Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Wydarzenie jw, od lewej: ppłk Jan Bużyński, płk Wiesław Kozikowski, mjr Tadeusz Michałowski, mjr Adam Marcinowski, mjr Józef Listwan, kpt. Ryszard Błoński, ppłk Marian Paluch, chor. Antoni Dybowski, ppłk Ewaryst Kędzierski, mjr Józef Miśtal i kpt. Wiesław

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki