Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Krzyżówka dróg, za plecami zbiornik paliwa, na wprost droga do magazynu nr 8 (silniki startowe).

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki