Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa B) -- Brama wjazdowa na strefę „B”.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki