małocice.

 


Wrzesień 1980, ppłk Stefan Szymanowski zdaje obowiązki nowemu dowódcy dywizjonu, jest nim ppłk Wiesław Styczyński. Oto kilka pamiątkowych zdjęć z tej uroczystości.


Kompania honorowa i sztandar 3 DROP podczas przekazania dowodzenia w 61. dr OP m. Małocice.
Rok 1980, sztandar 3 DAOPK podczas przekazania dowodzenia w 61. dr OP m. Małocice. Dowódca pocztu sztandarowego por. Ryszard M. Sienkiewicz. Foto: Archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 


Kompania honorowa i sztandar 3 DROP podczas przekazania dowodzenia w 61. dr OP m. Małocice.
Rok 1980, kompania honorowa i sztandar z 3. DAOPK podczas przekazania dowodzenia w 61. dr OP m. Małocice. Dowódca pocztu flagowego mł. chor. Fus, dowódca pocztu sztandarowego por. Ryszard M. Sienkiewicz. Foto: Archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 


Kompania honorowa i sztandar 3 DROP podczas przekazania dowodzenia w 61. dr OP m. Małocice.
Przekazania dowodzenia w 61. dr OP m. Małocice. Wrzesień 1980 rok.

Na zdjęciu od lewej: 1. ppor. Jerzy Rożek - szef sł. samochodowej, 2. st. sierż. Bogdan Urban - kierownik kancelarii tajnej, 3. mjr Zbigniew Dziewiecki - kwatermistrz, 4. kpt. Janusz Wawrzyniak - st. pomocnik szefa sztabu ds. operacyjno-szkoleniowych, 5. plut.???, 6. Krystyna Styczyńska - żona nowego dowódcy, 7. chor.Ryszard Taras - szef bateri startowej, 8. mjr Wiesław Styczyński - nowy dowódca, 9. sierż. Ryszard Pietras - dowódca PTG, 10. ppłk Stefan Szymanowski - dowódca zdający obowiązki, 11. chor. Marek Mazurek - technik RSKP, 12. Elżbieta Ryfa - pielęgniarka, 13. Teresa Wróblewska - płatnik, 14-15. dwie panie z kancelarii i z żywnościówki, 16. st. sierż. Władysław Marynowski - MPS, 17. por. Ryszard Sienkiewicz - SSUiE, 18. st. chor. Waldemar Sopyła - dowódca wysokościomierza(RSWP), 19. sierż. szt. Eugeniusz Kawa - szef służby żywnościowej, 20. st. sierż. Eugeniusz Ząbczyński - st. operator sprężarki powietrza, 21. ppor. Waldemar Krzemianowski - dowódca plutonu startowego i 22. st. sierż. Jerzy Koniesiewicz - szef służby mundurowej. Foto: Archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 


Kolejne zdjęcia pochodzą z archiwum ppłk. rez. Alfreda Godzwona, był dowódcą baterii radiotechnicznej 61. dr OP, następnie kwatermistrzem. Od 1988 r., do odejścia do rezerwy w 1997 r., służył w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON jako zastępca szefa Wydziału Wczasów i Turystyki.


kpt Alfred Godzwon ppłk Alfred Godzwon
Alfred Godzwon w stopniu kapitana i podpułkownika.

 


Kpt. Alfred Godzwon podnosi flagę państwową.
Rok 1979, 61. dr OP. Kpt. Alfred Godzwon, dowódca pocztu flagowego, podnosi flagę państwową.
Foto: Archiwum Alfreda Godzwona.

 


Wrzesień 1980 r. Przekazanie obowiązków dowódcy 61 dr OP.
Wrzesień 1980 r. Przekazanie obowiązków dowódcy 61 dr OP. Od lewej: przejmujący mjr Wiesław Styczyński, zastępca dowódcy 3 ŁDA OPK płk Angielczyk, zdający ppłk Stefan Szymanowski, czpo. szef sztabu dywizjonu kpt. Janusz Wawrzyniak, kpt. Alfred Godzwon prowadzi baterię radiotechniczną. Foto: Archiwum Alfreda Godzwona.

 


Wrzesień 1980 r. Przekazanie obowiązków dowódcy 61 dr OP.
Wrzesień 1980 r. Przekazanie obowiązków dowódcy 61 dr OP. Kpt. Alfred Godzwon prowadzi baterię radiotechniczną. Foto: Archiwum Alfreda Godzwona.

 


Wrzesień 1980 r. Przekazanie obowiązków dowódcy 61 dr OP.
Rok 1985. Po przejęciu obowiązków dowódcy 3 ŁDA OPK od lewej: niewidoczny dowódca 61. dr OP ppłk Wiesław Styczyński, nowy dowódca dywizji płk Franciszek Żygis, odchodząc dowódca dywizji płk Edward Redwanz, zastępca dowódcy 61. dr OP ds. politycznych mjr Kazimierz Pakuła, kpt. ? szef sztabu, kwatermistrz dywizjonu mjr Alfred Godzwon i dowódca baterii startowej kpt. Antoni Lewandowski. Foto: Archiwum Alfreda Godzwona.

 


Kolejne zdjęcia, z okresu służby w 61. dr OP, udostępnił bomb. Stefan Szpakowski. Powołany został do służby 11 listopada 1969 roku i okres unitarny odbył w koszarach dywizjonu dowodzenia 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK przy ulicy 11-Listopada w Warszawie.

Po okresie unitarnym, przyszłych funkcyjnych PZR S-125 Newa, skierowano do JW 4487 m. Bemowo Piskie (Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii i Radiotechniki) gdzie odbyli szkolenie specjalistyczne.

Po powrocie z Bemowa, 15.07.70 r., bomb. Stefana Szpakowskiego przydzielono, w dniu 31.07.70 r., do 61. dr OP m. Małocice na stanowisko operatora kolumny antenowej UNW. Uczestniczył w pierwszym bojowym strzelaniu dywizjonu w Aszułuku w byłym ZSRR. Odszedł do rezerwy 13.10.71 r.


Aszułuk, 18-30 czerwiec 1971 r. Na zdjęciu pierwszy od lewej bomb. Stefan Szpakowski.
Aszułuk, 18-30 czerwiec 1971 r. Na zdjęciu pierwszy od lewej bomb. Stefan Szpakowski. Foto: Archiwum prywatne S. Szpakowskiego.

 


Przed wartownią na terenie obiektów 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK w Warszawie - 1970 r.
Przed wartownią na terenie obiektów 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK w Warszawie - 1970 r. Na zdjęciu pierwszy z lewej bomb. Jan Koniecki, pierwszy z prawej bomb. Stefan Szpakowski. Foto: Archiwum prywatne S. Szpakowskiego.

 


Listy pochwalne, wysyłane do rodziców żołnierza.
Listy pochwalne, wysyłane do rodziców żołnierza, były wyróżnieniami bardzo cenionymi przez rodziców. Foto: Archiwum prywatne S. Szpakowskiego.

 

[ Do spisu treści ]


[1] - skład osobowy dywizjonu w latach 1979-1982 opracował ppłk w st. spocz. Ryszard M. Sienkiewicz.