Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Krzyżówka na drodze potoku technologicznego pomiędzy st. nr 2 a st. nr 4, widok w prawo na st. nr 5 (paliwo) i po prawej schron SD dywizjonu.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki