Home - strona główna WRiA.PL – “Wspomnienia ...”. płk rez. mgr inż. Zbigniew Przęzak
Braniewo, 11 października 2010 r.
Ostatnia aktualizacja danych: 03.11.2016 r.
 
 

43 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
m. Dąbki


 
 

1. Historia 43. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Odznaka korpusu Wojsk Rakietowych i Artylerii Herb gminy Darłowo

W 42. dr OP 25.04.1970 r. rozpoczyna się formowanie 43 dr OP. Dowódcą dywizjonu zostaje kpt. inż. Ryszard Pawulski. Po sformowaniu, 29.10.1970 r., dywizjon przybywa na swoje miejsce stałej dyslokacji do m. Dąbki.

Początki funkcjonowania jednostki to okres intensywnego szkolenia w celu przygotowania składów osobowych do dyżurów bojowych i strzelań poligonowych. Po zdaniu egzaminów dopuszczających do pracy bojowej, rozkazem dowódcy 2. KOPK Nr 200/OPK z dnia 30.12.1970 r., 43 dr OP zostaje dopuszczony do pełnienia dyżurów bojowych.

Pierwsze strzelanie bojowe, na poligonie w byłym ZSRR, dywizjon odbył w dniach 12–26.04.1971 r. W strzelaniu brał udział także 42 dr OP.


Miejsce 43. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).
Miejsce 43. dr OP w ugrupowaniu bojowym 26. BR OP (26. BA OPK).
 


Miejsce dyslokacji 43. dr OP
Miejsce dyslokacji 43. dr OP.

Kolejne strzelanie dywizjon realizował w dniach 10–24.05.1975 r. W strzelaniu brały także udział 42 i 67 dr OP.

W dniach 24.07–12.08.1978 r. dywizjon uczestniczy w zgrupowaniu poligonowym w Zegrzu Pomorskim (40, 43, 66 i 70 dr OP) w ramach szkolenia obsług w zwalczaniu celów nisko lecących.

W dniach 02.04-03.05.1979 r. dywizjon uczestniczy w zgrupowaniu poligonowym w Płotach (40, 42 i 43 dr OP). Celem zgrupowania jest przygotowanie (trening) obsług do strzelań bojowych. Strzelania bojowe odbyły się (ocena 4.79) na poligonie w Aszułuku w dniach 20–23.05.1979 r.

W dniach 14–21.07.1980 r. 36, 40, 41, 43, 70, 71 dr OP i sztab 26. BR OP biorą udział w Inspekcji Komisji Układu Warszawskiego uzyskując średnią ocenę 4,32.

W dniach 05–09.09.1982 r. 43 dr OP bierze udział w zawodach użyteczno–bojowych i zostaje wicemistrzem WOPK.

Kolejne strzelania bojowe na poligonie w Aszułuku w dniach 06–25.05.86 r., ocena 4,76. W strzelaniach brały udział także 40, 42 i 70 dr OP.

W dniach 15–22.03.1988 r. odbyła się kontrola kompleksowa DWOPK. Kontrola obejmowała 43 dr OP, sztab 26. BR OP, dd, 38, 66 i 67 dr OP. Ocena średnia za kontrolowane jednostki 3.83.

26 września 1995 r. dywizjon został rozformowany.

Dowódcy dywizjonu:
– kpt. Ryszard Pawulskiod 1970 do 1971;
– kpt. Józef Traczod 1971 do 1974;
– ppłk Ireneusz Mioduszewskiod ???? do ????;
– ppłk Marian Baumannod 1985 do 1987
– brak danychod ???? do ????;

[ Do spisu treści ]

2. Dokumenty i fotografie.

.......................................

[ Do spisu treści ]