Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Kreta - październik 2002 r. Od lewej: ppłk Leszek Kuchnowski, mjr Mirosław Grzybowski, mjr Jacek Bednarek i ppłk Jan Dziadoń.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki