Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Kreta - październik 2002 r. Ppłk Jan Dziadoń, ppłk Leszek Kuchnowski, mjr Robert Głąb, mjr Mirosław Grzybowski i mjr Jacek Bednarek.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki