Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Schron typu U obok st. nr 1.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki