Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 października 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 13.09.2015 r.
 
 


 

67 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Unieście


 
 


1. Historia 67. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb gminy Mielno

Podstawą sformowania 67 dywizjonu było zarządzenie Szef Sztabu Generalnego WP Nr 057/Org. z dnia 02.08.1973 r. i rozkaz dowódcy 2. KOPK nr 0101/Org. z 24.08.1973. Zarządzenie określało termin zakończenia formowania dywizjonu w m. Unieście do dnia 31 grudnia 1973 r.

Formowanie 67. dr OP zakończono 29.09.1973 r. Pierwszym dowódcą dywizjonu został kpt. mgr inż. Jan Czeczotka. Przeszkolenie kadry na PZR S-125M Newa, odbyło się tradycyjnie w CSS WR Bemowo Piskie.

W dniach 20-25.10.1974 r. w Ustce przyjęto sprzęt rakietowy (PZR S-125M Newa) dla 66 i 67 dr.

Początki funkcjonowania jednostki to okres intensywnego szkolenia w celu przygotowania składów osobowych do dyżurów bojowych i strzelań poligonowych.


Miejsce 67. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).
Miejsce 67. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).

W dniach 10-24.05.1975 r. dywizjon odbył swoje pierwsze strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku uzyskując ocenę 4.71. W strzelaniach uczestniczyły takze 42 i 43 dr OP.

Od 01.07.1975 r. dywizjon został włączony w system pełnienia dyżurów bojowych 2. KOPK.

We wrześniu tego samego roku dywizjon zdobywa tytuł “Mistrza Gospodarności Wojska Polskiego”.

Kolejne strzelania bojowe dywizjon odbywa 27.09-11.10.1978 r. w Aszułuku. Są to pierwsze strzelania w Wojskach OPK metodą telewizyjną. Dywizjonem dowodził ppłk Zdzisław Biernacki (1977–1979). Dywizjon uzyskał ocenę 4.85, strzelanie wykonywano ze stanowiska ogniowego “Wołga 13”. W strzelaniach uczestniczyły także 39 i 41 dr OP.


Miejsce dyslokacji 67. dr OP
Miejsce dyslokacji 67. dr OP.

W dniach 15.03-20.07.1980 r. dywizjon, wraz ze sztabem 26. BR OP, 38, 39, 41, 42, i 66 dr OP, uczestniczy w kontroli gospodarczej. Ocena średnia kontrolowanych jednostek: 3,71.

W dniach 05.04-07.05.1983 r. odbywa się zgrupowanie poligonowe w Płotach z udziałem 39, 41 i 67 dr OP, zakończone, w dniach 10-25.05.1983 r. strzelaniami bojowymi w Aszułuku. Dywizjon uzyskał ocenę 4.70.

W dniach 15–22.03.1988 r. odbyła się kontrola kompleksowa DWOPK. Kontrola obejmowała 67 dr OP, sztab 26. BR OP, dd, 38, 43 i 66 dr OP. Ocena średnia za kontrolowane jednostki 3.83.

30 sierpnia 1995 r. dywizjon został rozformowany.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Jan Czeczotkaod 1973 do 1977;
– ppłk Zdzisław Biernackiod 1977 do 1979;
– mjr dypl. Jan Gołębiowskiod 1979 do 1980;
– mjr Warylewski Wiesławod 1980 do 1982;
– ppłk Zych Andzejod 1983 do 1995.

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

Pozostałości z dawnych lat...


Ukrycia SNR 67. dr OP
Ukrycia stacji naprowadzania rakiet 67. dr OP. Zdjęcie wykonane 17 sierpnia 2010 r.

[ Do spisu treści ]