Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa A) -- Oczyszczalnia ścieków.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki