Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Byłe stanowisko nr 5, + słupek telefoniczny + słupek zasilania.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki