Foto wspomnienia ppłk. Jana Dziadonia -- Rzucewo, Sala Tradycji, 12.10.1997 r. od lewej: kpt. Ryszard Błoński, ppłk Zbigniew Szadkowski, mjr Adam Marcinowski, chor. Marian Jakubiuk, mjr Krzysztof Stawiasz, mjr Jan Dziadoń, chor. Józef Mazur, płk Jan Badzio, ppłk Ewaryst Kędzierski, chor. szt. Wiesław Lamek i mjr. Zbigniew Wilkin.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki