Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Ks. płk Roman Dziadosz, ppłk Jan Dziadoń, ppłk Sławomir Markowicz i ppłk Marek Kuchnowski.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki