Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 22 czerwca 2011 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 28.03.2012 r.
 
 

63. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Nadarzyn-Rusiec 
 

 


1. Historia 63. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka 63. dr OP 63. dywizjon rakietowy OP w m. Nadarzyn-Rusiec był jednym z pierwszych dywizjonów S-125 Newa formowanych w ramach 3 DA OPK w 1970 roku.

Rozkazem Dowódcy 1 KOPK z dnia 31.03.1970 r. rozformowano wówczas 64 pułk artylerii 3 DA OPK, dowodzony przez ppłk. dypl. Józefa Bolińskiego, na bazie którego utworzono nowe dywizjony:

Nowo sformowane dywizjony, po przeszkoleniu i przyjęciu sprzętu weszły w system dyżurów bojowych w styczniu i lutym 1971 r. W miesiącu czerwcu 1971 r. wykonały na ocenę bardzo dobrą strzelania rakietowe na poligonie w byłym ZSRR, kolejne w roku 1974, 1979 i 1987.

W 1978 roku dywizjony, w tym i 63 dr OP, zostały przezbrojone na PZR S-125M.


Miejsce dyslokacji 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Miejsce stacjonowania 63. dr OP w latach 1970-1999, od grudnia 1999 r. w m. Sochaczew.
 


Obiekty 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Obiekty 63. dr OP w latach 1970-1999 w m. Nadarzyn-Rusiec.

W 1994 roku dywizjon wykonał pierwsze bojowe strzelania rakietowe na poligonie w m. Ustka.

W grudniu 1999 roku dywizjon został przegrupowany na nowe stanowisko do m. Sochaczew, a w roku 2003 zostaje przezbrojony na PZR S-125 Newa-SC.


63 dr OP w ugrupowaniu 3. ŁDA OPK Warszawa.
Miejsce 63. dr OP w ugrupowaniu 3. Łużyckiej Dywizji Artylerii OPK - stan na 1970 rok.
 
 

Dywizjon obchodzi swoje święto w dniu 31 marca (decyzja nr 491/MON z dnia 3 listopada 2008).


Decyzja 491/MON z dnia 3 listopada 2008.
 

Dowódcy dywizjonu:
– ppłk Marian Pabianod 1970 do 1978;
– mjr Wiesław Śliwowskiod 1978 do 1979;
– mjr Ryszard Miazekod 1979 do 1981;
– mjr Karol Bielaod 1981 do 1984;
– ppłk Zbigniew Pieprzykod 1984 do 1995;
– kpt. Wojciech Sochackiod 1995 do 1996;
– mjr Waldemar Nowickiod 1996 do 2001;
– ppłk Andrzej Stopczyńskiod 2001 do 2007;
– ppłk Waldemar Bociekod 2007 do 2007;
– ppłk Dariusz Cichalod 2007 do 2011.

Skład osobowy 63. dr OP w latach 1977-1979 [1]

Dowództwo, Sekcja polityczna, Służby Techniczne i Kwatermistrzostwo.
Dowódca ppłk dypl. Marian Pabian do połowy 1978
mjr dypl. Wiesław Śliwowski 10-11.1979
Zastępca dowódcy ds. politycznych kpt. Tadeusz Gołębiewski
Instruktor młodzieżowy por. Stanisław Balcerzak
Kinooperator mł. chor. Bolesław Gustaw
Szef sztabu - zastępca dowódcy mjr Aleksander Woszczyński do końca 1977
mjr Wiesław Śliwowski
p.o. por. Wiesław Zakrzewski
St. pomocnik szefa sztabu ds. oper.-szkol. kpt. Jan Szabat
por. Wiesław Zakrzewski od 1978
Pomocnik szefa sztabu ds. łączności - d-ca plutonu łączności por. Leszek Karwatka
p.o. plut. Mikołajczyk od 1978
Kierownik kancelarii tajnej st. sierż. Antoni Baran
Referent organizacyjno - ewidencyjny Elżbieta Zalewska - Zakrzewska
Instruktor opchem i ppoż. sierż. Jan Socha
Szef służb technicznych kpt. Wiesław Nowacki do 02.1977
kpt. Józef Chruścielewski
Szef służby uzbrojenia i elektroniki por. Edward Dzięcioł
kpt. Eugeniusz Kuran od.1978
Szef służby samochodowej mjr Czesław Zdzieszyński
Magazynier uzbrojenia-rusznikarz st. sierż. Janusz Olesik
Kwatermistrz mjr Czesław Lipiński
Kierownik PSO i dowódca PTG sierż. Orbik do końca 1977
sierż. Marian Witek od 1978
Szef służby mundurowej sierż. Jerzy Maczyński
Szef służby żywnościowej st. sierż. Adam Narożnicki
Magazynier żywnościowy sierż. Antoni Gołębiowski
Magazynier MPS sierż. Ryszard Kamiński
Pracownik sł. żywnościowej Karolina Florczak
Lekarz por. Janusz Wyroba
por. Wacław Górnicki od połowy 1978
Pielęgniarka Janina Cygan
Płatnik Grażyna Kalinowska
Bateria radiotechniczna.
Dowódca baterii radiotechnicznej por. Ryszard Sienkiewicz
Szef baterii sierż. Zbigniew Fidrych
Dowódca SNR - starszy oficer naprowadzania ppor. Władysław Dzierżawski
Oficer naprowadzania ppor. Marian Kaczmarek
Technik kolumny UNW mł. chor. Zdzisław Tyszkiewicz
Technik SNR mł. chor. Wojciech Mielczarczyk
Dowódca zespołów zasilania SNR st. sierż. Tadeusz Kraśniewski
Dowódca RSWP por. Michał Gmurczyk
Bateria startowa.
Dowódca baterii startowej kpt. Stanisław Zaczkowski do połowy 1977
por. Ryszard Krasiński
Szef baterii i dowódca pl. ochrony st. sierż. Wacław Florczak
Dowódca 1 plutonu startowego por. Ryszard Krasiński
Dowódca 2 plutonu startowego por. Marek Perzyński
ppor. Ryszard Szulich od 1978
Pluton obsługi technicznej.
Dowódca POT kpt. Henryk Jaworski
Dowódca RSKP ppor. Zbigniew Nemeczek
Technik RSKP mł. chor. Roman Dyląg
Mechanik UKS-400 i operator dźwigu ŻSH-6 st. sierż. Jerzy Daszkiewicz
Mechanik plut. Tadeusz Mądraszewski
Mechanik plut. Jan Śliwiński

W związku z reorganizacją WOPL w Siłach Powietrznych, 31 grudnia 2011 roku 63. dr OP i stacjonujące także w Sochaczewie 5. dr OP i 61. dr OP, zostały rozformowane.

W Sochaczewie powstał nowy 37. dr OP w składzie trzech zespołów ogniowych PZR S-125 Newa-SC.

[ Do spisu treści ]

2. Dzień dzisiejszy, dokumenty i fotografie.

Jak wyglądają obiekty dywizjonu w m. Rusiec po 11 latach od ich opuszczenia? Oto kilka zdjęć wykonanych 15 i 17 czerwca 2011 roku przez ppłk. w st. spocz. Ryszarda Marka Sienkiewicza.

  Ppłk w st. spocz. Ryszard Marek Sienkiewicz:  
por. Ryszard Sienkiewicz - 12.10.1975.

Ppłk Ryszard Sienkiewicz jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Od sierpnia 1973 r. brał czynny udział w formowaniu 65. doar OPK jako Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki. Służbę w 65. doar OPK zakończył w grudnia 1976 r.
           Od grudnia 1976 r. do marca 1979r. pełni obowiązki dowódcy baterii radiotechnicznej w 63. dr OP m. Rusiec, następnie do końca października 1982 r. pełni obowiązki SSUiE w 61. dr OP m. Małocice.
           Od listopada 1982 do października 1993 r. służy w WAT na Wydziale Elektromechanicznym jako dowódca Parku Sprzętu, potem jako starszy konstruktor w Katedrze Budowy i Eksploatacji Rakiet.
 

W trakcie rekonesansu w rejonach obiektów 63. dr OP okazało sie, że była to ostatnia okazja upamiętnienia na zdjęciach dywizjonu. Rozpoczęto właśnie karczowanie terenu i rozbiórkę pierwszych obiektów. Trwa przygotowanie terenu do budowy “nowych koszar”, ogrodzonego osiedla willowego.

Współrzędne geograficzne 63. dr OP: 52°04’20.30”N i 20°49’10.46”E. Obiekty dywizjonu zajmowały obszar o bokach około 790x535 m. Dokładnie zajmowane przez dywizjon pole powierzchni wynosiło 39,25 ha, w tym 16,88 ha przypadało na strefę administracyjną dywizjonu (“A”) i 22,37 ha na strefę ogniową (“B”). Długość ogrodzenia zewnętrznego wynosiła 2380 m, strefy “B” 1896 m.


Obiekty 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Obiekty 63. dr OP w latach 1970-1999 w m. Nadarzyn-Rusiec.

Nieopodal byłych obiektów 63. dr OP znajdują się miejscowości Rusiec (1,8 km) i Nadarzyn (2,3 km). Z Nadarzyna do byłego miejsca stacjonowania dywizjonu prowadzi ulica Klonowa.


Brama wjazdowa do 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Brama wjazdowa do 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.

 


Dyżurka oficera dyżurnego dywizjonu.
Dyżurka oficera dyżurnego dywizjonu.

 


PKT 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Punkt kontroli technicznej pojazdów samochodowych (PKT) 63. dr OP.

 


Budynek sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.
Budynek sztabu 63. dr OP.

 


Wejście do sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.
Wejście do budynku sztabu 63. dr OP.

 


Pomieszczenia sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.
Korytarz na I piętrze sztabu na lewo od gabinetu dowódcy dywizjonu.

 


Pomieszczenia sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.
Sala konferencyjna w budynku sztabu dywizjonu.

 


Wejście do wartowni w budynku sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.
Wejście do wartowni w budynku sztabu dywizjonu.

 


Magazyn wielofunkcyjny i z prawej budynek sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.
Magazyn wielofunkcyjny i z prawej budynek sztabu dywizjonu.

 


Koszary 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Koszary 63. dr OP, widok od strony kotłowni.

 


Koszary 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Koszary 63. dr OP, na pierwszym planie wejście na stołówkę, w głębi wejście na pododdziały.

 


Koszary 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Koszary 63. dr OP, z prawej okno kancelarii dowódcy baterii radiotechnicznej.

 


Schron stacji naprowadzania rakiet na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Schron stacji naprowadzania rakiet na strefie “B” 63. dr OP.

 


Pomieszczenia socjalne grupy bojowej na strefie “B” 63. dr OP.
Pomieszczenia socjalne grupy bojowej na strefie “B” 63. dr OP.

 


Pomieszczenia socjalne dla żołnierzy w schronie SNR na strefie “B” 63. dr OP.
Pomieszczenia socjalne dla żołnierzy w schronie SNR na strefie “B” 63. dr OP.

 


Schron stacji naprowadzania rakiet na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Minęły cztery miesiące od wykonania zdjęć przez ppłk. w st. spocz. Ryszarda Sienkiewicza, to był ostatni moment na udokumentowanie konstrukcji schronu SNR. Oto jak wyglądał schron SNR w dniu 16 października 2011 roku. Właściwie to nie wyglądał, tylko przestał istnieć. Zdjęcie wykonał płk rez. Krzysztof Przyk.

 


Ukrycia dla obsług startowych na strefie “B” 63. dr OP.
Ukrycia dla obsług startowych na strefie “B” 63. dr OP.

 


Ukrycia dla STZ na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Ukrycia dla samochodów transportowo-załadowczych rakiet (STZ) na strefie “B” 63. dr OP.

 


Stanowisko dowodzenia POT na “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Stanowisko dowodzenia POT na strefie “B” 63. dr OP.

 


Magazyn rakiet na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Widok ogólny magazynu rakiet na strefie “B” 63. dr OP.

 


Magazyn rakiet na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Magazyn rakiet na strefie “B” 63. dr OP.

 


Magazyn rakiet na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Minęły cztery miesiące od wykonania zdjęć przez ppłk. w st. spocz. Ryszarda Sienkiewicza, to był ostatni moment na udokumentowanie konstrukcji magazynu. Oto jak wyglądał magazyn rakiet w dniu 16 października 2011 roku. Zdjęcie wykonał płk rez. Krzysztof Przyk. Jak widać magazyn dzielnie stawiał opór i... przestał istnieć.

 


Budynek zbrojenia rakiet POT na strefie “B” 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec
Stanowisko POT nr 24 - montaż i zbrojenie ładunku bojowego rakiet w 63. dr OP.

 

Pełną dokumentację fotograficzną stanu obiektów 63. dr OP w m. Nadarzyn-Rusiec na dzień 17 czerca 2011 rok, można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumie zdjęć Ryszarda Marka Sienkiewicza p.t. “Obiekty 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec.Dowódcą baterii startowej por. Ryszard Krasiński i dowódca baterii radiotechnicznej por. Ryszard Marek Sienkiewicz.
Na zdjęciu od lewej: dowódcą baterii startowej por. Ryszard Krasiński i dowódca baterii radiotechnicznej por. Ryszard Marek Sienkiewicz. W tle magazyn wielofunkcyjny i budynek sztabu 63. dr OP m. Nadarzyn-Rusiec, rok 1978. Foto. z archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 


Rok 1977, ppor. Zbigniew Nemeczek i por. Ryszard Sienkiewicz przed sztabem dywizjonu.
Rok 1977, ppor. Zbigniew Nemeczek i por. Ryszard Sienkiewicz przed sztabem dywizjonu. Foto: Z archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 


Rok 1977, por. Ryszard Sienkiewicz w magazynie broni.
Rok 1977, por. Ryszard Sienkiewicz w magazynie broni. Foto: Z archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 


Rok 1977, por. Ryszard Sienkiewicz w magazynie broni.
Rok 1978, na zdjęciu od lewej: por. Ryszard Sienkiewicz - dowódca baterii radiotechnicznej, st. sierż. Tadeusz Kraśniewski - dowódca zespołów zasilania ESD-200 i por. Władysław Dzierżawski - dowódca SNR.. Foto: Z archiwum Ryszarda M. Sienkiewicza.

 09 stycznia 2012 roku, 63. dr OP zaorany.
09 stycznia 2012 roku, można powiedzieć, że ostatecznie obiekty 63. dr OP w m. Rusiec zostały zaorane. Na zdjęciu z prawej strony widać plac gdzie kiedyś stał schron SNR.

Więcej zdjęć (16) wykonanych 09 stycznia 2012 roku można zobaczyć w galerii foto Ryszarda Marka Sienkiewicza p.t. “63. dr OP m. Rusiec zaorany.

[ Do spisu treści ]


[1] - skład osobowy dywizjonu w latach 1977-1979 opracował ppłk w st. spocz. Ryszard M. Sienkiewicz.