Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 14 marzec 2012 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 16.05.2012 r.
 
 

83. dywizjon dowodzenia Obrony Powietrznej
m. Warszawa


( Jednostka Wojskowa 1560 ) 
 

 


1. Historia 83. dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej.
 

Odznaka pam. 83. dd OP Herb Warszawa. W ramach reorganizacji 9. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej OPK, w celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska dowodzenia oraz łączności z dywizjonami wchodzącymi w skład dywizji, z dniem 01 lutego 1962 roku sformowany został, przy sztabie 9. DA OPK dywizjon dowodzenia.

Pierwszym dowódcą dywizjonu został ppłk Zbigniew Maguza.

Struktura organizacyjna dywizjonu dowodzenia z roku 1962:

 • grupa obsługi SD;
 • kompania łączności;
 • kompania saperów;
 • pluton chemiczny;
 • pluton wartowniczy;
 • drużyna gospodarcza.

W 1980 roku na uzbrojenie dywizjonu wprowadzono przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (PPZR) Strzała-2M (SA-7B Grail) i tym samym w strukturze dywizjonu powstał pluton OPL.

Jako pierwszy w Wojskach Obrony Powietrznej Kraju, strzelania poligonowe z PPZR dywizjon wykonał w dniu 10 września 1980 roku na poligonie w Ustce. Plutonem PPZR dowodził st.chor. Stanisław Fabisiak, uzyskując ocenę bardzo dobrą.

W styczniu 1989 roku, sformowany zostaje, jako samodzielna Jednostka Wojskowa 1560 na prawach oddziału gospodarczego, 83. dywizjon dowodzenia.

Struktura organizacyjna dywizjonu dowodzenia z roku 1989:

 • dowództwo i sztab dywizjonu;
 • grupa obsługi SD;
 • kompania zabezpieczenia;
 • kompania remontowa;
 • kompania łączności;
 • bateria przeciwlotnicza.

Od stycznia 2001 roku, dywizjon jako oddział gospodarczy, miał na swoim zaopatrzeniu dowództwo 3. WBR OP, 7. dr OP m. Książenice, 60. dr OP m. Olszewnica i 62. dr OP m. Borzęcin. W skład dywizjonu wchodziły: bateria dowodzenia, bateria przeciwlotnicza, kompania zabezpieczenia i kompania remontowa.


Ugrupowanie bojowe 3. WBR OP w rejonie Warszawy - rok 2010.
Ugrupowanie bojowe 3. WBR OP w rejonie Warszawy - rok 2010. Dywizjon dowodzenia, jako oddział gospodarczy, zabezpieczał działalność sztabu 3. WBR OP i 7., 60. i 61. dr OP.
 

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej nr Z-37/Org./P1 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych, z dniem 31 grudnia 2011 r. 83. dd OP zostały przeformowany w 38. dywizjon zabezpieczenia OP podlegający dowódcy 3. WBR OP.

Dowódcy dywizjonu:
– ppłk Zbigniew Maguzaod 1962 do 1975;
– ppłk Jerzy Mereczod 1975 do 1978;
– ppłk Stanisław Czyżod 1978 do 1981;
– kpt. Witold Skrzypczakod 1981 do 1982;
– ppłk Ireneusz Olbromskiod 1982 do 1989;
– ppłk Jan Wolskiod 1989 do 1998;
– ppłk Kazimierz Kraskaod 1998 do 2000;
– ppłk Roman Reksod 2000 do 2001;
– ppłk Krzysztof Koperod 2001 do 2005;
– ppłk Mirosław Wiktorowskiod 2005 do 2011.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Obiekty 83. dywizjonu dowodzenia OP w obiektywie Przemysława Boguszewskiego, specjalisty ds. budownictwa wojskowego, varsavianisty. Zajmuje się historią i architekturą Warszawy i Mazowsza w XIX-XX wieku, historią fortyfikacji i zespołów koszarowych, a także dziejami armii rosyjskiej w XIX i 1 połowie XX wieku. Autor licznych opracowań i publikacji, poświęconych głównie historii budownictwa wojskowego:[1]


 - rok 2010.

Koszar przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie, gdzie do lat 90. XX w. znajdowało się Dowództwo 9. DA OPK oraz 83. dd OPK. Obiekty przy ul. 11 Listopada 17/19 do 1939 r. użytkowane były przez 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej.
 


 - rok 2010.
Budynek sztabowy przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie, gdzie do lat 90. XX w. znajdowało się Dowództwo 9. DA OPK oraz 83. dd OPK.
 


 - rok 2010.
Budynek magazynowy przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie, gdzie do lat 90. XX w. znajdowało się Dowództwo 9. DA OPK oraz 83. dd OPK.
 

[ Do spisu treści ]

Bibliografia: