Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Niecka, płaszczyzna robocza i zbiornik ziemny.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki