Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Rostock – wrzesień 2002 r., od lewej: ppłk Leszek Kuchnowski, mjr Mirosław Grzybowski, ppłk Jan Dziadoń, mjr Jacek Bednarek i oficer Bundeswehry Mielimonka.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki