Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 28 listopada 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 31.01.2018 r.
 
 

4. Gdyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej
m. Gdynia


 
 

 

1. HISTORIA 4. GDYŃSKIEJ BRYGADY RAKIETOWEJ OBRONY POWIETRZNEJ

Odznaka 4 GBR OP Herb miasta Gdynia

Rok 1951 Gdynia. Na podstawie rozkazu szefa Sztabu Generalnego MON Nr 0044/Org z 17 maja 1951r., powstaje 60. Samodziely Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Zarządzeniem Nr 0015/Org. dowódcy WOPK z 16 stycznia 1963 roku, na bazie dotychczasowego 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, powstaje 60. Brygada Artylerii Obrony Powietrznej Kraju. Na dowódcę 60. BA OPK mianowano płk. Czesława Drabenta (1963-1968). Jednocześnie, sukcesywnie zastąpiono artyleryjskie uzbrojnie klasyczne przeciwlotniczymi zastawami rakietowymi (PZR) S–75M Wołchow.

Początkowo utworzono pięć dywizjonów rakietowych i jeden techniczny (rozkaz dowódcy WOPK nr 0012/Org. z 12.01.1963). Kadra i żołnierze służby zasadniczej zostali przeszkoleni na nowe uzbrojenie (SA-75 Dzwina) w CSSAiR Bemowo Piskie w okresie od 10.11.1962 do 23.03.1963 r. Podczas egzaminów końcowych słuchacze kursu uzyskali najwyższą ocenę (4.50) w historii Centrum:

Dywizjony nie posiadały jeszcze w owym czasie sprzętu bojowego. W celu utrzymania na wysokim poziomie wyszkolenia, wysłano obsługi dywizjonów na praktyki do 13 DA OPK na Śląsk.

W 1963 roku zapadła decyzja wprowadzenia na uzbrojenie wszystkich dywizjonów rakietowych brygady i części dywizjonów dywizji warszawskiej nowego PZR S–75M Wołchow. Dowódca WOPK, rozkazem Nr 001/Org. z dnia 15.02.1964r., polecił przeszkolić w CSSAiR na nowy PZR S-75M Wołchow obsługi dywizjonów 60. BA OPK. Szkolenie odbyło się w okresie od 15.03.1964 do 09.06.1964r.

W pierwszej połowie 1964 roku 60. BR OP otrzymuje nowe zestawy rakietowe.

Na podstawie rozkazu dowódcy 2 KOP Nr 0613 z dnia 03.08.1964, brygada przystąpiła do pełnienia dyżurów bojowych w systemie Obrony Powietrznej Kraju z czasem 6 minut na osiagnięcie gotowości do startu rakiet dyżurnych.

Zasadniczym zadaniem brygady była osłona ważnych obiektów Trójmiasta, elementów ugrupowania bojowego WL i MW oraz wojsk operacyjnych. Brygada tworzyła strefę obrony powietrznej od wschodniej granicy aż do Ustki.


Ugrupowanie bojowe 4. Gdyńskiej Brygady Rakietowej OP.
Ugrupowanie bojowe 4. Gdyńskiej Brygady Rakietowej OP (4. GBA OP).
 

Brygada wielokrotnie potwierdzała swoją wysoką gotowość bojową w trakcie strzelań poligonowych w byłym ZSRR. Pierwsze strzelanie poligonowe, w 1964 roku, odbył dywizjon dowodzony przez mjr. Józefa Płócienniczaka. Strzelano do tarczy powietrznej ŁA-17MM imitującej cel szybki lecący na dużej wysokości. Dywizjon dowodzony przez ppłk. Józefa Płócienniczaka, w 1969 roku jako pierwszy w wojskach rakietowych OPK, wykonał strzelanie do tarczy powietrznej RM-205 lecącej z dwukrotną prędkością dźwięku, uzyskując ocenę bardzo dobrą.

Ostatnie strzelania brygada wykonała w 1990 roku. W sumie, brygada szesnastokrotnie sprawdzała swoje umiejętności na poligonie w ZSRR, wykonując 52 strzelania bojowe do 54 tarcz powietrznych zużywajac 115 rakiet i uzyskując średnią ocenę 4,58.

Najwyższe oceny w czasie strzelań poligonowych w latach 1964–1990 uzyskali dowódcy dywizjonów:

 • ppłk Jan Zagórski, 3 strzelania, ocena średnia 4,95;
 • ppłk Józef Płócienniczak, 4 strzelania, ocena srednia 4,94;
 • ppłk Kazimierz Rec, 3 strzelania, ocena średnia 4,89.

Z dowódców 4 BR OP, rekordzistą w zakresie odbytych strzelań poligonowych jest płk Feliks Jachnicki. W sumie uczestniczył w 9 strzelaniach uzyskując średnią ocenę 4,69.

1 września 1967 roku 60. BA OPK otrzymuje sztandar. W imieniu Rady Państwa sztandar wręczył dowódcy brygady płk. Czesławowi Drabentowi, wiceminister obrony narodowej gen. broni Jerzy Bordziłowski. W tym samym dniu zmieniono nazwę brygady na 4. Brygada Artylerii OPK im. Obrońców Wybrzeża.

W 1967 roku wprowadzono dodatkowo na uzbrojenie dywizjonów brygady, celem zapewnienia osłony przeciwlotniczej przed atakami środków napadu powietrznego z małych i bardzo małych wysokości, 57 mm armaty przeciwlotnicze i przeciwlotnicze karabiny maszynowe pkm-2.

W grudniu 1968 roku, dwie grupy bojowe uczestniczą w zasadzce ogniowej na wyspie Wolin. 21 dr OP reprezentował dowódca grupy – kpt. Stefan Bartczak – zastępca ds. technicznych dowódcy dywizjonu i por. Mieczysław Koźbiał – oficer naprowadzania. 25 dr OP reprezentował dowódca grupy – mjr Jan Zagórski – dowódca dywizjonu i por. Alfred Kazaniecki – oficer naprowadzania.

W latach 1971 – 1973 powstały kolejne trzy dywizjony rakietowe (Zarządzenie Szefa SG nr 06/Org. z 26.01.1970 r. i rozkaz dowódcy WOPK nr 028/Org. z 26.01.1970). Kadrę i żołnierzy słuzby zasadniczej przeszkolono w pierwszych miesiącach 1971 roku w CSSAiR:

płk Stefan Bartczak W tym miejscu wypada podkreslić, że w roku 1972 odbyły się I Zawody Użyteczno–Bojowe Wojsk Rakietowych OPK. Gospodarzem zawodów było CSSAiR.

Zwycięskim dywizjonem został 46 dywizjon rakietowy OP dowodzony przez kpt. Franciszka Bujalskiego z 4 BA OPK im. Obrońców Wybrzeża. W 1973 roku mjr Franciszek Bujalski ponownie zwyciężył w zawodach, tym razem zawody odbyły się w m. Pieniężnica. 46 dr OP nie oddawał mistrzowskiego tytułu przez kolejne lata. W latach 1974 i 1975 dywizjonem dowodził mjr Stefan Bartczak (zdjęcie obok) i w 1976 roku dywizjonem dowodził mjr Stanisław Miodek. W 1976 r. 46. dr OP zdobył “Tytuł Mistrzowski” i “Puchar Przechodni”" na własność i w 1977 nie brał udziału w zawodach. W 1977 roku tytuł mistrzowski zdobył kpt. Bolesław Waciński – dowódca 62 dr OPK m. Borzęcin–Mariew z 3 DA OPK.

W latach 1973 – 1974 powstają kolejne cztery dywizjony rakietowe, tym razem uzbrojone w PZR S–125M Newa. W 1973 roku (Zarządzenie Szefa SG nr 057/Org. z 02.08.1973 r. i rozkaz dowódcy 2. KOPK nr 0101/Org. z 24.08.1973) przeszkolono w CSSAiR kadrę dla nowo formowanych dywizjonów:


i w 1974 r. (rozkaz dowódcy WOPK nr 0188/Org. z 19.09.1974) dla nowo formowanych dywizjonów:

W listopadzie 1974r., transportem kolejowym z ZSRR do stacji kolejowej Hel, przybywają pierwsze PZR S-125M Newa dla nowo formowanych dywizjonów.

W 1992 roku brygada zmienia nazwę na 4. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej i w 1994 na 4. Gdyńska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej.

Brygada wniosła wielki wkład w przeprowadzenie całego cyklu strzelań doświadczalnych, torując drogę do strzelań bojowych na poligonie krajowym w Ustce. 10 czerwca 1992 roku, brygada, pod dowództwem płk. dypl. Mieczysława Kaczmarka, jako pierwsza wykonała zadanie bojowe zniszczenia celu powietrznego “Koliber”, wystrzelonego z pokładu okrętu Marynarki Wojennej, na poligonie w Ustce. Cel został zniszczony. Zadanie realizowały dywizjony PZR S-125M Newa dowodzone przez ppłk. Henryka Ćwika i ppłk. Witolda Tarkiewicza.

W 1994 roku, w ramach ćwiczenia “Karat’94” dywizjon dowodzony przez mjr. Ryszarda Lubowickiego, wykonał pierwsze w Europie środkowo-wschodniej strzelanie do celu P–15 z PZR S–75M Wołchow.

płk Andrzej Kubiak płk Roman Tomczyk
Na zdjęciach od lewej: płk Andrzej Kubiak i płk Roman Tomczyk.

Powodzenie strzelań eksperymentalnych na poligonie w Ustce to także efekt solidnej służby oficerów pionu szkolenia: płk. dypl. Andrzeja Kubiaka, ppłk. inż. Władysława Jarosza, mjr. mgr. inż. Adama Uljasza i mjr. mgr. inż. Sławomira Maciejewskiego, oficerów pionu technicznego kierowanego przez płk. mgr. inż. Romana Tomczyka i ppłk. mgr. inz. Edwarda Łapę.

U schyłku lat dziewięćdziesiątych XX-wieku, brygada uczestniczyła w kolejnych ćwiczeniach połączonych ze strzelaniami bojowymi, m.in. w ćwiczeniu “Szerszeń” (1997) i polsko-holenderskim “Golden Autumn” (1998).

W czasie działań bojowych, dowódca brygady dowodził dywizjonami w systemie “foniczno–ręcznym” z połączonego stanowiska dowodzenia (21 PłSD) m. Poczernino–Władysławowo.

Wczesną wiosną 1979 roku z każdego dywizjonu brygady oddelegowano technika i z dywizjonu dowodzenia inżynierów do Mińska na Białorusi w celu odbycia szkolenia specjalistycznego z zautomatyzowanego systemu dowodzenia (ZSD) Wektor-2WE. W tym samym czasie w dywizjonach i na SD brygady (21 PłSD) trwały prace związane z instalacją ZSD Wektor-2WE. Sprzęt dywizjonów modernizowany był w WZU-2 Grudziądz.

Od 11.11.1979 roku na 21. PłSD funkcjonował ZSD Wektor–2WE. PłSD było jednocześnie miejscem stacjonowania 21. batalionu radiotechnicznego, sformowanego w 1973 r. na bazie 1 brt Babie Doły. Batalionem dowodzili ppłk Henryk Tomaszewski, ppłk Stanisław Wiewórski, ppłk Krzysztof Kołodziński i ppłk Czesław Sieczkowski. 21 batalion radiotechniczny rozformowano w grudniu 2000 r. a pododdziały radiotechniczne zostały włączone w skład 8 i 23 brt.

4. Gdyńską Brygadą Rakietową OP dowodzili:

 • mjr Wiesław Pitera 1951–1952;
 • ppłk Bolesław Koszelski 1952–1955;
 • ppłk mgr Feliks Jachnicki 1955–1963;
 • płk Czesław Drabent 1963–1968
 • płk mgr Feliks Jachnicki 1968–1979;
 • gen. broni Tadeusz Jemioło 1979–1981;
 • gen. bryg. Franciszek Żygis 1981–1985;
 • płk dypl. Mieczysław Koźbiał 1985–1986;
 • płk dypl. Marian Dul 1986–1987;
 • gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek 1987–1991;
 • czpo płk dypl. Andrzej Tetkowski 1992–1994;
 • gen. bryg. Jan Gabryś 1994–2001;
 • płk mgr inż. Franciszek Adamowicz 2001–2001.

ppłk Feliks Jachnicki płk Czesław Drabent gen. bryg. Tadeusz Jemioło
gen. bryg. Franciszek Żygis gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek płk Andrzej Tetkowski gen. bryg. Jan Gabryś płk Franciszek Adamowicz
Dowódcy 4 BR OP, od lewej: płk Feliks Jachnicki, płk Czesław Drabent, gen. broni Tadeusz Jemioło, gen. bryg. Franciszek Żygis, gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek, płk Andrzej Tetkowski, gen. bryg. Jan Gabryś i płk Franciszek Adamowicz.

10 lutego 1996 roku brygada otrzymała sztandar, jako 4 Gdyńska Brygada Rakietowa OP. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Franciszka Cegielska – prezydent miasta Gdyni i Tadeusz Zielonka – dyrektor generalny Stoczni Remontowej Nauta. Brygada swoje Święto obchodziła 17 maja, jest to dzień sformowania 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.

W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych, brygada została rozformowana 28 grudnia 2001 roku. Pozostałe po niej 21. dr OP, 25. dr OP i 65. dr OP, zostały włączone w skład 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

[ Do spisu treści ]

2. DOKUMENTY I FOTOGRAFIE

  Ppłk w st. spocz. Janusz Wąsowski:  
ppłk Janusz Wąsowski

Na podstawie archiwum ze zbiorów Koła ZŻWP nr. 4 w Gdyni, udostępnionego przez ppłk. w st. spocz. Janusza Wąsowskiego, pierwszego zastępcy dowódcy 46. dr OP ds. technicznych, powstał album przedstawiający historię, 60. Samodzielnego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, 60. Brygady Artylerii OPK i 4. Brygady Artylerii OPK, widzianą obiektywem kamery.
           Album zawiera zdjęcia wykonane w latach 1952-1973 r. Na ponad 100 zdjęciach widzimy kadrę ww. jednostek w różnych sytuacjach: służbowych, w czasie wolnym od zajęć i w życiu prywatnym. [ Zobacz więcej ]
 

 


Rok 1987.
Defilada pododdziałów po zmianie na stanowisku dowódcy 4. BA OPK (06.10.1987), zdający płk Marian Dul, obejmujący płk Mieczysław Kaczmarek ( obaj na trybunie w hełmach). Na czele pododdziału ppłk Janusz Wąsowski. Foto: archiwum Janusza Wąsowskiego.
 

 

  Ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz:  
Ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz

Ppłk w st. spocz. Stanisław Wojniusz, absolwent OSR Jelenia Góra z 1966 roku. W latach 1966-1973 r. był technikiem RNK i dowódcą plutonu WCz w 22. doar OPK.
           W latach 1973-1980 r. był dowódcą baterii radiotechnicznej i w latach 1980-1983 dowodził 64. doar OPK m. Hel-Bór. W 1978 r. ukończył WKDO w CSS WRiA jako prymus. W latach 1983-1996 służył w 4. GBR OP m. Gdynia. Oto kilka zdjęć z prywanego zbioru z uroczystości odbywających się w sztabie 4. BR OP z okazji przekazywania obowiązków dowócy 4. BR OP i Święta Wojska Polskiego
 

 


Rok 1985.
Rok 1985. Od lewej: płk Mieczysław Koźbiał (d-ca 4 BA), ppłk Stan Bogdan, ppłk Pioch, mjr Stanisław Wojniusz, ?, ppłk Andrzej Tetkowski.
 


Rok 1985.
Rok 1985. Nowy d-ca 4 BA: płk Mieczysław Koźbiał, żegnający się ze Sztandarem płk Franciszek Zygis.
 


Rok 1985.
Rok 1985. Płk ?, płk Kazimierz Szeląg, płk Mieczysław Koźbiał, płk Franciszek Żygis, ppłk T. Zbierajewski, gen. bryg. Ryszard Michalik.
 


Rok 1985.
Rok 1985. Ppłk Marian Dul, 5-ty: mjr. Stanisław Wojniusz, płk Mieczysław Koźbiał, ppłk Wiesław Kozikowski.
 


Rok 1986.
Rok 1986. Gen. bryg. Henryk Pietrzak, obejmujący 4. BA ppłk dypl. Marian Dul, zdający płk dypl. Mieczysław Koźbiał.
 


Rok 1986.
Rok 1986. Płk dypl. Mieczysław Koźbiał, ppłk Wiesław Kozikowski, gen. bryg. Henryk Pietrzak, ppłk Marian Dul i mjr Stanisław Wojniusz.
 


Rok 1986.
Rok 1986. Ppłk Marian Dul, gen. bryg. Henryk Pietrzak i płk dypl. Mieczysław Koźbiał.
 


Rok 1987.
Rok 1987. Święto Wojska Polskiego, od lewej: mjr Stanisław Wojniusz, płk dypl. Marian Dul, pierwszy od prawej ppłk Kierzek Zdzisław, drugi od prawej mjr Jerzy Trzciński.
 


Rok 1993.
Rok 1993. Święto Wojska Polskiego, od lewej: mjr J. Dworakowski, płk Adam Tetkowski, płk Pawlus, ppłk K. Osmęda, ppłk Mirosław Ulatowski, ppłk Stanisław Wojniusz, mjr Lech Dąbski, mjr Mariusz Kalinowski i startowiec ze sztabu 4 BR OP.
 

 

  St. chor. rez. Włodzimierz Steinka:  
Brak zdjęcia

St. chor. rez. Włodzimierz Steinka służył w 25. dr OP w latach 1977 - 1979 jako technik RNK, wcześniej służył także w 60. dr OP m. Olszewnica w latach 1973 - 1975 i jak każdemu przeciwlotnikowi WOPK, nie obce jest mu CSS WRiA m. Bemowo Piskie czy poligon w dalekim Aszułuku.

Jak wyglądają obiekty byłego sztabu 4. BR OP? Oto kilka zdjęć wykonanych 22 kwietnia 2013 r. przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka. Obecnie obiekty byłego sztabu 4. BR OP zajmowane są przez sztab 33. dywizjonu rakietowego OP 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.
 

 


Biuro przepustek w rejonie sztabu 4. BR OP.
Biuro przepustek w rejonie sztabu 4. BR OP.
 


Kompleks sztabowy byłej 4. BR OP m. Gdynia
Kompleks sztabowy byłej 4. BR OP m. Gdynia
 


Dziedziniec budynku sztabowego 4. BR OP.
Dziedziniec budynku sztabowego 4. BR OP.
 


Wejście do sztabu byłego 84. dywizjonu dowodzenia ( JW1561), obecnie sztab 33. dr OP.
Wejście do sztabu byłego 84. dywizjonu dowodzenia ( JW1561), obecnie sztab 33. dr OP.
 


Budynek koszarowy (z salą teatralną) 4. BR OP.
Budynek koszarowy (z salą teatralną) 4. BR OP.
 


Wyrzutnia z rakietą PZR S-75M Wołchow na placu apelowym sztabu 4. BR OP.
Wyrzutnia z rakietą PZR S-75M Wołchow na placu apelowym sztabu 4. BR OP.
 

U W A G A: Pełny zbiór zdjęć wykonanych przez st. chor. rez. Włodzimierza Steinka można zobaczyć w Galerii Foto WRiA.PL w albumie p.t. Obiekty byłego sztabu 4. BR OP m. Gdynia (15 zdjęć z dnia 22.04.2013 r.).



Dowódca 4. BR OP płk Feliks Jachnicki i oficerowie Oddiału WRiA 2 KOP – 1969 rok.
Rok 1969, dowódca 4. BR OP i oficerowie Oddziału WRiA 2. KOP. Na zdjęciu od lewej:
płk Feliks Jachnicki – dowódca 4. BR OP, płk Zbigniew Olejnik – szef Wydziału Szkolenia z–ca szefa Oddziału WRiA,
płk Stanisław Diduszko – szef Oddziału WRiA, płk Zdzisław Tołłoczko – główny inżynier – szef Wydziału Technicznego Oddziału WRiA i płk Zdzisław Biernacki – inżynier Wydziału Technicznego Oddziału WRiA.
Foto.: Archiwum Zdziaław Tołłoczko.
 


Gazetka polowa START 4 BR OP z czerwca 1980 rok.
Gazetka polowa START 4 BR OP z czerwca 1980 rok.
Foto.: Archiwum ppłk. w st. spocz. Ryszarda Sienkiewicza.
 


Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego na PŁSD Poczernino 13 czerwca 1980 roku.
Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego na 21. PŁSD Poczernino-Władysławowo 13 czerwca 1980 roku.
Na zdjęciu od lewej: Płk Tadeusz Jemioło – dowódca 4 BA OPK , gen.armii Wojciech Jaruzelski – Minister Obrony Narodowej, gen. armii Afanasij Szczegłow – przedstawiciel Układu Warszawskiego, gen. dyw. J. Baryła – szef GZP WP i mjr Tadeusz Wróbel. Foto.: Archiwum ppłk. w st. spocz. Ryszarda Sienkiewicza.
 


Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego na PŁSD Poczernino 13 czerwca 1980 roku.

Pokaz pracy bojowej ASD WEKTOR na 21. PŁSD Poczernino-Władysławowo 13 czerwca 1980 roku. Na zdjęciu:
I rząd z prawej: pierwszy of. 21. brt, drugi ppłk Stanisław Wiewiórski - dowódca 21 brt, trzeci ppłk Lech Żołudziewicz (z 4 BA OPK), głębiej na st. nr. 3 - ppłk Władysław Żmijewski, na st. nr. 2 - mjr Janusz Wąsowski, na st. nr. 1 - kpt. Ryszard Szpakiewicz a za nim mjr Roman Tomczyk.
Rząd środkowy: siedzi oparty o pulpity - płk Waldemar Kasperowicz (zastępca dowódcy 4 BA OPK ds. technicznych).
Rząd centralny: kpt. Wojciech Ziębiński, ppłk dypl. pil. Bolesław Sobania - dowódca 34. plm OPK, płk Tadeusz Jemioło - dowódca 4 BA OPK, gen. armii. Wojciech Jaruzelski - Minister Obrony Narodowej, gen. armii Afanasij Szczegłow, gen. dyw. Józef Baryła, mjr Tadeusz Wróbel. Foto.: Archiwum ppłk. w st. spocz. Janusza Wąsowskiego.
 


Patera z 4. BR OPK o średnicy 26 cm.
Nazwy jednostek rakietowych były niejawne. Na upominkach wręczanych z okazji różnych uroczystości, zamiast nazwy jednostki był napis Jednostka Wojskowa i motyw graficzny jednoznacznie określający przeznaczenie jednostki. Patera z 4. BR OPK o średnicy 26 cm. Foto: Ryszard Sienkiewicz.
 


Odznaka 4. BR OPK z roku 1985.
Nieoficjalna odznaka 4. Brygady Artylerii Obrony Powietrznej Kraju im. Obrońców Wybrzeża z 1985 roku. Z archiwum: Adama Marcinowskiego.
 


Zgrupowanie poligonowe przed wyjazdem na strzelania bojowe.
Czerwiec 1989 roku. Zgrupowanie poligonowe dywizjonów rakietowych przed wyjazdem na strzelania bojowe. Zespół 4. BR OP odpowiedzialny za pracę symulatorów nalotów lotniczych “AKKORD” podczas planowania kolejnego zadania dla dywizjonów rakietowych. Na zdjęciu od lewej: mjr Władysław Jarosz, ppłk Krzysztof Osmęda, stoi st.chor.Andrzej Szklarski, mjr Franciszek Czyżewski, stoi st.chor.Ryszard Popowski, por.Zenon Matuszczak i mjr Florian Koziej. Foto: Z archiwum mjr. Franciszka Czyżewskiego, autor zdjęcia Aleksander Rawski.
 


Święto WP w roku 1985 r.
Święto WP w roku 1985 r. Od prawej: mjr Henryk Ćwik, mjr Edward Łapa, mjr Tomasz Budnik, ppłk Szlachcikowski, ppłk Kazimierz Rydzik, mjr Ryszard Walaszek i por. Zenon Matuszczak. Foto: Z archiwum ppłk. Jana Dziadonia.
 


Sala Tradycji 4. GBR OP.
Sala Tradycji 4. GBR OP. Od lewej: mjr Rogaczewski Mirosław, ppłk Wodzyński Zygmunt, mjr Lubowiedzki Ryszard, mjr Dziadoń Jan, mjr Kowalczyk Witold, ppłk Pajdo Andrzej, ppłk Kasperek Marek i zasłonięty ppłk Węsierski Tadeusz. Foto: Z archiwum ppłk. Jana Dziadonia.
 


Uroczysty apel w sztabie 4. BR OPK.
Uroczysty apel w sztabie 4. BA OPK. Na zdjęciu od lewej: ppłk Józef Tracz, ppłk Roman Wiktor, ppłk Jan Badzio, ppłk Wiesław Kozikowski, ppłk Zygmunt Pioch, tyłem - płk Franciszek Żygis - dowódca 4 BA OPK i mjr Edward Dagiel - szef wydziału kadr 4. BA OPK. Foto: Z archiwum płk. Jana Badzio.
 


4 BA OPK, rok 1974-76.
Dowództwo 4 BA OPK, zdjęcie wykonane w 1974-76 roku. Od lewej: ppłk Michał Leszner - szef sztabu, ppłk Waldemar Kasperowicz - zastępca dowódcy ds. technicznych, ppłk Henryk Zyskowski - zastępca dowódcy ds. politycznych i ppłk Józef Dobaczewski - zastępca dowódcy - kwatermistrz. Foto: Z archiwum ppłk. Henryka Zyskowskiego.
 

[ Do spisu treści ]


Bibliografia:

 • Marek F. Hoffmann – “Wojska Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych 1919-2004” – Zespół Redakcyjno–Wydawniczy SP Warszawa – 2004r.
 • Marek F. Hoffmann i Apoloniusz Z. Siekański – “Tradycje i współczesność Wojsk OPL WLOP 1919–1999” – Zespół Redakcyjno–Wydawniczy WLOP Warszawa – 1999r.
 • Zbigniew Olszański – “Wojska Rakietowe Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej” – Zespół Redakcyjno–Wydawniczy WLOP – Poznań 1995.

W artykule przyjęto nazwę “dywizjon rakietowy OP” (dr OP). Faktycznie w okresie powstania WRiA stosowano nazwy “dywizjon ogniowy artylerii rakietowej” (doar) i “dywizjon ogniowy” (do). Nazwa “dywizjon rakietowy OP” wprowadzona została Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 21.10.1991.