Obiekty 26. dt OP m. Bieszkowice (strefa A) -- Obwałowany zbiornik wody ppoż. 100 m3 na strefie „A”.

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki