Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Pożegnanie mjr. Krzysztofa Stawiasza – 1999r. Od lewej: mjr Jan Kuczyński, mjr Krzysztof Stawiasz i mjr Jan Dziadoń.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki