Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Sala Tradycji 4. GBR OP. Od lewej: mjr Dziadoń Jan, mjr Rogaczewski Mirosław, ppłk Wodziński Zygmunt, mjr Małkowski Henryk, mjr Kozłowski Ireneusz, kpt. Kuchnowski Marek, ppłk Węsierski Tadeusz, ppłk Sidor Eugeniusz, mjr Kowalczyk Witold, ppłk Pajdo Andrz

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki