Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Stanowisko obserwacyjne przy drodze.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki