Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 23 sierpnia 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 04.02.2014 r.


38 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Stargard Szczeciński


Dywizjon, w ramach restrukturyzacji, w roku 2000 został rozformowany.
 


1. Historia 38. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Logo 38 dr OP38 dywizjon rakietowy (artylerii) OPK powstał w ramach realizacji Zarządzenia 0146 Dowódcy WOPK z dnia 13.12.1967 roku razem z 36, 37 i 39 da OPK. Za rozpoczęcie działalnosci dywizjonu można przyjąć datę 29.04.1968 r., pierwszym dowódcą był mjr Bonifacy Robak.

Na początku 1968 roku, grupa oficerów, chorążych i podoficerów została skierowana do Centrum Szkolenia Specjalistów Artylerii Rakietowej i Radiotechniki WOPK w Bemowie Piskim. Tam została przeszkolona do obsługi przeciwlotniczego zestawu rakietowego średniego zasięgu S–75M “Wołchow”.

W oczekiwaniu na sprzęt, w okresie 15.06–11.08.1968r., dywizjon szkolił się w 4 BA OPK Gdynia.


Miejsce dyslokacji 38. dr OP
Foto. 01. Miejsce dyslokacji 38. dr OP.


Obiekty 38. dr OP
Foto. 01a. Obiekty 38. dr OP m. Stargard Szczeciński.

15–17.08.1968 r. przybywa pierwszy transport kolejowy sprzętu rakietowego (wyrzutnie PZR S–75M Wołchow). Stacja rozładunkowa Mechowo koło Płot. Sprzęt transportowano na lotnisko w Płotach i nocami do 36., 37., i 38. dywizjonu.

Odbiór pierwszych rakiet nastąpił 29.08.1968 r. Stacja rozładunkowa Nowogard. Rozładunek transportu realizował ppor. mgr inż. Tadeusz Skworzec z 37. dywizjonu.

Na poligonie w Goleniowie, w okresie od 28.08.1968 do 08.09.1968, szkoli się obsługa 88 baplot (bateria osłonowa armat plot). Strzelania artyleryjskie baterii osłonowa odbywa na poligonie w Mrzeżynie w dniach 12–24.09.1068 r.

17.10.1968 r., na stacji kolejowej Starogard Łobeski, odbierany jest transport 21 zbiorników z RMN (rakietowe materiały napędowe: paliwo TG–02 i utleniacz AK–20).

Rozkazem dcy 2 KOPK nr 0148 włączono 26 BA OPK w system obrony powietrznej korpusu. Rozkaz, między innymi, nakazywał osiągnąć gotowość bojową dywizjonu do dnia 03.01.1969r. i przystąpić do pełnienia pełni dyżur bojowy w gotowości bojowej Nr 2 niepełną grupą bojową z czasem przejścia do gotowości bojowej Nr 1 – 11 min. (przy zasilaniu z własnych elektrowni).

Na podstawie rozkazu dcy 2 KOPK nr 00102 z 06.12.1968 r. – dca 26 BA OPK wydał w dniu 07.12.1968 r. rozkaz na przegrupowanie 37 dywizjonu do m. Międzyzdroje w celu wykonania zadania specjalnego (zasadzka ogniowa w związku z nasileniem się lotów samolotów rozpoznawczych RFN). W dniu 27.12.1968 r. zmienił go 38 dr.

Więcej na temat zasadzki ogniowej w artykule: Dane taktyczno-techniczne PZR S–75M “Wołchow” (SA–2 Guideline).

Po zdaniu stosownych egzaminów, 10–20.01.1969 r., 38 dr przystąpił do systemu pełnienia dyżurów bojowych.

W okresie od 20.04.1969 do 11.08.1969 r., w 38 dr rozpoczęto proces formowania 42 dr. Na dowódcę 42 dr wyznaczono mjr. mgr. inż. Jana SYPKA.

Na lotnisku w m. Pieniężnica, w okresie od 10.05.1969 do 14.06.1969 r., trwa zgrupowanie poligonowe 36, 37 i 38 dr. Dywizjony przygotowują się do strzelań poligonowych. Zgrupowaniem dowodzi ppłk Adolf Wyszatycki.

Pierwsze strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku odbył dywizjon 10 lipca 1969 roku. Wynik strzelań – 4,64,. Pozostałe dywizjony uzyskały następujące oceny: 36 dr – 4,61, 37 dr – 4.09, batech z 37 dr 4,74 i SD 26 BA OPK – 4,23. Było to jednocześnie pierwsze strzlanie 26 BA OPK.

08.08.1969 r, 42 dr opuszcza Stargard Szczeciński i rozpoczyna przebazowanie do Ustronia Morskiego, swojego stałego miejsca pełnienia służby.

W dniach 17–20.09.1969 r., sztab 26 BR, 36 dr i 38 dr, kontrolowane są przez komisję WOPK z zakresu pracy sztabowej.

mjr Marzec Wacław
mjr Marzec Wacław

W 1970 r. obowiązki dowódcy dywizjonu obejmuje mjr Wacław Marzec.

W dniach 12-17.07.1971 r., odbywa się kontrola problemowa 2 KOPK, kontrolowany jest sztab 26 BR, 36 dr, 38 dr, 39 dr).

W dniach 21-26.05.1973 r., odbywa się kontrola kompleksowa 2 KOPK (sztab 26 BR, dd, 36, 38, 43). Ocena średnia za wszystkie kontrolowane jednostki: 4.

Kolejne zgrupowanie poligonowe w Płotach (18.06–08.07.1973r) z udziałem 36 i 37 dr. Po zgrupowaniu wyjazd na poligon w Aszułuku i kolejne strzelania bojowe (17.07–03.08.1973 r.). Wyniki strzelań bojowych: 38 dr – ocena 4,95, 36 dr – ocena 4,80, 37 dr – ocena 3,91, sztab 26 BA – ocena4,91.

W dniach 04-08.09.1973 r., odbywają się mistrzostwa rakietowo-strzeleckie 2 KOPK dla dywizjonów ogniowych i baterii technicznych. Bateria techniczna 38 dr zostaje mistrzami Korpusu.

W dniach 10-14.09.1973 r., odbywają się mistrzostwa rakietowo-strzeleckie WOPK . Tym razem bateria techniczna 38 dr OP zostaje mistrzem WOPK.


Kadra 38 dr OP - 1972 r.
Foto. 02. Kadra 38 dr OP - 1972 r. Foto: Archiwum ppłk Władysława Trzeciaka.

 

W 1974 r., mjr Wacław Marzec – dowódca dywizjonu, zostaje przeniesiony do CSS WR w Bemowie Piskim. Jego obowiązki przyjmuje mjr Alojzy Dahlke, dotychczasowy dowódca 41 dr OP w Mrzeżynie.

Na początku 1975 roku odchodzi do dowództwa 26 BR OP, dowódca dywizjonu, mjr Alojzy Dahlke i niebawem zostaje szefem sztabu 26 BR OP.

ppłk rez. Edmund Łączny.
ppłk rez. Edmund Łączny

W 1975 r. pełnienie obowiązków dowódcy dywizjonu powierzono absolwentowi Akademii Sztabu Generalnego kpt. Edmundowi Łącznemu. Przed podjęciem studiów w ASG służył w dywizjonie rakietowym 4 BR OP.

Kolejne strzelania bojowe w Aszułuku dywizjon odbywa w dniach 06–09.09.1977r., uzyskując ocenę 4,49. Uczestniczący także w strzelaniach 37 dr uzyskał ocenę 4,52.

W okresie od 13.08.1979 do 27.09.1979 r. trwa zgrupowanie poligonowe na lotnisku w Zegrzu Pomprskim. Celem zgrupowania jest nabycie doświadczenia w zwalczaniu celów nisko lecących. W pierwszym turnusie do 18.08.1979 r uczestniczyły 37, 39, 67, i 71 dr, w drugim turnusie 38, 41, 66 i 70 dr.

W dniach 15.03-20.07.1980 r., odbywa się kontrola gospodarcza (sztab 26 B, 38, 39, 41, 42, 66, 67 dr). Ocena: 3,71.

ppłk Władysław Trzeciak
ppłk  Władysław Trzeciak

Od 1981 do 1996 roku, dywizjonem dowodził ppłk Władysław Trzeciak. W dywizjonie służył od początku jego istnienia. Do 1974 roku był dowódcą plutonu WCz. W latach 1974 – 1979 pełnił obowiązki pomocnika szefa sztabu, a w latach 1979 – 1981 szefa sztabu dywizjonu.

Kolejne strzelania bojowe w Aszułuku dywizjon odbywa w dniach 07–29.06.1981 r., uzyskując ocenę 4,85. Uczestniczący także w strzelaniach 37 dr uzyskał ocenę 4,81.

W dniach 08-11.02.1983 r., trwa kontrola problemowa DOPK (wyszkolenie specjalistyczne) uczestniczą: SD, 38, 40, 43 i 66 dr.

 


Dowództwo 38 dr OP - marzec 1994.
Foto. 03. Dowództwo 38 dr OP – marzec 1994. Od lewej: mjr Tadeusz Błoński – z–ca ds. technicznych, ppłk Władysław Trzeciak – dowódca, kpt. Andrzej Zakrzewski – kwatermistrz, mjr  Mirosław Kaliczyński – z-ca ds. politycznych i mjr Czesław Szlagowski – szef sztabu.

Wśród szkoleniowych sukcesów ppłk Władysława Trzeciaka, osiągnięciem szczególnym było zdobycie we wrześniu 1984 roku mistrzowskiego tytułu w IX zawodach użyteczno-bojowych  Wojsk Rakietowych WOPK. Dowodzony przez niego dywizjon uzyskał miano przodującego i był wyróżniony medalem "Za Zasługi dla WOPK".


Defilada 38 dr OP - 10.09.1984.
Foto. 04. Defilada 38 dr OP – 10 września 1984 – zawody użyteczno-bojowe.
Defiladę przyjmują oficerowie Oddziału Wojsk Rakietowych i Artylerii WOPK, na których czele stał Zastępca Szefa WRiA WOPK płk Henryk Kłoda. Pod trybuną dowódca 38 dr OP mjr Władysław Trzeciak, pododdział prowadzi dowódca baterii radiotechnicznej kpt. Marian Kłos, na prawym skrzydle, jako dowódca plutonu, chor. Leszek Ler. Zdjęcie nadesłał bomb.Marek Grempka - na zdjęciu prawoskrzydłowy.

W dniu 26 lipca 1996 roku ppłk Władysław Trzeciak odszedł do rezerwy, przekazując dowodzenie dywizjonem mjr. Czesławowi Szlagowskiemu.

ppłk Czesław Szlagowski
Foto 3. ppłk  Czesław Szlagowski

Ppłk Czesław Szlagowski związał się z wojskiem 15.09.1971 roku, rozpoczynając naukę w WSO WOPL w Koszalinie. Po promocji 28.08.1975 roku dnia 03.10.1975 rozpoczyna służbę na stanowisku dowódcy plutonu baterii startowej w 36 dr OP w Dobrej Szczecińskiej. W 36 dr OP pełni kolejno służbę na stanowisku dowódcy baterii startowej i pomocnika szefa sztabu.

W dniu 24.10.1984 roku obejmuje stanowisko Szefa Sztabu w 38 dr OP. Od 1996 roku pełnił obowiązki dowódcy dywizjonu.

W dniach 15–22.03.1988, odbywa się kontrola kompleksowa DWOPK, uczestniczą: sztab, dd, 38, 43, 66 i 67 dr. Ocena 3,83.

W dniach 04–29.05.1999 r., wszystkie siły i środki 26 BR OP brały udział w pierwszym międzynarodowym ćwiczeniu pod kryptonimem “OCELOT–99”. W ćwiczeniu brali udział żołnierze armii polskiej, czeskiej i niemieckiej. Strzelania wykonały na poligonie 38, 39, 40, 41, 70, 71 dr OP. Było to ostatnie strzelanie bojowe 38 dr OP (rozchód 5 rakiet 20DP), oficerem naprowadzania był ppor. Aleksander Malinowski

Ppłk. Czesławowi Szlagowskiemu przyszło być ostatnim dowódcą 38 dr OP. We wrześniu 2000 roku 38 dr OP został rozformowany. Obiekty byłego dywizjonu przekazane zostały do dyspozycji batalionowi zaopatrzenia 12 DZ.

Ppłk Czesław Szlagowski był także dowódcą grupy likwidacyjnej ostatnich 94 rakiet W–755 z 26 BR OP. Reportaż z tej smutnej operacji przedstawia Marek. F. Hoffmann na łamach "Wiraży" nr 6/2002 [ Więcej ].

Po rozformowaniu 38 dr OP, ppłk Czesław Szlagowski zostaje wyznaczony na stanowisko pomocnika Dowódcy 26 BR OP ds. społeczno-wychowawczych. Po rozformowaniu 26 BR OP i kilkunastomiesięcznym pobycie w dyspozycji Dowódcy 78 pr OP w Mrzeżynie, z dniem 01.03.2003 roku, odszedł do rezerwy.

Więcej na temat służby w 38 dr OP w artykule: Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika - 38 dywizjon artylerii.

[ Do spisu treści ]

2. Struktura organizacyjna, kadra zawodowa i pracownicy wojska 38. dr OP.

Przedstawione dane zawierają informację z okresu mojej służby w dywizjonie i mają charakter wyłącznie historyczny. Struktura organizacyjna dywizjonu jak i obsada etatowa zmieniała się wielokrotnie w ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP.

Lista nazwisk kadry zawodowej i zajmowanych przez nich stanowisk służbowych powstała na podstawie rozmów z oficerami służącymi niegdyś w dywizjonie.

Lista kadry i pracowników wojska dywizjonu w powiązaniu z zajmowanymi w tamtych czasach stanowiskami służbowymi jest formą upamiętnienia i uhonorowania ich trudnej służby.

Struktura organizacyjna 37 da OPK w latach 1981-1985.

Foto. 05. Struktura organizacyjna 38 da OPK w latach 1972-1981.

Dowództwo dywizjonu

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 mjr Bonifacy ROBAK 1968-1970
 mjr Wacław MARZEC 1970-1974
 mjr Alojzy DAHLKE 1974-1975
 kpt. Edmund ŁĄCZNY 1975-1981
 ppłk Władysław TRZECIAK 1981-1996
 ppłk Czesław SZLAGOWSKI 20.07.1996-30.09.2000

Dowódca

 mjr Józef ZIENTKIEWICZ 1968-1976
 kpt. Józef WRZESZCZ 1976-1980
 kpt. Ryszard DZIĘGOWSKI 1980-1984
 por. Józef KUREK 1984-1987
 por. Stanisław MARCZEWSKI 1987-1988
 mjr Mirosław KALICZYŃSKI 1988-2000

Zastępca ds. politycznych

 mjr Leon SERDEŃ 1968-1979
 kpt. Władysław TRZECIAK 1979-1981
 kpt. Andrzej LEWICKI 1981-1983
 por. Stanisław LEWONIEWSKI 1983-1984
 mjr Czesław SZLAGOWSKi 1984-1996
 mjr Zbigniew NAWROT 1996-1999

Szef sztabu

 por. Jerzy CZECZOTKA 1968-1971
 ppor. Janusz KIRAGA 1971-1972
 kpt. Stanisław ŚWIECA 1972-1981
 mjr Tadeusz BŁOŃSKI 1981-1998
 mjr Lech BARSZCZ 1998-2000

Zastępca ds. technicznych

 kpt. Marian WASILEWSKI do 1972

Zastępca ds. elaboracji

 mjr GREGORCZYK
 kpt. Wiesław ZADROŻNY do 1985
 chor. sztab. Jan LASKOWSKI do 1985-1990
 mjr Andrzej ZAKRZEWSKI 1990-1998
 mjr Janusz ABRAMEK 1998-2000

Kwatermistrz

 chor. Adam ORLIK do 1975
 Barbara MARZEC
 Krystyna OSUCH

Szef Służby Finansowej / Samodzielny kasjer

 por. Ryszard POZICHOWSKI do 1974
 por. Andrzej WINNICKI 1974-1984
 kpt. Arkadiusz RODZIK 1992-1996

Starszy lekarz

 sierż. sztab. Tadeusz BRODZIAK
 sierż. sztab. Janusz ŁOJKO

                 - szef izby chorych

 

                 - pielęgniarka

 mjr DŁUTEK

Oficer kontrwywiadu – etatowo w Sztabie 26 BA OPK (nie podlegał służbowo d-cy dywizjonu)

Sekcja polityczna

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 ppor. Zbigniew PARASZCZUK
 por. TOMASZEWSKI
 por. Mieczysław PASZKOWSKI

Instruktor polityczny

 sierż. Władysław ŚWIĄTEK
 mł. chor. CHOŁONIEWSKI
 st. chor. Zbigniew HURYŃ

Kierownik klubu żołnierskiego

Sztab

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 por. Grzegorz WASILEWSKI
 kpt. Mariusz TALAR ??? -1974
 kpt. Władysław TRZECIAK 1974-1979
 kpt. Tadeusz BŁOŃSKI 1979-???
 por. Longin KĘDZIERSKI
 kpt. Michał DRAGUN
 kpt. Piotr ALABRUDZIŃSKI

Pomocnik szefa sztabu

 kpt. Daniel DĄBSKI do 1974
 por. Wiesław CYBULSKI od 1974
 chor. sztab. Marek WILKOWSKI
 mł. chor. Rafał LUDKE

D-ca plutonu łączności

 st. chor. sztab. Robert HERTIG

          - technik kabiny Wektor 2 WE

 sierż. Stanisław BLACHA
 sierż. Krzesisław STANNY
 st. chor. Adam KRYCMA
 chor. Ireneusz MAC 1994-1998
 st. sierż. sztab. Eugieniusz SIEK

D-ca plutonu ochrony

 plut. Leszek LER
 sierż. Krzesisław STANNY
 sierż. Tadeusz BRODZIAK
 st. sierż. Marek WILMOWICZ
 st. chor. Dariusz KOPEĆ 1989-1996
 st. chor. Mirosław ŚNIOWSKI 1996-2000

Kierownik kancelarii tajnej

 Bożena SZCZYPIŃSKA
 Anna KUŹMICZ

          - maszynistka

 sierż. Antoni KOWALSKI
 chor. sztab. Kazimierz FRĄCKIEWICZ

Podoficer personalny

 

          - referent (WDP )

 st. sierż sztab. Eugeniusz Siek

Saper/chemik

 sierż. sztab. Waldemar MIKOŁAJCZYK

Inspektor ppoż.

Służby techniczne

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 kpt. Marian WASILEWSKI 1972-1973
 kpt. Franciszek PAWLISZAK

Szef Służby Uzbrojenia i Elektroniki

 por. Wiesław PAJDAK do 1974
 kpt. Tadeusz WILCZEK od 1974
 kpt. Jerzy KOS 1979-1989
 por. Krzysztof JAKUBIAK 1989-1994
 mjr Lech BARSZCZ 1994-1998

Szef służby samochodowej

 sierż. sztab. Marian GARBICZ

            - magazynier sł. sam.

 plut. Jerzy KISIEL

Kierownik PSO

 sierż. Leszek LER
 sierż. sztab. Józef WALCZAK
 st. sierż. sztab. Zygmunt ZIĘCIAK

Magazynier uzbrojenia

Kwatermistrzostwo

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 sierż. Wiktor KRAJEWSKI 1968-1995
 chor. Stanisław PUSTELNIK 1995-2000

Szef służby mundurowej

 chor. sztab. Jan LASKOWSKI
 st. chor. sztab. Jerzy SUKIENNIK 1994-2000

Szef służby żywnościowej

 sierż. Grzegorz BIADUŃ
 plut. JARCZYŃSKI

            - magazynier

 sierż. PIĄTKOWSKI

Kierownik stołówki

 sierż. Zbigniew HURYŃ
 st. chor. Henryk KUCIŃSKI
 chor. sztab. Andrzej HABYK

Dowódca PTG

 st. sierż. Mieczysław ŻYWICKI

Kierowca autobusu

 st. sierż. sztab. Józef ŚWIĘCICKI
 st. chor. sztab. Zbigniew ZYGAŁA

Szef służby MPS

 Zofia JAGUŚ - kuchnia
 PIETRUSZKA - kuchnia
 Urszula KOWALCZYK - księgowa
 Mikołaj HAWRYLUK - kowal-spawacz
 Marian IDCZAK - kierowca straży ppoż.
 Janusz OLCZAK - kierowca straży ppoż.
 Stanisław PECEK - kierowca straży ppoż.
 Krzysztof RUTZ - kierowca straży ppoż.

Pracownicy cywilni kwatermistrzostwa

Bateria radiotechniczna

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 kpt. Tomasz DANILUK
 por. Tadeusz BŁOŃSKI 1974-1981
 por. Longin KĘDZIERSKI
 kpt. Marian KŁOS
 por. Tadeusz MACHOWSKI
 ppor. Arkadiusz KOMENDA 1987-1989
 por. Kazimierz DYŃSKI
 kpt. Piotr ALABRUDZIŃSKI
 por. Mariusz PIETRASZEK
 por. Aleksander MALINOWSKI 05-11.2000

Dowódca baterii

 sierż. Roman MROZIŃSKI
 chor. Robert KAPCINSKI 1987-1996

Szef baterii

Pluton radiotechniczny (WCz.)

 por. Władysław TRZECIAK do 1974
 por. Tadeusz BŁOŃSKI od 1974
 chor. Marian WŁODARCZYK
 por. Ireneusz CHARLEJ 1998-2000

Dowódca plutonu

 por. Tadeusz BŁOŃSKI do 1974
 chor. Ryszard ŁUDZKI
 chor. Stanisław RODZEŃ
 chor. Jan WIECZOREK do 1978
 chor. Henryk CZAJKA 1978-1983
 st. chor. Leon WINNICKI
 chor. sztab. Waldemar BINIAKIEWICZ 1987-1990

Starszy technik – operator (N-O)

 ppor. Waldemar KAMOLA
 chor. JASZCZ

Starszy technik – zakłóceń (SCR)

 ppor. Jerzy BŁAŻ
 chor. Ryszard UMIASTOWSKI do 1977
 mł. chor. Stanisław LABOCH
 chor. KRYCMA

Starszy technik (RNK)

Pluton radiotechniczny (NCz.)

 ppor. Wiesław CYBULSKI
 ppor. Longin KĘDZIERSKI
 por. Aleksander MALINOWSKI 1998-2000

Dowódca plutonu – starszy ON

 ppor. Adam RZĄDCA
 ppor. Stefan FONS
 por. Longin KĘDZIERSKI

Starszy oficer naprowadzania

 ppor. Tadeusz MACHOWSKI
 kpt. Piotr ALABRUDZIŃSKI
 por. Mariusz PIETRASZAK
 ppor. Arkadiusz KOMENDA
 ppor. Jerzy ANTCZAK
 ppor. Aleksander MALINOWSKI 1996-1998

Oficer naprowadzania

 chor. Waldemar LUBAŃSKI
 st. chor. Andrzej REGUCKI
 chor. sztab. Edward JASZCZ
 st. chor. sztab. Marek KOTŁOWSKI
 mł. chor. Jacek DREWNIAK
 mł. chor. Rafał STOJEK
 mł. chor. Damian SZMIT

Starszy technik apar. wskaźnikowej (UW)

 ppor. Ryszard WIECZOREK
 st. chor. Andrzej REGUCKI

Starszy technik UOW

 por. Jan GZYL
 chor. Leszek LER
 chor. Marek KOTŁOWSKI

Starszy technik UWK

Drużyna zespołu zasilania

 sierż. Ludwik BONDAR
 plut. Paweł Matuszczak
 sierż. Piotr WESOŁOWSKI
 st. sierż. sztab. Jan KORYCKI

D-ca zespołu zasilania

Pluton RSWP

 por. CENTKIEWICZ
 chor. Marian WŁODARCZYK
 chor. Leszek LER
 st. chor. Jacek SZALA 1992-2000

Dowódca plutonu

 chor. Marian WŁODARCZYK

Technik RSWP (P-12)

 chor. Marian WŁODARCZYK
 chor. Leszek LER

Technik RSWP (P-18)

 chor. Leszek LER
 chor. Marian WŁODARCZYK
 chor. Sławomir ŻARNOCH

Technik PRW-13

Bateria startowa

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 por. Wiesław ZADROŻNY
 por. Aleksander KOWALCZYK
 kpt. Michał DRAGUN do 1987
 por. Paweł NARLOCH do 1994
  kpt. Artur LEWICKI do 2000

Dowódca baterii

 st. chor. sztab. Wiesław WÓJCICKI

Szef baterii

 sierż. sztab. Józef WALCZAK

Operator USS

1 pluton startowy

 ppor. Tadeusz RYBACKI
 ppor. Marek ŚWIDERSKI 1984-1985
 por. Mirosław SOBUCKI

Dowódca plutonu

 chor. Józef BERCZYŃSKI

Pomocnik dowódcy plutonu

2 pluton startowy

 ppor. Janusz SAWICKI
 por. Michał DRAGUN
 ppor. Tadeusz LER 1989-1990

Dowódca plutonu

 sierż. Jerzy GUZIK

Pomocnik dowódcy plutonu

3 pluton startowy

 por. Krzysztof FOJUT
 por. Waldemar DZIACZEK
 por. Paweł NARLOCH
 por. Andrzej LER

Dowódca plutonu

 

Pomocnik dowódcy plutonu

Bateria techniczna

Stop., imię i nazwisko Stanowisko
 ppor. Zbigniew PRZĘZAK
 ppor. Tadeusz RYBACKI
 chor. Mirosław SĘCZAWA
 kpt. Andrzej LER

Dowódca baterii

 sierż. Zbigniew HURYŃ
 st. chor. sztab. Andrzej BABIRECKI

Szef baterii

Pluton montażu i zbrojenia
 por. Jan WIŚNIOWSKI
 kpt. Jan KOWALSKI
 chor. Tadeusz UŁASEWICZ
 mł. chor. Mariusz WOŹNIAK

Dowódca plutonu montażu i zbrojenia

 chor. Tadeusz UŁASEWICZ
 st. chor. sztab. Zbigniew ŻYGAŁA
 mł. chor. sztab. Maciej SOWA

Technik montażu i zbrojenia

 sierż. Tadeusz BRODZIAK
 sierż. Mirosław WOLNIEWICZ

Magazynier

Pluton dystrybucji i neutralizacji
 por. Jan SUWARA
 kpt. Józef WRZESZCZ
 chor. Mirosław SĘCZAWA

Dowódca plutonu

 chor. Mirosław SĘCZAWA
 chor. sztab. Wojciech GUT

Technik dystrybucji paliwa

 chor. Krzysztof MILCZAREK

Technik dystrybucji utleniacza

 

Mechanik dystrybucji powietrza

Drużyna samochodów specjalnych
 plut. Marian GARBICZ

Dowódca drużyny

 st. sierż. Robert KINERT

Operator dźwigu


Bateria 57 mm armat plot.

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 por. Janusz ŁUBKOWSKI do 1974 
 kpt. Wiesław ZADROŻNY od 1974 
 kpt. Grzegorz WASILEWSKI
 kpt. Mirosław SOBUCKI 1995-1999 

Dowódca baterii

 plut. Leszek LER
 plut. Mariusz Markiewicz 1995-1999

Starszy mechanik armat


Kompania zabezpieczenia.
(Około 1995 roku powstał etat dowódcy kompani zabezpieczenia. Dowódcy kompani zabezpieczenia podlegały plutony PTG, łączności i  ochrony)

Stop., imię i nazwisko

Stanowisko

 kpt. Maciej PRZYCHODZEŃ 1995-1996
 kpt. Lech HAJGELMAN 191997-2000

Dowódca kompanii

 st. chor. sztab. Zbigniew ZYGAŁA 1995-1998

Szef kompanii

 

[ Do spisu treści ]

3. Wywiad z ppłk. Stefanem Fonsem, oficerem naprowadzania rakiet 38. dr OP.

ppłk Stefan Fons
ppłk Stefan Fons
20 grudnia 2004 roku miałem przyjemność rozmawiać z byłym oficerem naprowadzania rakiet z 38 da OPK, który jako pierwszy w historii dywizjonu wykonał start pierwszych trzech rakiet na poligonie w Aszułuku. Oficerem tym był ppor. Stefan FONS. Służbę wojskową zakończył jako inżynier w Oddziale Wojsk Rakietowych Sztabu 2 KOP. Jego wysokie kwalifikacje z zakresu elektroniki i nie tylko, służą dalej wojsku. Obecnie ppłk rez. Stefan Fons jest zatrudniony w 2 Rejonowym Ośrodku Metrologii w Bydgoszcz, jako inżynier w Zakładzie Napraw przyrządów pomiarowych. Poniżej fragment naszej rozmowy o historii dywizjonów 26 BA OPK:

        Z.P. - Jak trafiłeś do 38 dr OP (38 da OPK)?
        S.F. - Po promocji w Szkole Oficerskiej w Jeleniej Górze, dostałem przydział służbowy do 41 da OPK w Mrzeżynie, był to rok 1968. 41 da OPK nie posiadał jeszcze sprzętu. Po urlopie skierowano mnie do Bemowa Piskiego, tam w CSS WRiA rozpoczynał się cykl szkolenia i zgrywania 41 da OPK. Dowódcy dywizjonu jeszcze nie było. Obowiązki dowódcy pełnił Szef Sztabu por. Henryk Kaźmierowski.

        Z.P. - I co dalej ?
        S.F. - Gdzieś około kwietnia 1969 roku, po zakończeniu zgrywania dywizjonu w Bemowie Piskim, skierowano nas do Nowogardu do 37 da OPK. My dalej nie mieliśmy sprzętu i w Nowogardzie pełniliśmy rolę dublerów na etatowych stanowiskach 37 da OPK.

        Z.P. - W tym czasie trwało przygotowanie obsług dywizjonów do poligonu w ZSSR na lotnisku w Pieniężnicy. Był tam także 38 da OPK. Wiem, że to był przyczynek do twojej przygody z 38 da OPK.
        S.F. - Tak. To prawda. Zostałem wezwany na rozmowę przez dowódcę 26 BA OPK płk. Jana Łazarczyka. Rozmowa odbyła się na poligonie w Pieniężnicy. Dowódca zaproponował mi udział w sztrzelaniach bojowych w ramach obsług 38 da OPK i przeniesienie służbowe do Stargardu Szczecińskiego. Etatowy oficer naprowadzania zameldował o swojej niedyspozycji do strzelań. Nie chciał narażać na niepowodzenie całego dywizjonu.

        Z.P. - Z tego co mówisz wynika, że nie miałeś okazji zobaczyć Mrzeżyna ?
        S.F. - Podczas pobytu na poligonie w Pieniężnicy ukazał się rozkaz o wyznaczeniu mnie na stanowisko technika UW - oficera naprowadzania rakiet. Dotychczasowy oficer naprowadzania rakiet 38 da OPK został przeniesiony służbowo do 41 da OPK w Mrzeżynie.

        Z.P. - Jak wyglądało samo strzelanie na poligonie w Aszułuku ?
        S.F. - Był to początek lipca 1969 roku. Dywizjonem dowodził mjr Bonifacy Robak. Szefem sztabu był kpt. Leon Serdeń, zastępcą ds. technicznych por. Jerzy Czeczotka, dowódcą baterii radiotechnicznej kpt. Tomasz Daniluk, dowódcą baterii startowej por. Wiesław Zadrożny. Byłem młodym oficerem i na wszelki wypadek przydzielono mi "anioła stróża" w osobie por. Pawła Siudy, inżyniera 26 BA OPK. Por. Paweł Siuda pomagał mi szlifować formę z budowy sprzętu. Zadanie bojowe było trudne, miałem strzelać do celu niskolecącego w zakłóceniach. Celem powietrznym była tarcza ŁA-17. Strzelałem do niej serią trzech rakiet.

        Z.P. - Jak wyglądała sama praca bojowa ?
        S.F. - Tak jak na treningach. Wykryłem cel bez problemów. Pomimo zakłóceń, cel był śledzony w reżimie automatycznego śledzenia. Odpaliłem trzy rakiety w serii i było po wszystkim. Cel został zniszczony.

        Z.P. - Emocje, wrażenia ?
        S.F. - Pierwsza startująca rakieta trochę mnie zaskoczyła. Nie spodziewałem się aż takich efektów akustycznych. Miałem wrażenie, że rakieta startuje tuż przy kabinie. Kabina trzęsła się i czułem jak drgania ziemi przenoszą się na podłogę kabiny i aparaturę. To było nowe doświadczenie i prawdziwy chrzest bojowy rakietowca. Dotarło to do mnie dopiero po odpaleniu trzeciej rakiety i doprowadzenia jej do spotkania z... resztkami ŁA-17. Poza tym, byłem pierwszym oficerem naprowadzania 38 da OPK, który strzelał realnie do celu powietrznego, to także dawało mi sporo satysfakcji.

        Z.P. - Do kiedy służyłeś w 38 da OPK ?
        S.F. - W marcu 1970 roku zostałem przeniesiony służbowo do 36 da OPK Dobra Szczecińska.

        Z.P. - Serdecznie dziękuję za wywiad. Po latach służby i jako rezerwista, także mam satysfakcję, że mogłem rozmawiać z pionierem Wojsk Rakietowych OPK.

Z ppłk. Stefanem Fonsem miałem przyjemność współpracować od października 1991 roku do kwietnia 1998 roku, będąc Zastępcą Szefa WRiA 2 KOP.

[ Do spisu treści ]

 

4. Dokumenty i fotografie.

       4.1. XXV-lecie 38. dr OP.

Sympatycznymi akcentami były z pewnością spotkania z okazji obchodów rocznic powstania dywizjonu. W swoim archiwum posiadam zdjęcie wykonane w 1993 roku podczas uroczystego apelu z okazji XXV-lecia 38 dr OP:


XXV–lecie 38 dr.
Foto. 06. XXV–lecie 38 dr OP – kwiecień 1993 r. Tablicę pamiątkową odsłaniają (od lewej) płk Leszek Sitarek – szef sztabu 26 BR OP i ppłk Władysław Trzeciak – dowódca 38 dr OP. Foto: Archiwum ppłk Władysława Trzeciaka.

 Foto. 07. Uroczysty apel z okazji XXV-lecia dywizjonu. Od lewej: mjr Tadeusz Błoński, mjr Czesław Szlagowski, ppłk Władysław Trzeciak, płk Zbigniew Przęzak, mjr Wiesław Cybulski, ???, chor. sztab. Waldemar Lubański, Halina Lubańska i ???. Foto: arch. ppłk. Władysława Trzeciaka.

[ Do spisu treści ]

 

       4.2. Kontakty z dywizjonem rakietowym PWO ZSRR.

W Kluczewie na lotnisku stacjonował dywizjon rakietowy PWO byłego ZSRR. 38 dr OP utrzymywał, w ramach Układu Warszawskiego, kontakty z oficerami dywizjonu. Miały one charakter towarzyski i związane były z obchodami ważnych świąt państwowych PRL i ZSRR.


Spotkanie z oficerami ZSRR w Kluczewie - 1984 rok.
Foto. 08. Wizyta w Kluczewie 1984. Drugi od lewej: kpt. Ryszard Dzięgowski – z–ca ds. politycznych dowódcy 38 dr OP, pierwszy od prawej mjr Władysław Trzeciak – dowódca 38 dr OP. Zdjęcie nadesłał Marek Grempka – na zdjęciu trzeci od prawej w grupie żołnierzy służby zasadniczej.

[ Do spisu treści ]

 

       4.3. Bezalkoholowe zabawy.

Co w tamtych czasach robiła młodzież ? Pod patronatem Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej i Związku Młodzieży Wiejskiej organizowała np. bezalkoholowe zabawy w Klubie Młodego Rolnika. Poniżej dokument wystosowany do Naczelnika Gminy w Kobylance. Bielkowo, wioska w gminie Kobylanka, nieopodal dywizjonu. 38 dr OP posiadał jawny numer jednostki 2203.


Zabawa bezalkoholowa w Bielkowie.
Foto. 09. Prośba o umożliwienie zabawy. Z archiwum bomb. Marka Grempki.

[ Do spisu treści ]

 

       4.4. Kpr. Witold Łaszuk – zaczynał służbę w baterii technicznej 38 dr OP.

11 października 2006 roku, ppłk Witold Łaszuk przesłał zdjęcia wykonane w 1979 roku. Był wtedy żołnierzem służby zasadniczej. Służył w baterii technicznej 38 dr OP.Foto. 10. Żołnierze baterii technicznej 38 dr OP – 1979 rok. Na zdjęciu stoją od lewej: Marek Kadocha, Arkadiusz Ociepka, ???, Roman Kupski, Marian Skrodzki, Włodzimierz Tereszko, ? Olbryś, ? Olszewski i ???. 
kpr. Witold Łaszuk na środku obok Wojciecha Kwidzyńskiego, żołnierza w mundurze wyjściowym. Poniżej kpr. Łaszuka siedzi kpr. Krzysztof Kosmala.
 

Zapraszam do współpracy kolegów kpr. Łaszuka i kadrę baterii technicznej. Może uda się w pełni opisać prezentowane zdjęcie. Link do w/w zdjęcia: 2153x1382 pikseli.Foto. 11. Defilada po uroczystym apelu z okazji Święta Wojska Polskiego (12.10.1979r.). Prowadzący baterię techniczną kpt. Zbigniew Przęzak, dowódca plutonu chor. sztab. Mirosław Sęczawa, kpr. Witold Łaszuk w pierwszej czwórce trzeci od prawoskrzydłowego.
 


Bateria techniczna 38 dr OP
Foto. 12. Jeszcze jedno zdjęcie żołnierzy baterii technicznej 38 dr OP z 1979 roku.
 Foto. 13. Na zajęciach strzeleckich. Jest rok 1979, technika rakietowa dla tych żołnierzy to "bułka z masłem", a uzbrojenie klasyczne... stare PM, ostatnie w Siłach Zbrojnych.
 


ppłk Witold Łaszuk
Foto. 14. Obecnie Witold Łaszuk jest oficerem Wojska Polskiego w stopniu podpułkownika. Żołnierzem zawodowym został także kpr. Krzysztof Kosmala (foto. 10).
 

[ Do spisu treści ]

 

       4.5. Wspomnienia st. szer. Zbigniewa Miszczaka – służył w baterii startowej 38. dr OP.


st. szer. Zbigniew Miszczak.Moja przygoda z wojskiem zaczęła się od JW 3692 Gryfice (Sztab 26 BR OP). Młody wystraszony człowiek oderwany od swoich bliskich i znajomych nagle przekracza bramę , za która czeka fryzjer i wspólny prysznic, krzyki, wyrzucanie z magazynu części garderoby.

Po kilku dniach pobytu w tej jednostce zostaliśmy przewiezieni do Wicka Morskiego na szkolenie unitarne. W ośrodku tym oprócz zapoznawania się z regulaminami wojskowymi zostałem wyznaczony na defiladę do stolicy, która to odbyła się chyba na przełomie stycznia i lutego 1972r.

W marcu otrzymałem przydział do 38 dr OP na stanowisko numerowego w baterii startowej. Dowódcą baterii był kpt. Wiesław Zadrożny, posługiwał się śmiesznym określeniem "Zulik". Z kadry zawodowej pamiętam także plut. Wiesława Wojcickiego - szefa baterii i plut. Józefa Walczaka - operatora USS.Foto. 15. Zdjęcie przed sztabem 38 dr OP w Stargardzie Szczecińskim. Drugi od lewej sierż. Wiktor Krajewski - szef służby mundurowej, trzeci od lewej (w piżamie) st. szer. Zbigniew Miszczak. Foto: archiwum Zbigniew Miszczak.

Jak wspominam te pierwsze dni? Mało sympatycznie! A to z powodu tzw. “fali" i nie reagowania przez kadrę, która wiedziała o tych metodach.

W czerwcu otrzymałem rozkaz wyjazdu do Mrzeżyna jako obsługa Wojskowego Domu Wypoczynkowego w którym wypoczywała kadra zawodowo i ich rodziny.Foto. 16. Moskwa 1973. Od lewej: ????, szer. Zbigniew Miszczak, ????, ????. Foto: archiwum Zbigniew Miszczak.

We wrześniu wróciłem do jednostki macierzystej gdzie rozpoczęły się treningi i poligony przygotowujące do wyjazdu do ZSRR na strzelania bojowe. Po powrocie z Aszułuku zostałem wyznaczony na poligon do Pieniężnicy. W Pieniężnicy, właściwie na lotnisku w Pieniężnicy, odbywały się zgrupowania dywizjonów rakietowych trenujących strzelania do celów niskolecących.

I tak w skrócie minęły dwa lata. Zdaje sobie sprawę że moja historia jest mało znacząca ale chciałem zaznaczyć swój udział w tych ćwiczeniach.Foto. 17. Moskwa 1973. Czwarty od lewej w pierwszym szeregu: chor. Waldemar Lubański - starszy technik apar. wskaźnikowej, W drugim szerego: pierwszy od lewej szer. Zbigniew Miszczak, trzeci i czwarty od lewej plut. Roman Mroziński - szef baterii radiotechnicznej i plut. Józef Walczak. Foto: archiwum Zbigniew Miszczak.

Zdjęcia które udostępniam pochodzą z Moskwy, niestety nazwisk nie pamiętam. Spotkanie osób które brały udział wtedy w strzelaniach bojowych byłoby zwieńczeniem, jakże ważnego wydarzenia po latach.Foto. 18. Po latach ... Foto: archiwum Zbigniew Miszczak.

Pozdrawiam, Zbigniew Miszczak.

[ Do spisu treści ]

 

       4.6. Wspomnienia kpr. rez. Stefana Golisa – służył w baterii radiotechnicznej 38. dr OP.

Kpr. rez. Stefan Golis służył w latach 1975/77 w CSS AiR Bemowo Piskie i w 38. dr OP. W 38. dr OP został przeszkolony z operatora RS na planszecistę. Jesienią 1977 roku miał sposobność uczestniczyć w strzelaniach bojowych w Aszułuku. Obecnie inżynier mechanik absolwent Politechniki Zielonogórskiej. [ Zobacz więcej ]

 

[ Do spisu treści ]

       4.7. Galeria zdjęć.


Stargard Szczeciński - 1978 r.
Foto. 19. Stargard Szczeciński – 1978 r. Z lewej blok kadry zawodowej przy ul. Chrobrego.

 


kpt. Tadeusz Błoński.
Foto. 20. Kpt. Tadeusz Błoński – dowódca baterii radiotechnicznej. Moskwa, wrzesień 1977r .

 

W dniach od 12 do 18 czerwca 1980 r. odbyło sie ćwiczenie z Wojskami Obrony Powietrznej państw sygnatariuszy Układu Warszawskiego p.k. “GRANIT’80”. W ramach ćwiczenia odbyły się (między innymi) pokazy pracy bojowej baterii technicznej 38 i 40 dr OP. Podczas pokazu prezentowano elaborację rakiet z magazynów nr 7 i zapoznawano z budową i zasadami eksploatacji naczep PS–6R przeznaczonych do przechowywania rakiet PZR S–75M Wołchow. Naczepy zostały zaprojektowane w Wojskowej Akademii Technicznej.


Ćwiczenie z Wojskami Obrony Powietrznej państw sygnatariuszy Układu Warszawskiego p.k. “GRANIT’80”

Foto. 21. Na zdjęciu od lewej: kpt. Zbigniew Przęzak, gen. bryg. Marian Bondzior – dowódca 2 KOPK, gen. płk Iwan Pierwow – Szef OPL Układu Warszawskiegi, ???, ppłk Stefan Bartczak – szef sztabu 26 BR OP, ???, gen. bryg. Władysław Honkisz – zastępca dowódcy WOPK ds. politycznych i gen. bryg. Andrzej Rybacki – zastępca dowódcy WOPK ds. liniowych. Foto: sierż. sztab. Wiktor Krajewski.
 

[ Do spisu treści ]