Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Widok na st. nr 10a, schron funkcyjnego i schron do kontroli WDM (st. nr 10a).

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki