Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- 40 lecie 26. dt OP - Bieszkowice 2003r. Od lewej: ppłk Jan Dziadoń, mec. Zbyszek Antczak i mjr Marek Kuchnowski.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki