Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- 30.X.2001 r., zakończenie działalności 22. dr OP, mjr Stodolny Dariusz i ppłk Dziadoń Jan.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki