Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- 22 maja 2006 r., Gdynia Grabówek, gen. Broni Targosz Stanisław, gen. bryg. Kuziora Tadeusz, ppłk Marek Kuchnowski, ppłk Wiesław Zawadzki i ppłk Jan Dziadoń.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki