Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Kreta - październik 2002 r. Od lewej: mjr Jacek Bednarek, mjr Mirosław Grzybowski, ppłk Leszek Kuchnowski, mjr Robert Głąb i ppłk Jan Dziadoń.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki