Spotkanie Koleżeńskie Członków SŻPiS 2. KOP - 11.06.2010 (30 zdjęć)
Autor zdjęć: © Stanisław Rudniewski - Bydgoszcz