Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Zakończenie szkolenia z języka angielskiego. Od lewej: mjr Jerzy Auguściak, płk Andrzej Kubiak, kmdr Kazimierz Szczepański, mjr Ryszard Lubowiedzki, mjr Bogdan Błaszczyk, ppłk Marek Kasperek, ppłk Tadeusz Węsierski i mjr Jan Dziadoń.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki