Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Płaszczyzna robocza, zbiornik, słupki zasilania i łączności i słup odgromowy.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki