Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Za murkiem były zbiorniki utleniacza obwałowane i przykryte ziemią.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki