Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Dęblin 15.05.2000 r. Od lewej: mjr Janusz Rusicki i mjr Jan Dziadoń.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki