Wspomnienia i refleksje przeciwlotnika
1964 - 1998


Wojska Rakietowe i Artylerii Wojsk OPK (WLOP)

Od autora:

płk w st. spocz. Zbigniew PrzęzakZasadniczy okres restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP jest za nami. W ramach restrukturyzacji wiele jednostek wojskowych zostało rozformowanych. Służyłem między innymi w 38 dywizjonie rakietowym OP w Stargardzie Szczecińskim, 37 dywizjonie rakietowym OP w Nowogardzie, 78 pułku rakietowym OP w Mrzeżynie, Centrum Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych w Bemowie Piskim i w Oddziale Wojsk Rakietowych i Artylerii 2. Korpusu Obrony Powietrznej.

Tych jednostek już nie ma. 37 dr OP i 38 dr OP podlegał Dowódcy 26 Brygady Rakietowej OP, jej także już nie ma. W wielu publikacjach można odnaleźć informację o tych jednostkach. Są to jednak informacje oficjalne i suche.

Pragnę w formie "Wspomnień i refleksji przeciwlotnika" pokazać jak wyglądała droga do służby i sama służba  w jednostkach Wojsk Rakietowych OPK (WLOP). Wspomnienia zawierają moje subiektywne oceny występujących w nich wydarzeń.

Czas zaciera daty i fakty. Dlatego serdecznie zapraszam uczestników opisywanych wydarzeń do współpracy nad korektą podawanych informacji, przesyłania materiałów i zdjęć. Postaram się je publikować na niniejszej witrynie internetowej ( ).

Serdecznie pragnę podziękować za pomoc przy odtwarzaniu historii:

  • CSS WR:  płk rez. Jan Kosztowniak, płk rez. Zdzisław Tołłoczko, ppłk rez. Ryszard Widzicki i mł. chor. sztab. rez. Dariusz Kołtek.
  • 1 ŚBR OP: st. chor. sztab. rez. Tadeusz Kędzierski.
  • 3 WBR OP: ppłk w st. sp. Ryszard Marek Sienkiewicz i Przemysław Boguszewski.
  • 4 GBR OP: ppłk w st. sp. Ryszard Marek Sienkiewicz i st. chor. rez. Włodzimierz Steinka.
  • 26 BR OP: płk w st. spocz. Mieczysław Wasąg, ppłk rez. Krzysztof Fojut, ppłk rez. Grzegorz Walczak, st. chor. sztab. Henryk Krajnik i bomb. Adam Bieńkiewicz.
  • 28 dr OP, 42 dr OP, 78 pr OP i WSO OPL: kpt. Sławomir Kargul.
  • 37 dr OP:  ppłk rez. Edward Kornicki i mjr rez. Zbigniew Żołna.
  • 38 dr OP:  ppłk rez. Władysław Trzeciak, ppłk rez. Czesław Szlagowski i ppłk Witold Łaszuk.
  • 39 dr OP:  ppłk rez. Aleksander Blejsz i kpr. rez. Janusz Chojnowski.
  • 78 pr OP:  gen. bryg. Marian Dering, ppłk Czesław Hrut, mjr rez. Zbigniew Żołna i st. chor. sztab. Andrzej Konarski.

Z poważaniem, płk w st. spocz. Zbigniew Przęzak

płk w st. spocz. Zbigniew Przęzak                 


Archiwum z roku:    [ 2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]

Wiadomości bieżące:


28.12.2021 – Zmiana dowodzenia w 3. WBR OP.
płk Sławomir Kojło

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przekazał płk. Sławomirowi Kojło nominację (z dniem 3 stycznia 2022 roku) na dowódcę 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP.

Płk Sławomir Kojło wcześniej sprawował funkcję szefa obrony przeciwlotniczej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Z dniem 15 listopada 2021 r., gen. bryg. Kazimierz Dyński został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej - zastępcę inspektora Rodzajów Wojsk DGRSZ.

3. Warszawska Brygada Rakietowa OP.

06.12.2021 – PZR – S–25 Berkut (SA–1 Guild).
S-25

Aktualizacja notatki p.t. System obrony przeciwlotniczej Moskwy - PZR S-25 (SA-1 Guild). Dodano szkice i zdjęcia schronów na pozycjach startowych i czasy dopuszczalnych okresów eksploatacji rakiet.

9 sierpnia 1950 roku zostało podpisane Postanowieniem Rady Ministrów ZSRR nakazujące budowę pierwszego w ZSRR przeciwlotniczego systemu rakietowego. Zadanie główne systemu – obrona stolicy państwa – Moskwy.

Zobacz więcej ]
09.08.2021 - płk w st. spocz. Bernard Sawicki, odszedł na wieczną wartę.

Odszedł na wieczną wartę.

W dniu 7.08.2021, odszedł na wieczną wartę płk w st. spocz. Bernard Sawicki.

Służbę wojskową rozpoczął w 22. doar WOPK m. Hel, następnie od czerwca 1979 roku służył w 21. doar WOPK m. Rozewie na stanowisku szefa sztabu. W latach 1984 - 1988 pełnił obowiązki dowódcy 46. doar WOPK w Choczewie, a w okresie 1988 - 1989 obowiązki dowódcy w 21. doar WOPK. W roku 1989 rozpoczął służbę w sztabie 26. BR OP gdzie pełnił obowiązki, między innymi, zastępcy dowódcy ds. Liniowych.

Służbę wojskową zakończył w 2. KOP na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Msza żałobna odbędzie się w dniu 11.08.2021 o godz. 13.30 na Nowym Cmentarzu w Gryficach po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce ostatniego spoczynku.

Cześć Jego Pamięci.

06.10.2020 – Zmiana dowodzenia w 33. dr OP.
ppłk Paweł Barchan

02.10.2020 r., w obecności gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, nastąpiła zmiana dowodzenia w 33. dr OP.

Obowiązki dowódcy 33. dr OP przejął ppłk Paweł Barchan (zdjęcie obok).

Ppłk Arkadiusz Grzegorowski przejął obowiązki dowódcy 37. dr OP.

Ppłk Krzysztof Łuczak, dowódca 36. dr OP, 30.10.2020 r. zakńczył służbę w SZ RP.

33 dr OP m. Gdynia.

23.08.2020 – Zmiana dowodzenia w 33. dr OP.
mjr Arkadiusz Grzegorowski

21.08.2020 r., w obecności gen. bryg. Kazimierza Dyńskiego, nastąpiła zmiana dowodzenia w 33. dr OP.

Obowiązki dowódcy dywizjonu przejął mjr Arkadiusz Grzegorowski, dotychczasowy zastępca-szef sztabu dywizjonu.

33 dr OP m. Gdynia.

04.08.2020 – Przyrząd kierowania ogniem artylerii plot PUAZO-6.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

Przyrząd PUAZO-6-12 był jednym z podstawowych elementów bateryjnego zestawu przeciwlotniczego, który ponadto tworzyły: cztery, sześć lub osiem 85 mm armat 52-K lub KS-12 (strzelających pociskami O-365 z zapalnikiem czasowym T-5), stacja radiolokacyjna SON-9/-9A z elektrownią polową APG-15, centralna skrzynka rozdzielcza, kable oraz środki ciągu. Komplet przyrządu składał się z: analogowego przelicznika balistycznego, dalmierza, podwozia, przetwornicy umieszczonej na podwoziu, dwóch baterii akumulatorów, dwóch elektrowni polowych PZS-3 oraz kabli. Trzymetrowy optyczny dalmierz stereoskopowy D-49 służył do określenia współrzędnych celu powietrznego. Dalmierz był rozmieszczony bezpośrednio na przeliczniku. PUAZO-6-12 był przyrządem typu zamkniętego, zabezpieczonym przed przenikaniem do wnętrza pyłu i deszczu.

Zobacz więcej ]

07.07.2020 – Zmiana dowodzenia w 3. WBR OP.
płk Kazimierz Dyński

1 lipca 2020 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, nastąpiło przekazanie sztandaru i obowiązków dowódcy 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Z brygadą, po pięciu latach dowodzenia, pożegnał się gen. bryg. Andrzej Dąbrowski.

Obowiązki dowódcy objął płk Kazimierz Dyński - szef Zarządu Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu DG RSZ.

3. Warszawska Brygada Rakietowa OP.

19.04.2020 – Armata przeciwlotnicza kalibru 100 mm wz. 1947.
Armata plot 100 mm.

Autor artykułu, ppłk w st. spocz. mgr inż. Adam Wyderko.

W 1944 r. w Głównym Zarządzie Artylerii (ros. GAU – Gławnoje Artillerijskoje Uprawlenije) Armii Czerwonej określono dalsze kierunki rozwoju uzbrojenia artylerii przeciwlotniczej. Za konieczne uznano opracowanie, w najbliższych latach, między innymi nowych armat przeciwlotniczych o kalibrze 57, 100 i 130 mm. Prace nad takimi modelami uzbrojenia rozpoczęto jeszcze w trakcie wojny, ale dopiero po jej zakończeniu działania te nabrały tempa. Projektowaniem nowej armaty przeciwlotniczej o kalibrze 100 mm zajęło się Biuro Konstrukcyjne Fabryki nr 8 im. M. I. Kalinina w Swierdłowsku.

Zobacz więcej ]

02.02.2020  - Nowy dowódca 36. dr OP m. Mrzeżyno - mjr Krzysztof Łuczak.
Logo_36dr

W dniu 31.01.2020 r., w obecności ppłk. Antoniego Sidoruka z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, ppłk Paweł Grabowiec, dotychczasowy dowódca 36. dr OP przekazał obowiązki swojemu następcy mjr. Krzysztofowi Łuczakowi.

Mjr Krzysztof Łuczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Od 2015 roku pełnił obowiązki dowódcy zespołu ogniowego w 33. dr OP m. Gdynia. [ Zobacz więcej ]

 

 

Copyright by Zbigniew Przęzak