Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk w st. spocz. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 09 kwietnia 2017 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 10.08.2018 r.
 
 
 

Kadra
42. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
m. Ustronie Morskie

(JW 4135)


 
 

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb gminy Ustronie Morskie Zestawienia kadry, powstały z inicjatywy płk. w st. spocz. dypl. Wiesława Warylewskiego, przy czym znaczący wkład w ich ostateczny kształt miała pomoc mjr. w st. spocz. Bolesława Graczyka i innych byłych żołnierzy dywizjonu, z którymi listy były konsultowane (między innymi chor. chor. w st. spocz. Bogdanem Nitą, Janem Oksenfeldem i Andrzejem Karolakiem), za co inicjator przedsięwzięcia wszystkim ww. serdecznie dziękuje.

Uzupełnienia i uwagi do wykazu proszę przekazywać do Wiesława Warylewskiego (mail: wieslawskorpion@gmail.com, tel. kom.: 602 231 482).

W tabelach podano wykaz kadry od powstania do rozwiązania dywizjonu tj. od 05.11.1968 do 05.10.1995 r.

TABELA Nr 2

KADRA 42. dr OP m. Ustronie Morskie w okresie od 05.11.1968 do 05.10.1995
DOWÓDCY DYWIZJONU
mjr Jan SYPEK
kpt. Jerzy ZIMNIEWICZ
kpt. Jan NOWACKI
mjr Stanisław ŚWIECA
mjr Lechosław GRZYWNOWICZ

SZTAB
SZEFOWIE SZTABU
por. Franciszek ŻYGIS
por. Wiesław WARYLEWSKI
kpt. Lechosław GRZYWNOWICZ
kpt. Bolesław GRACZYK
kpt. Stefan DYMAŃSKI

POMOCNICY SZEFA SZTABU ds. SZKOLENIA
ppor. Wiesław WARYLEWSKI
por. Bolesław GRACZYK
por. Bogdan GINELLI
por. Zbigniew SOCHACKI

DOWÓDCY PLUTONU ŁĄCZNOŚCI, SZEFOWIE łĄCZNOŚCI
por. Stanisław PAŁKA
por. Andrzej WŚCIUBIAK
por. Wojciech SOSZYŃSKI
sierż. Józef ŁUCZAK
sierż. Mirosław BĄK
mł. chor. Kazimierz KUNA
por. Sławomir KARGUL
st. chor. Grzegorz Porębski

DOWÓDCY BATERII OSŁONOWEJ
por. Tadeusz PEPLIŃSKI
sierż. Teofil PIOTROWSKI
sierż. Bogdan NITA
por. Mieczysław PANKOWSKI
por. Idzi RUSAK
chor. Jerzy PRZEDZIENKOWSKI
por. Krzysztof RYBACKI

DOWÓDCA PLUTONU OCHRONY
sierż. Bogdan NITA

KIEROWNICY KANCELARII TAJNEJ
plut. Mieczysław POLEROWICZ
plut. Krzysztof FELIKSZOWSKI
sierż. Roman MARKIEWICZ

ZABEZPIECZENIE CHEMICZNE/PPOŻ.
st. kpr. Mieczysław RUTKA
plut. Zdzisław WÓJCIK
plut. Stanisław RESKE

SZEFOWIE ZAOPATRZENIA FINANSOWEGO
chor. Adam ORLIK
chor. Jan PRZYBYSZ
Hanna KAROLAK
Teresa FELIKSZOWSKA
[ Do spisu treści ]  
SŁUŻBY TECHNICZNE
SZEFOWIE SŁUŻB TECHNICZNYCH
kpt. Andrzej GRZEGOREK
kpt. Jerzy ZIMNIEWICZ
kpt. Jan WIŚNIOWSKI
kpt. Henryk ŻELEWSKI

SZEFOWIE SŁUŻBY UZBROJENIA I ELEKTRONIKI
kpt. Jan NOWACKI
por. Tadeusz SIENIAWSKI

SZEFOWIE SŁUŻBY SAMOCHODOWEJ
por. Jerzy JACKIEWICZ
por. Krzysztof KIEDROWICZ
por. Jerzy CURYŁO

MAGAZYNIERZY UZBROJENIA
sierż. Zbigniew URBAŃSKI
sierż. Andrzej ŻOŁNOWSKI
sierż. Roman MARKIEWICZ

DOWÓDCY PLUTONU TRANSPORTOWO-GOSPODARCZEGO
st. kpr. Teofil PIOTROWSKI
sierż. Zbigniew GILARSKI
sierż. Czesław GAWLIŃSKI

KIEROWNICY PSO
plut. Ryszard WOJNICZ
sierż. Teofil PIOTROWSKI
sierż. Andrzej PUCZYŃSKI
sierż. Arkadiusz BIRONT
[ Do spisu treści ]  
KWATERMISTRZOSTWO
KWATERMISTRZOWIE
kpt. Zenon NOWAK
kpt. Roman MALIŃSKI
chor. Andrzej KAROLAK (p.o.)
por. Daniel PIEKARSKI
por. Krzysztof BLADZICH
chor. Edmund JANUSZEWSKI (p.o.)

SZEFOWIE ZAOPATRZENIA ŻYWNOŚCIOWEGO
chor. Andrzej KAROLAK
chor. Janusz BANCEWICZ
chor. Ryszard DOMAGAŁA

MAGAZYNIERZY ŻYWNOŚCIOWI
sierż. Kazimierz NISZCZAK
plut. Ryszard WOJNICZ
sierż. Józef ŁUCZAK
sierż. Marian DUDEK
sierż. Tadeusz SIKORSKI
sierż. Andrzej PUCZYŃSKI

SZEFOWIE ZAOPATRZENIA MUNDUROWEGO
plut. Czesław RYŚ
chor. Edmund JANUSZEWSKI
chor. Daniel DUBIELA

MAGAZYNIERZY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW
kpr. Mieczysław RAKOCZY
st. kpr. Stanisław FIEBIG
sierż. Józef NIEDBAŁO
sierż. Bogusław CZERNIEC
chor. Apolinary LEWANDOWSKI
chor. Wiesław NIEMIRO
[ Do spisu treści ]  
PION POLITYCZNO-WYCHOWAWCZY
ZASTĘPCY DOWÓDCY DS. POLITYCZNYCH
por. Jerzy WIECZOREK
mjr Stefan MROZEK
mjr Roman GAZICKI
kpt. Lechosław PIESIK
por. Stanisław KOGUT
por. Zygmunt MIŁASZEWSKI
por. Janusz WOLIŃSKI
por. Bogdan WASILA

INSTRUKTORZY POLITYCZNI
st. chor. Jerzy RUCHNIEWICZ
por. Karol ROGALA
por. Sławomir SMOŁUCHA

KIEROWNICY KLUBU
chor. Jan AMBROZIEWICZ
st. chor. Jerzy RUCHNIEWICZ
chor. Artur MIKOŁAJEK
chor. Jerzy PRZEDZIENKOWSKI
[ Do spisu treści ]  
IZBA CHORYCH
LEKARZE DYWIZJONU
por. Andrzej SZCZUREK
por. Bogdan KRÓL
por. Leszek WALKOWIAK

PIELĘGNIARKI
Wioletta KMICIKIEWICZ
Barbara HODERNA
Wiesława ŻELEWSKA

KADRA ZABEZPIECZAJĄCA FUNKCJONOWANIE DYWIZJONU (POZA ETATEM DYWIZJONU)
SZEF WAK
chor. Eugeniusz MAZUREK

TABELA Nr 3

PODODDZIAŁY
BATERIA RADIOTECHNICZNA
DOWÓDCY BATERII RADIOTECHNICZNEJ
por. Ryszard WIECZOREK
por. Idzi RUSAK
por. Andrzej MUSIOŁEK
por. Henryk ŻELEWSKI
por. Bogdan GINELLI
por. Tadeusz SZOJA
por. Mariusz NEJKAUF
 
KADRA BATERII RADIOTECHNICZNEJ
ppor. Wiesław Dedio SCR
ppor. Idzi (Sławomir) RUSAK RNK ; d-ca plut wcz; d-ca bat. r/tech.; d-ca bat. osłonowej
ppor. Tadeusz SIENIAWSKI ON, UW, później szef służby uzbrojenia i elektroniki
ppor. Andrzej WŚCIUBIAK UWW, d-ca plut. mcz; szef łączności - d-ca plut. łączn.
ppor. Wiesław WARYLEWSKI d-ca plut. wcz, SCR, RNK; pom. szefa sztabu; szef sztabu
ppor. Franciszek HOLECZEK d-ca RSWP
por. Bogdan GINELLI ON, d-ca plut. mcz; d-ca bat. r/tech., pom. szefa sztabu
ppor. Mariusz NEJKAUF ON d-ca plut. mcz; d-ca bat. r/tech.
ppor. Tadeusz SZOJA d-ca plut. wcz; d-ca bat. r/tech.
ppor. Józef NIEMIEC ON, d-ca plut. mcz
ppor. Andrzej KAMIŃSKI ON, d-ca plut. mcz
mł. chor. Kazimierz STUDZIŃSKI d-ca RSWP
mł. chor. Jerzy PRZEDZIENKOWSKI ON, UW; d-ca plut. mcz; d-ca bat. osłon.
mł. chor. Adam SZELIGOWSKI UWK, UWW, ON
mł. chor. Mirosław JELEŃ RNK; szef baterii
mł. chor. Zdzisław KULAWIAK UWK; szef baterii start
mł. chor. Dariusz SZURGOT PW
mł. chor. Radosław JAROSZEWSKI ON
mł. chor. Grzegorz PORĘBSKI SCR, RNK; d-ca plut. łączn.
chor. Dariusz KORENIK UW
chor. Eugeniusz WIŚNIEWSKI RSWP
mł. chor. Ryszard PRZYBYSZ UWW, UWK
mł. chor. Wiesław PISARSKI UWW, UWK
mł. chor. ....... MYSZKA RSWP
chor. Jerzy MUCHOWSKI RSWP
plut. Marian DUDEK kabina zasilania
sierż. Bogdan ONYŚKO kabina zasilana
plut. Zbigniew URBAŃSKI szef baterii; magazynier uzbrojenia
[ Do spisu treści ]  
BATERIA STARTOWA
DOWÓDCY BATERII STARTOWEJ
por. Józef SOTOMSKI
por. Lesław KMICIKIEWICZ
por. Adam HODERNY
por. Andrzej BAŃCZEWSKI
 
KADRA BATERII STARTOWEJ
ppor. Lesław KMICIKIEWICZ d-ca plut., d-ca bat.
ppor. Zbigniew JAŚKIEWICZ d-ca plut.
ppor. Andrzej MROZOWSKI d-ca plut.
ppor. Ryszard FRĄSZCZAK d-ca plut.
ppor. Adam HODERNY d-ca plut., d-ca bat.
ppor. Andrzej BAŃCZEWSKI d-ca plut., d-ca bat.
ppor. Wojciech SOSZYŃSKI d-ca plut., szef łączności - d-ca plut. łącz.
ppor. Bogdan WĘGIER d-ca plut.
ppor. Andrzej RYBACKI d-ca plut., d-ca bat. osłonowej
ppor. Grzegorz JASTRZĘBSKI d-ca plut.
ppor. Mirosław RÓŻYCKI d-ca plut.
mł. chor. Piotr LASKOWSKI d-ca plut.
mł. chor. Zdzisław KULAWIAK szef baterii
plut. Jan HABASIŃSKI szef baterii
plut. Ryszard FERENC d-ca obsługi, magazyn rakiet bat. techn.
sierż. Krzysztof FELIKSZOWSKI d-ca obsługi, kier. kancelarii tajnej
sierż. Zbigniew SZYREJ pom. d-cy plut./ d-ca obsługi
sierż. Tomasz KOZŁOWSKI pom. d-cy plut./ d-ca obsługi
sierż. Wojciech SYJCZAK pom. d-cy plut./ d-ca obsługi
plut. Bogdan NITA d-ca obsługi, bat. osłon., d-ca plut. ochr.
plut. Mariusz MARKIEWICZ USS
sierż. Tomasz KOZŁOWSKI pom. d-cy plut./ d-ca obsługi
[ Do spisu treści ]  
BATERIA TECHNICZNA
DOWÓDCY BATERII TECHNICZNEJ
por. Jan NOWACKI
por. Ryszard FILIPIAK
por. Wiesław WAGA
chor. Zdzisław TOCZKIEWICZ (p.o.)
por. Mirosław KORDYS
 
KADRA BATERII TECHNICZNEJ
ppor. Roman WARDA plut. mont. PRK
ppor. Ryszard FILIPIAK plut. mont. PRK, d-ca bat.
ppor. Mieczysław PANKOWSKI plut. dystr. PRK, d-ca bat. osłon.
por. Marek RYSZKOWSKI d-ca RSKP
ppor. Marcin PODSIADŁO d-ca RSKP
ppor. Henryk ŻELEWSKI techn. RSKP, d-ca bat. r/tech., szef służb tech.
por. Tadeusz BUGAJNY d-ca RSKP
por. Tadeusz PEPLIŃSKI plut. dystr. PRK; d-ca bat. osłon.
mł. chor. Krzysztof ZIÓŁEK plut. dystr. PRK
mł. chor. Zdzisław TOCZKIEWICZ plut. mont. PRK
mł. chor. Józef JAŻEWICZ plut. dystr. PRK
mł. chor. Jan OKSENFELD techn. RSKP
ppor. Mirosław KORDYS plut. mont. PRK, d-ca bat.
chor. Ryszard PRZYBYSZ plut. mont. PRK, tech. UWK bat. r/tech.
mł. chor. Apolinary LEWANDOWSKI plut. dystr. PRK
chor. Rafał SUDOŁ plut. dystr. PRK
chor. Sylwester CZUCHRA szef komp. zabezp.
chor. Paweł STEFAŃSKI plut. dystr. PRK
mł. chor. Piotr KUBACZKA techn. RSKP
chor. Piotr TRZOS plut. dystr. PRK
chor. Wiesław NIEMIRO techn. RSKP
sierż. Czesław GAWLIŃSKI plut. dystr. PRK, d-ca plut. transp.-gosp.
sierż. Roman KUŹNIA magazynier PRK
sierż. Ryszard FERENC magazynier rakiet
sierż. Bogusław DĘBEK plut. dystr. PRK
sierż. Mieczysław CZATROWSKI szef baterii
sierż. Tadeusz KARPAŁA szef baterii
sierż. Daniel DUBIELA szef sł. mund.
plut. Dariusz TRAWIŃSKI d-ca druż. samoch. spec.
[ Do spisu treści ]  
 
 UWAGI:
 - uwzględniono stopnie wojskowe w chwili przybycia do dywizjonu, lub w chwili obejmowania innego, nowego stanowiska służbowego w strukturze organizacyjnej dywizjonu;
 - przyjęto strukturę organizacyjną i nazwy stanowisk tak, żeby wykaz, mimo wprowadzanych z biegiem lat zmian etatowych, był zrozumiały dla wszystkich, którzy kiedykolwiek służyli w tych wojskach lub są sympatykami wojskowości, a wojsk rakietowych OP w szczególności;
 - kolejność osób w wykazie w kolejności chronologicznej;
 - niestety, mimo czynionych starań, nie udało się powiązać osób ujętych w wykazie z latami ich służby w dywizjonie. Posiadane fragmentaryczne informacje nie stanowiły wystarczającego materiału do ich publikacji. Co nie oznacza, że w przyszłości komuś uda się tego dokonać, chociaż będzie o to coraz trudniej.
 

 

  Zobacz więcej:  

Powrót do notatki o 42. dr OP: Notatka o dywizjonie.