Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 października 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 18.03.2019 r.
 
 
 

42 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Ustronie Morskie

(JW 4135)


 
 

1. Historia 42. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb gminy Ustronie Morskie Na podstawie rozkazu dcy WOPK Nr 0013 z 06.12.1968 r., w okresie od 21.04.1969 do 20.05.1969 r., w 38 dr Stargard Szczeciński rozpoczęto formalny proces formowania 42. dr. Jednocześnie grupa oficerów, chorążych i podoficerów została (jeszcze w listopadzie 1968 roku) skierowana do Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii Rakietowej i Radiotechniki WOPK w Bemowie Piskim. Tam została przeszkolona do obsługi przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu S–75M “Wołchow”. Przeszkolenie, w którym uczestniczyły także grupy z nowo formowanych 40 i 41 dywizjonu, zakończono 30.06.1969 roku.

Przebazowanie dywizjonu do Ustronia Morskiego nastąpiło 08 sierpnia 1969 roku. Dywizjon funkcjonował w składzie 26. Brygady Rakietowej OP w Gryficach. Pierwszym dowódcą był kpt. mgr inż. Jan Sypek.


Miejsce 42. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BA OPK.
Miejsce 42. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).
 


Miejsce dyslokacji 42. dr OP
Miejsce dyslokacji 42. dr OP.

Początki funkcjonowania jednostki to okres intensywnego szkolenia w celu przygotowania składów osobowych do dyżurów bojowych i strzelań poligonowych. W dniach 17–25.02.1970 r. dywizjon zdał egzaminy dopuszczające do pracy bojowej.

W 42. dr OP 25.04.1970 r. rozpoczyna się formowanie 43 dr OP. Dowódcą dywizjonu zostaje kpt. inż. Ryszard Pawulski. Po sformowaniu, 29.10.1970 r., dywizjon przybywa na swoje miejsce stałej dyslokacji do m. Dąbki.

42 dywizjon rakietowy OP czterokrotnie odbywał bojowe strzelania na poligonie w m. Aszułuk, i tak :

 • swoje pierwsze strzelanie bojowe w dniach 12-26.06.1971 roku (razem z 43 dr). Dowódcą grupy bojowej (“strzelającym”) był ówczesny dowódca dywizjonu mjr Jan Sypek, oficerem naprowadzania por. Tadeusz Sieniawski. 42 dywizjon otrzymał ocenę 5.00 (43 dr - ocena 4.00);
   
 • w dniach 10-24.05.1975 roku (razem z 43 i 67 dr). Dowódcą grupy bojowej był ówczesny dowódca dywizjonu kpt. Jerzy Zimniewicz, oficerem naprowadzania por. Tadeusz Sieniawski. 42 dywizjon otrzymał ocenę 4,88 ( 43 dr - ocena 4,83; 67 dr - ocena 4,71);
   
 • w tym sanmym roku, w dniach 4-5 września, dywizjon brał udział w zawodach rakietowo-strzeleckich OPK, w których zajął II miejsce, uzyskując tytuł Wicemistrza Wojsk OPK. Dowódcą grupy bojowej był kpt. Jerzy Zimniewicz, oficerem naprowadzania kpt. Tadeusz Sieniawski;
   
 • w dniach 20-23.05.1979 roku (razem z 40 i 43 dr). Dowódcą grupy bojowej był ówczesny dowódca dywizjonu mjr Jan Nowacki, oficerem naprowadzania kpt. Tadeusz Sieniawski. 42 dywizjon otrzymał ocenę 4,78 (dywizjony 40 i 43 oceny po 4,79);
   
 • w dniach 06-25.05.1986 roku (razem z 40, 43 i 70 dr). Dowódcą grupy bojowej był ówczesny dowódca dywizjonu mjr Lechosław Grzywnowicz, oficerem naprowadzania kpt. Andrzej Błaszyński. 42 dywizjon otrzymał ocenę 4,78 ( 40 dr - ocena 4,16; 43 dr - ocena 4,76; 70 dr - ocena 4.32).
   

05 października 1995 r. dywizjon został rozformowany.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Jan Sypek 
– kpt. Jan Nowacki 
– kpt. Jan Zimniewicz 
– mjr Stanisław Świeca 
– ppłk Grzywnowicz Lechosław 

[ Do spisu treści ]

2. Kadra 42. dr OP.

W tabeli podano wykaz kadry w okresie szkolenia zgrywającego w CSSRiA w Bemowie Piskim, formowania w 38 dr w Stargardzie Szcz., organizacji w miejscu stałej dyslokacji (MSD), przyjęcia i rozmieszczenia zestawu rakietowego S-75M Wołchow i PRK na stanowisku bojowym w MSD, do osiągnięcia gotowości do pełnienia dyżurów bojowych w systemie OP włącznie.

TABELA Nr 1

KADRA 42. dr OP m. Ustronie Morskie w okresie od 05.11.1968 do 25.02.1970
DOWÓDZTWO I SZTAB
mjr Jan SYPEK dowódca dywizjonu
por. Franciszek ŻYGIS szef sztabu dywizjonu
por. Andrzej GRZEGOREK szef służb technicznych
por. Jerzy WIECZOREK z-ca d-cy ds. politycznych
por. Jan NOWACKI z-ca d-cy ds. elaboracji i d-ca bat. tech.
por. Jerzy JACKIEWICZ szef służby samochodowej
kpt. Zenon NOWAK kwatermistrz
por. Stanisław PAŁKA szef łączności, dca plut. łączności
st.kpr. Mieczysław POLEROWICZ kierownik kancelarii tajnej
st.kpr. Mieczysław RUTKA instruktor chemik/ppoż

BATERIA RADIOTECHNICZNA
ppor. Ryszard WIECZOREK dowódca baterii radiotechnicznej
ppor. Andrzej WŚCIUBIAK dca plut. mcz, ON, UWW
ppor. Tadeusz SIENIAWSKI ON, UW, później szef SU i E
ppor. Józef MIELCAREK techn. UWK
ppor. Wiesław WARYLEWSKI dca plut. wcz, SCR i RNK, pom. szefa sztabu
ppor. Bolesław GRACZYK techn. PW
ppor. Idzi RUSAK techn. RNK
ppor. Wiesław DEDIO techn. SCR
ppor. Franciszek HOLECZEK techn. RSWP

BATERIA STARTOWA
ppor Józef SOTOMSKI dowódca baterii startowej
ppor. Lesław KMICIKIEWICZ d-ca plut. start.
ppor. Zbigniew JAŚKIEWICZ d-ca plut. start.
st.kpr. Bogdan NITA d-ca obsługi

BATERIA TECHNICZNA
ppor. Ryszard FILIPIAK d-ca plut. montażu PRK
ppor. Roman WARDA d-ca plut. montażu PRK
ppor. Mieczysław PANKOWSKI d-ca plut. dystrybucji PRK
por. Marek RYSZKOWSKI d-ca RSKP
ppor. Henryk ŻELEWSKI technik RSKP

KWATERMISTRZOSTWO
plut. Czesław RYŚ szef służby mundurowej
sierż. Kazimierz NISZCZAK magazynier żywnościowy
sierż. Zbigniew GILARSKI dca plut. transp.-gospoarczego
st. kpr. Stanisław FIEBIG magazynier MPS
kpr. Mieczysław RAKOCZY magazyn MPS
por. Andrzej SZCZUREK lekarz

KADRA ZABEZPIECZAJĄCA FUNKCJONOWANIE DYWIZJONU (POZA ETATEM DYWIZJONU)
mł. chor. Eugeniusz MAZUREK szef WAK
 
 - stopnie wojskowe w chwili przybycia do dywizjonu.
 - w początkowym okresie funkcjonowania dywizjonu w MSD, z powodu wakatów na wielu stanowiskach, czyli z konieczności, część ww oficerów pełniła, oprócz etatowych obowiązków, również te wakujące.
 - miejscem zamieszkania, do czasu oddania do użytku bloku mieszkalnego co miało miejsce wiosną 1971 roku, były wydzielone pomieszczenia hotelowe w budynku sztabowym i WAK-u, a w okresach jesienno-zimowo-wiosennych, w latach 1969/70 i 1970/71 dom wypoczynkowy Relaks w Ustroniu Morskim przy ul. Bolesława Chrobrego 45 (obecnie Relax Inn Health & Spa).
 

 

  Zobacz więcej:  

W kolejnej tabeli, na podstronie Kadra 42. dr OP m. Ustronie Morskie, podano wykaz kadry od powstania do rozwiązania dywizjonu tj. od 05.11.1968 do 05.10.1995 r.
 

Powyższe zestawienia kadry, powstały z inicjatywy płk. w st. spocz. dypl. Wiesława Warylewskiego, przy czym znaczący wkład w ich ostateczny kształt miała pomoc mjr. w st. spocz. Bolesława Graczyka i innych byłych żołnierzy dywizjonu, z którymi listy były konsultowane (między innymi chor. chor. w st. spocz. Bogdanem Nitą, Janem Oksenfeldem i Andrzejem Karolakiem), za co inicjator przedsięwzięcia wszystkim ww. serdecznie dziękuje.

Uzupełnienia i uwagi do wykazu proszę przekazywać do Wiesława Warylewskiego (mail: wieslawskorpion@gmail.com, tel. kom.: 602 231 482).

[ Do spisu treści ]

3. Dokumenty i fotografie.

 

  Wspomnienia przeciwlotnika:  

Kpt. Sławomir Kargul “Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika - Część III - 42. dr OP Ustronie Morskie”.
 

 

  Wspomnienia przeciwlotnika:  

St. kpr. Stanisław Fiebig “ Moje wspomnienia, czyli opis wybranych zdarzeń i refleksji z nimi związanych w okresie od 29.04.1968 do 11.04.1970.”.
 

 


Medal okolicznościowy z okazji XXV–lecia 42. dr OP.
Medal okolicznościowy z okazji XXV–lecia 42. dr P.
 


Akt nadania medalu okolicznościowego z okazji XXV–lecia 42. dr OP.
Akt nadania medalu okolicznościowego z okazji XXV–lecia 42. dr OP.

[ Do spisu treści ]