Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Na łuku, na wprost magazyn nr 9 (ładunków bojowych), widok z awaryjnego zbiornika ppoż.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki