Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Widok na płaszczyznę dystrybucji nr 17, słup oświetleniowy, słupki zasilania i łączności, dalej pozostałość po zbiornikach.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki